Kuru lietojam un kap

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Kuru lietojam un kap

Post no usins » 20 Mar 2007, 01:33

Nu gribçtu zinât jûsu viedokli par;
1. Firefox
2. IE 6. vai 7. versiju
3. Opera

Kuru lietojat visbieþâk un kâpçc :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 20 Mar 2007, 01:46

Ðis 30sekundes klips izsaka visu:)
http://youtube.com/watch?v=NqaEgmf6pJQ
--
Izvçlos FireFox, jo man viòð liekas çrtâks.
Operai ar nav ne vainas.
IE? emm..klipu noskatîjies? Tad jautâjumi nav:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 485
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 20 Mar 2007, 01:46

Lietoju visus jo katram savi + un -. Manaa gadiijumaa:
Opera - darbam|straadaashanai..
Firefox - izklaidei..
IE - kkaadiem siikumiem un bankaam jo to maajaslapas pielaagotas IE..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 20 Mar 2007, 01:57

Pats lietoju Operu kâdus 2 gadus, tagad sçþu pie FF, bet visu ilgo skolas laiku sçþu pie IE. Neko sliktu nevaru teikt.
Katram patîk savs. Un pieradaumam ir liels spçks.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

zihers
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 14
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:18
Reputācija: 0
Atrodas: Limba�i

Post no zihers » 20 Mar 2007, 07:29

Firefox - uzskatu, ka labs ar ar daþâdiem pielikumiem.
Links2- âtrs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Mar 2007, 08:11

IE ir tendence vçrt vaïâ simtiem logu ar porno lapâm. Turpretî ar FF nekad kaut kas tâds nav piedzîvots. Patîk ka FF ir skini, visâdi addoni, kas lieliski palîdz strâdâjot ar internetu. Operu arî var izmantot, patîk, ka atbalsta wap lapas.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 20 Mar 2007, 08:59

Lietoju ar ekstensijâm pamatîgi apgâdâtu FF. Citu neko. Un neprasâs.
Image

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 20 Mar 2007, 11:34

tikai un vienîgi Opera. neko citu!! opera liekas ïoti çrta un mainâmie skini piedâvâ man paðaam strâdât uz vçlamâ dizaina.. paðlai klietoju 8.52 versiju ar the blue button skinu, vienkârði iedeâli un lielais klâsts ar hot key nodroðina âtru un çrtu darbu, nav tik daudz jâkruíijas ar peli. nujâ, kâ operas mînusu var minçt ka gadâs lapas(piem. activex apleti) kuras neveras ar operu vaïâ..
IE galîgi garâm(neçrta un nedroða), bet FF vienkârði nepatîk un vis..

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 20 Mar 2007, 12:42

70%-IE
30%-FF

Pieradumam liels spçks!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 20 Mar 2007, 12:45

Starp citu jaunajai Operai ir laba funkcija- balss vadiiba, visu vari vadît runâjot- tur new tab, new windw, home page, go to :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

visurmaldis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 19
Pievienojies: 20 Mar 2007, 14:27
Reputācija: 0

Post no visurmaldis » 20 Mar 2007, 14:40

Web izstrâdes vajadzîbâm lietoju FireFox. Developeru plugini vienkârði rullz.
Operu izmantoju kâ pamatpârlûku. Patîk tastatûras saîsnes un tas, ka Opera keðo apmeklçtâs lapas. Navigâcija turp atpakaï ir vienreizîgi laba.
InternetExploder, jeb çzelîti (IÇ) :D nelietoju - pârâk daudz atkâpes no web standartiem un vispâr, kam man IE uz ubuntu.
ZigismārisVisurmaldis

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Mar 2007, 14:44

Jâ tie web izstrâdes rîki priekð FF patieðâm palîdz veidot lapas. Operai man patîk viena vizuâlâ lieta, tâda, ka visas spiedpogas, jeb buttons ir stilîgi noformçtas. Uzbraucot virsû, mainâs. Parasti FF un IE tâdas lietas nav, un pogas izskatâs bezgaumîgi pelçkas, bet protams kodçjot lapu ar css palîdzîbu jau to visu var panâkt.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 20 Mar 2007, 17:16

Ikdienâ lietoju Firefox
Opera - wap lapâm un lai patestçtu lapas izstrâdâjot. Kopumâ patîk, bet trûkst FF ekstensiju un nav pierasts, kâ FF.
Lynx - ðad tad sanâk izmantot, piemçram, meklçjot manuâli, kâ nokonfigurçt X'us utml :) Noderîga lieta.
Konqueror - ðo to negrib pareizi attçlot, pie tam man ir iedzimta alerìija pret KDE, bet Konqueror lietot var, nav tik traki.
IE - ðams ir derîgs tikai un vienîgi Firefox vai Opera novilkðanai, pie tam uz manas OS par laimi ðîs sçrgas nav. Ðtrunts par droðîbas caurumiem, standartu (ne)atbalstu, (ne)âtrdarbîbu, (ne)dizainu, bet TUR NAV TABU! Tas nav lietojams.

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 20 Mar 2007, 19:56

Opera, pamata. Viss ko vajag daþos megabaitos, neko nevajag papildus kaèât...
IE lapu pârbaudei...

User avatar
melnakeda
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 13
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:48
Reputācija: 0

Post no melnakeda » 22 Mar 2007, 15:25

Ar ko arshkjiras browserisno paarluuka ?

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1617
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 22 Mar 2007, 15:28

Vârds angliski un vârds latviski :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Mar 2007, 15:37

azazul ja domâ ar ko atðíiras, tas, ka lieto savâdâku browser? Nu Vispirms paaugstinâs, vai pazeminâs droðîbas lîmenis, çrtums, funkciju bagâtîba. :)[/b]
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 27 Mar 2007, 22:32

Pârlûks = latviski, browser = angliski.

Es, personîgi, izmantoju gan IE, gan FF, reizçm arî operu. Visbieþâk FF, sçrfojot internetâ, darbojoties by default.IE tad, lai pârbaudîtu e-pastu (outlook web access), jo FF attçlojums vienkârði krît uz nerviem, kâ arî specifiskâm lapâm, kur IE labâk attçlo. Opera parasti (reti), kad vçlme pârskatît kaut ko WAPâ.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 29 Mar 2007, 11:57

Man pietiek redzçt IE 7 reklâmu, lai saprastu, ka man ko TÂDU nevajag. Ar jauninâðanu nenodarbojos.

Image

http://www.microsoft.com/library/media/ ... ro_ie7.jpg

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 29 Mar 2007, 19:34

Tas IE7 ir galvas tiesu pârâks par IE6, nemaz tik slikts vispâr nav. Bet lîdz FF un Operai tam vienalga tik tâlu kâ lîdz Mçnesim.
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 485
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 29 Mar 2007, 19:48

samurajs wrote:Tas IE7 ir galvas tiesu pârâks par IE6, nemaz tik slikts vispâr nav. Bet lîdz FF un Operai tam vienalga tik tâlu kâ lîdz Mçnesim.
Nu bet protams ka nav bet ja ir pieejams kas labaaks par kraana uudeni tad nedzersi tak kraana uudeni.;P
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
drono
Lietpratējs
Atbildes: 706
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:59
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no drono » 29 Mar 2007, 20:11

http://www.youtube.com/watch?v=cVcH_o1imWA
:lol: ko vçl labâku var vçlçties. :lol:

Þçl, ka es lietoju FF, viòð man atkritumus nekad vçl nav iznesis. Bûs laikam tomçr uz IE jâpâriet.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 29 Mar 2007, 20:17

jap - Bûs uz linuxa jânoemulç IE, lai varu mierîgi sçrfot netâ:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 28 Apr 2007, 15:49

Nu, protams, ka FireFox vienmçr uzticama bijusi. Ir gan ðad tad "niíojusies", bet kâ gan nepiedot tik labam pârlûkam... Par Operu ar neko sliktu nevaru teikt, lietoju... bet FF nepârspçt...

User avatar
dzhonsons
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 820
Pievienojies: 23 Apr 2007, 21:30
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no dzhonsons » 28 Apr 2007, 20:04

Lietoju Opera.Manuprât labâkais web brouseris.Viss jau viòâ ir iekðâ,nevajaga instalçt nekâdu extensionus,utt.Strâdâ âtri,vienîgi,ka pçc ilgu stundu sçrfoðanas sâk bezjçgâ rît atmiòu

devill
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 115
Pievienojies: 08 Aug 2008, 20:59
Reputācija: 0
Atrodas: jelgava

Post no devill » 07 Dec 2008, 16:02

es ar operu lietoju ta balss vadiba super

MoRoN_SQL
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 6
Pievienojies: 21 Apr 2008, 19:29
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no MoRoN_SQL » 07 Dec 2008, 16:39

Opera viennozīmīgi. Patīk speed dial.

Pievienot atbildi

Return to “Pārlūkprogrammas”