Page 1 of 1

LMT SMS sūtīšanas ierobežojumi

Posted: 28 Mar 2007, 12:43
no samurajs
LMT noteikusi limitu SMS sūtīšanai no mājaslapas www.lmt.lv: 10 SMS dienā no vienas IP.

Protams, visa Latvija raud, bet IT haizivis no notepad.lv tikai pasmejas :D

Lejupielādējam Torpark versiju 2.0.0.2a no šejienes, citur laikam to būs pagrūti dabūt:

http://www.filefactory.com/file/af8963/

atzipojam un strādājam kā ar parastu FireFox. Instalēt nevajag. Pie katras ieslēgšanas ( vai FF restarta) mums būs jauna IP adrese.
Protams, ka Tor serveru tīklu var arī atslēgt (Torbutton), tad programma darbosies kā parasts FF pārlūks.
Jaunākā versija patlaban ir 2.0.0.3a, bet man viņa izteikti lago. Ieteicams pasekot līdz mājaslapai www.torrify.com , versijas tiek diezgan bieži atjauninātas.

Posted: 28 Mar 2007, 12:45
no foxsk8
Sen zinâms joks.

Posted: 28 Mar 2007, 13:06
no usins
Pârsvarâ es tâ balsoju :D vairâkas balsis diena :D

Posted: 20 Mai 2007, 09:20
no mixali4
Nu pareiz tos mazoz IT brînumus jau var izmantot, bet man jau labâk patîk ar rocinjâm pabakstîties mainot proxy :duno: , gan jautrâk gan arî daudz ko jaunu var uzzinât :

Posted: 21 Mai 2007, 08:52
no Tvinky
Ubuntu: sudo apt-get install tor privoxy. Nav nemaz tik grûti uzlikt :D Par to torbutton piekrîtu, laba ðtelle priekð FF.

Vienîgais ko vçl varu ieteikt, ir:
sudo nano /etc/privoxy/config un kaut vai augðâ pievienot rindiòu forward-socks4a / 127.0.0.1:9050 . ar visu punktu.

Kâ arî izmantojam tajâ paða failâ ar nano palîdzîbu ctrl+w un atrodam sekojoðas lînijas (kâ arî aizkomentçjam - lai netaisa log'us):
l1) ogfile logfile
2) jarfile jarfile

Protams, varat arî iet pçc manuâïa: http://tor.eff.org/docs/tor-doc-unix.html.en
mixali4 wrote:Nu pareiz tos mazoz IT brînumus jau var izmantot, bet man jau labâk patîk ar rocinjâm pabakstîties mainot proxy :duno: , gan jautrâk gan arî daudz ko jaunu var uzzinât :
Ar rociòâm un meklçjot n-tos proxy nav iespçjams atrast tik anonîmus un tik âtrus kâ to piedâvâ Tor. Tor ar savu nod sistçmu (kur izveidojas nodu íçdîte) ir dizgan âtrs un turklât anonîms, bez logiem... Tâka, izvçle vien paliek ko lietot :D