Page 1 of 1

Postgrees sql parole

Posted: 03 Mai 2013, 09:36
no agrise1
Dodiet padomu analfabētam!

Atkārtoti instalējot Postgrees sql, prasa lietotājvārdu un paroli, kurus esmu pazaudējis!
Kā rīkoties?

Paldies, ja kāds atsauksies!

Posted: 03 Mai 2013, 21:50
no prusaks
OS neesi pateicis, bet *nix sistēmai tas notiek sekojoši:
psql -d template1
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'new_password';
\q

Postgres ir laba dokumentācija: http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/index.html
Ja ir jautājumi, tad tur visticamākais arī būs atbildes.

Posted: 04 Mai 2013, 11:50
no agrise1
Man, diemžēl, ir vista un xp otram kompim

Posted: 04 Mai 2013, 13:39
no m2tv
Kur tad visi krutie speci pazuduši?

Delete the postgres user, and it will accept any password if you reinstall it:
*click on Start and go to Programs -> Accessories -> Command Prompt
*If you are on Vista, rightclick and choose "Run as Administrator".
A black box should appear. Type 'net user postgres /delete' (without the quotes) and press enter.
The user is now deleted and you can (re)install PostgreSQL.

or


Go to C:\Program Files\PostgreSQL\8.x\data, move the pg_hba file to your Desktop and open it with notepad.
*Scroll to the bottom and change all md5 to trust. Save and close the file.
*Move the file back to the data folder.
*Restart the PostgreSQL service: Control Panel -> Administrative Tools -> Services

Posted: 04 Mai 2013, 23:09
no AKMS47