Search found 11 matches

no Chiekurz
23 Apr 2007, 23:01
Forums: IT ziņas
Tēma: Kā ķīnieši tirgo "Windows Vista"
Replies: 8
Views: 6006

es pat matricu neiztereju. iemetu ieksh DVD-RW matricas iemegjinaju un erease
no Chiekurz
23 Apr 2007, 17:21
Forums: Grafikas programmatūra
Tēma: Tutorial: Uztaisi savu userbar'u!
Replies: 19
Views: 12807

laikam lapa pa ðo laiciòu, kad postçju aizvçrusies...

Jauna Adrese: http://www.m3xvv.co.uk/ubtut/
no Chiekurz
23 Apr 2007, 17:16
Forums: Internets, P2P un Serveru programmatūra
Tēma: Noskaidro savu Slepeno piel
Replies: 2
Views: 3880

Noskaidro savu Slepeno piel

Gan jau ktram ir parâdîjies kâds slepenais pielûdzçjs draugos. Latvieðu draugu versijâ, lai atteiktos, kâdam bût par slepeno pielûdzçju ir jâsûta sms pa 35. sant, kas, protams, nevienam îpaðu patiku neizraisa. bet angliskajâ versijâ www.frype.com ðî procedûra ir bezmaksas! izmantosim ðo joku, lai no...
no Chiekurz
06 Mar 2007, 23:50
Forums: IT ziņas
Tēma: MsVista beidzot uzlauzta pavisam
Replies: 17
Views: 8128

MsVista beidzot uzlauzta pavisam

Beidzot ir panâkts tas, par ko sapòo daudzi pirâtisma piekritçji,- izveidots kraks jaunajai Vista OS. Ðoreiz tas tik tieðâm ïaut strâdât ar Vista operçtâjsistçmu, bez problçmâm uz visiem laikiem, nevis kâ ar ðobrîd pieejamiem, kas vienîgi apturçja 30 dienu termiòa pulksteni Vist'â. Ðis kraks atslçdz...
no Chiekurz
06 Mar 2007, 23:28
Forums: Raksti
Tēma: Lieliska programma - SMS senderis
Replies: 6
Views: 6216

NETframework jaunaaku versiju uzliec. knagjim foruma par to bij raxtiic
no Chiekurz
25 Feb 2007, 22:49
Forums: Grafikas programmatūra
Tēma: Tutorial: Uztaisi savu userbar'u!
Replies: 19
Views: 12807

Tutorial: Uztaisi savu userbar'u!

Apraksts:
Samçrâ labs apraksts par to, kâ izvedot paðam savu Userbaru ar Photoshop palîdzîbu. Pats izmçìinâju un atzinu par labu esam.

Adrese:
:arrow: http://www.tutorialtomb.com/forum/showthread.php?t=317
no Chiekurz
25 Feb 2007, 22:45
Forums: Noderīgas saites
Tēma: Latvijas BitTorrent saraksts
Replies: 4
Views: 8019

Latvijas BitTorrent saraksts

Apraksts:
Saraksts ar Latvijas BitTorrent trakeriem. Iespçja balsot, kâ arî pievienot/rediìçt informâciju par tiem.

Adrese:

:arrow: http://trackerlist.com/latvian.php
no Chiekurz
25 Feb 2007, 22:42
Forums: Windows
Tēma: WinXP un SP2 instal
Replies: 6
Views: 4679

WinXP un SP2 instal

Apraksts: Palîdzçs uzinstelçt veco labo WinXP OS uz sava PC. Materiâli no Datuves.

Adreses:

:arrow: Instalâcijas apraksts tiem, kas to nav darîjuði

:arrow: Instalâcija iesâcçjiem
no Chiekurz
25 Feb 2007, 22:29
Forums: Mobilie telefoni
Tēma: Visādi labumi priekā SonyEricsson K750i
Replies: 2
Views: 7693

Visādi labumi priekā SonyEricsson K750i

Programmas, motīvi, ekrāna tapetes, melodijas, spēles, ekrānsaudzētāji. ir arī forums.
To visu mums piedāvā:
:arrow: Lasyk myk750
no Chiekurz
25 Feb 2007, 22:23
Forums: Operātori un Sakari
Tēma: Sūtīt bezmaksas SMS caur internetu, uz visiem operatoriem
Replies: 5
Views: 43662

Sūtīt bezmaksas SMS caur internetu, uz visiem operatoriem

Lai sēžot pie datora nebūtu jāmokās spaidot mazos mobilā telefona taustiņus, var sūtot sms no daudziem jau sen zināmām vietām: :arrow: Kirila lolojums: http://sms.id.lv/send/ :arrow: Knaģa lolojums: SMS Sender 1.40 . Šī programmēta, protams, jāuzinstalē. var veidot telefona numuru/vārdu katalogu. St...
no Chiekurz
25 Feb 2007, 22:13
Forums: Web veidošana un problēmas
Tēma: WEB kodi, tutoritāļi
Replies: 1
Views: 4256

WEB kodi, tutoritāļi

http://www.w3schools.com/

apraksts: laba vieta kur smelties zināšanas kā iesācējiem, tā jau zinošākiem mājaslapu kodu lietās.

Go to advanced search