Runajot par keisiem

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

Slēgts
deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Runajot par keisiem

Post no deivs001 » 22:01 / 15. Mar, 2007

Kâds zina kâ pareizi jâizvieto ventilatori? Vai arî nemaz nav tâds ieteicamais standarts?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22:09 / 15. Mar, 2007

Protams, tâ lai gaiss var brîvi cirkulçt! Ja tieði priekðâ bûs liels ðíçrslis, efektivitâte stipri kritîsies.
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 22:11 / 15. Mar, 2007

tâ jâliek, lai korpusâ pa vienu pusi gais tiek iekðâ, bet pa otru ârâ! Nu kâ caurvçjð. Un var likt filtrus, kuri traucçs iekïût putekïiem. Vçl var uzstâdît tâ lai pûð uz Hdd vai uz kâdu detaïu, kura pârkarst
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 22:12 / 15. Mar, 2007

Tas skaidrs, bet kur jâvelk iekða un kur jâpûð ârâ. Nevar jau tâ, ka visi vainu pûð iekða vai dzen ârâ.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 22:33 / 15. Mar, 2007

nu kaa.. no priekshaas rauj iekshaa, bet aizmuguree uz aaru, tad no saana iekshaa un no augshas ar ieksh.. man taa ira, un pc naw paarkarsis :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22:46 / 15. Mar, 2007

Ja nav lieljaudas darbstacija - nekas nemaz tâ nekarst, man patlaban 32 - 36 grâdi. Rûc visu dienu.
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 23:06 / 15. Mar, 2007

man ar visu dienu, mazaa telpaa.. (LJOTI MAZAA) :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 23:15 / 15. Mar, 2007

Serverim tâda lieta, kâ vâki nepastâv jau no pirmâs dienas. Ielikts zils ventilâtors, kurð pûð laukâ gaisu + vçl apgaismo nedaudz râdiusu ap serveri. Ieteiktu likt kâdus 2 ventilâtorus aizmugurç (pûð gaisu laukâ, ja ir vietas diviem, ja nav tad vienu) 1 ventilâtoru priekðâ (velk gaisu iekðâ, ja nav vietas, tad mçìinât ietaisît korpusa augðâ ventilâtoru) Papildus vari uzlikt arî HDD ventilâtoru. Ieteicams cietiem diskiem, kuri ir virs 80 GB. Negribi datorâ putekïus. Vienu reizi pa nedçïu nedaudz patîri. Izveidini izstabu. Noteikti pie reizes, kad pârbaudi un liec ventilâtorus, iztîri arî procesora ventilâtoru, uzliec jaunu termo pastu (zieíi) Pârbaudi un iztîri arî video kartes ventilâtoru, jo parasti ir gadîjies tâ. Ventilâtors no putekïiem ir nosprûdis (samaitâjies, kaut kâda veidâ), kas arî veicina video kartes nodegðanu, nestabilu darbîbu. Ceru, ka mani ieteikumi tev palîdzçs.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 18:56 / 16. Mar, 2007

Viss elementârâk nopçrkot NORMÂLU kasti. Kurâ jau par to visu ir padomâts, protams, cena nebûs tâ zemâkâ. Bet iesaku. Bûs arî daudz klusâks.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 19:00 / 17. Mar, 2007

nu es piem ar speedfan savus uz nakti nogrieþu uz kâdiem 40% klusu un dzesç, jo naktî tikai velkâs filmas- nawa slodzes ja neskaita HDD.

Nu arî ieteicams istabu iztîrît, lai mazâk putekïu, un ja PC kaste uz grîdas stâv- katru dienu ar slapju lupatiòu patîrît grîdu!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 19:06 / 17. Mar, 2007

es ar speedfan dzîvojos visu laiku. Savâdâk mans BOX p4 ventilators skaïâk par baroðanas bloku murâ uz ~2500 apgriezieniem puika grieþas.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 19:16 / 17. Mar, 2007

:D nu gan. Bet cerams ideja jau skaidra topika veidotâjam, kâ izlikt ventilatorus lai bûtu daudz maz normâli?
Ja jâ tad laikam bûs jâslçdz ciet ðis.. jo nav jçgas runât ne pa tçmu .. :(
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 19:21 / 17. Mar, 2007

OK! slçdzam!
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Slēgts

Return to “Pārējās Hardware lietas”