Pazi

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Pazi

Post no samurajs » 15 Mar 2007, 23:33

Dârgie best.oo.lv lietotâji!

Mûsu demokrâtiskâ portâla administrâcija vçlas, lai Tu ðeit justos pçc iespçjas patîkami, justos kâ mâjâs. Mâjas- tâ ir vieta, kur vienmçr patîkami uzturçties, vieta, kur Tevi gaida.

Tâpçc mçs izlçmâm neaprobeþot portâla tçmu loku tikai ar IT. Vçlies pârspriest jaunâko filmu? Lûdzu! Vçlies aptauju par garðîgâko alus ðíirni - lûdzu! Gribi uzzinât, kurâ klubâ tusçjas visskaistâkâs meitenes, vai ievietot kâdu jautru saiti? Arî to var!

Pagaidâm tçmas, kuras neattiecas uz IT - liekam foruma sadaïâ "Viss pârçjais", ar laiku iekârtosim papildu sadaïas atbilstoði lietotâju vçlmçm.

Mçs netaisâmies konkurçt ar Datuvi un boot.lv, mums vienkârði patîk, ka cilvçki pie mums tusçjas.

Viens lûgums gan bûtu:
Pirms liec tçmu, kas neattiecas uz IT, lûdzu, izvçrtç to kritiski, vai tçma bûs interesanta arî citiem lietotâjiem?

Ja tev pie mums patîk - pasaki arî draugiem!
Last edited by samurajs on 16 Mar 2007, 00:01, edited 1 time in total.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 23:40

ðis jau ir kas jauks, bet iesaku bût stingriem. Savâdâk sâksies haoss.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 15 Mar 2007, 23:43

Stingrîba tiks ievçrota. Bet arî saprotamâ lîmeni. Nebûs atkarîga no adminu garastâvokïa, kâ tas ir redzçts citos forumos. Vislielâkais par ko ðeit varçtu sodît ir spams un lamâðanas, vai kâda cita lietotâja goda aizskarðana. Par to variet lasît noteikumos. Nav jau nemaz viòi tik briesmîgi.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 15 Mar 2007, 23:43

deivs001 wrote:ðis jau ir kas jauks, bet iesaku bût stingriem. Savâdâk sâksies haoss.
Haoss jau nav slikts.(: Vnk forumaa kontroleetu haosu vajag.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 23:46

Nu jâgaida tik lietotâju atsaucîba.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 16 Mar 2007, 07:07

Es personîgi uzskatu,ka vajadzçtu sadaïu satelîttelevîzijai.Âtri paskatîjos,bet neatradu.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 16 Mar 2007, 08:26

zhagis wrote:Es personîgi uzskatu,ka vajadzçtu sadaïu satelîttelevîzijai.Âtri paskatîjos,bet neatradu.
Nekâdu problçmu... ja bûs reâla tautas interese par SatTV un attiecîgas tçmas - bûs arî sadaïa. Mçs vispâr par sadzîves elektroniku pagaidâm aizmirsuði... vajag tak foto, audio&video ierîces, TV...
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mar 2007, 13:06

Tieðî tâ! Bûs interesanti parunâties par kko citu nevis tikai par PC :)

Derçtu mûzikas sadaïu :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 16 Mar 2007, 13:42

Mums ir nevajadzîga sadaïa Miskaste- to tad pârtaisam par Izklaidi, runâsim tur par muzonu, kino utt. Drîz jau Fox uztaisîs :)
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mar 2007, 13:44

Jap :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 19 Mar 2007, 13:07

Tas jau ir izdarîts. Izveidoju vçl Sadzîves elektronikas sadaïu, kurâ varat runât par TV, SatTV, Audio, Video, Foto, un citâm elektronikas ierîcçm.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 19 Mar 2007, 21:33

Tagad laikam bûs foruma sadaïas visâm vajadzîbâm. Paldies sisadminam!
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 19 Mar 2007, 21:57

Nu tas gan. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”