S

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

S

Post no deivs001 » 18 Mar 2007, 20:24

Ðodien aktîvi norisinâjâs HDD tîrîðana un gatavoðanâs pârvâkties uz dual boot sistçmu iesâkumam, ja nu noklîst kkas, lai varu meklçt palîdzîbu netâ ar windows palîdzîbu. Esmu izlçmis uzstâdît ubuntu 6.10 versiju. :)
Nu ko gaidam rezultâtu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 18 Mar 2007, 20:35

Neliec to mçslu, nav nobeigts, lago!!! 6.06 liec, ja nu ubuntu gribas! Ja kas- shady visu izskaidros.
Ja priekð rescue tik vajag, tad jebkurð Linux LiveCD atrisinâs probzas un nets arî bûs.
Nepatîk tik ka pabremzîgs tas ubuntu...

Hmm... moð sakombinç windu ar FreeBSD? ja vajag ïoti âtru kompi ar pâris populârâkajâm progâm, tad ielâdç BSD, ja lielu progu klâstu - tad windu.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 18 Mar 2007, 20:47

Labi, paklausîðu tautas balsij.
Uzliksim manâ kolekcijâ esoðo ubuntu 6.06.1, kas vienîgais ticis ierakstîts CD-r. Tâtad uz palikðanu.
FreeBSD likðu ja nolemðu par visiem 100 iegâdâties otru kompi. Tad tas tiks likts ka serveris. :) Varbût, ka sanâks paspçlçties arî tajâ lauciòâ. Pagaidâm vçl iepatikâs openSUSE, bet negribas vilkt 5cd lai uzliktu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 19 Mar 2007, 01:41

Ja kas devis001, ja shady naw atrodams online, bet me ira, tad man arii vari pajautaat.. :D es jau ar tagad uz shii seezhu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 19 Mar 2007, 09:30

Kopð vakardienas dzîvojos dual boot reþîmâ :) Nekâdu problçmu tas nesagâdâja. Tâpçc neredzu iemeslu kapçc daudzi par to sûdzas, vienîgais variats nâk prâtâ, ka viòi ir pârformatçjuði visu hdd vai tieði to patrîciju, kur tur windows os.
Bikin nâcâs paèakarçties pie patrîciju izveides, jo man jau bija maksimâlais primâro patriciju skaits. Bikin paèakarçjos un aizgaja. Priecç, ka tiku pats saviem spçkiem galâ.
Otrâ lieta, kas sagâdâja problçmas bija i-nets, bet paòemot lîguma lapâ redzamos datus sapratu, ka jaieraksta arî DNS. Un.... Nets man parâdîjâs.
Treðâ, kas mazliet piemirsta ir darboðanâs komandrindâ. Ilgi mocîjos, lai atcerçtos ka pârvitoties pa mapçm. Paða spçkiem tas neizdevâs, bet kam gan ir domâts internets :D. Ar komandrindas palîdzîbu uzinstalçju FF plug-in. Pirmais, ko redzçju, kas nepiedzieðams, jo man nerâdîja flash animacijas web lapâs.
Tagad tik jâsâk aplipinât viss tas pasâkums ar vajadzîgo lîdz stadijai, ka pat kâdam nezinâtâjam pietiktu ar komplektâ esoðajâm progâm.

Problçma ko pagaidâm neesmu sâcis risinât ir .avi, .mp3 .wmv utt failu atskaòoðana. Paredzu, ka ar viena atskaòotâja uzstâdîðanu varçtu atkrist ðîs problçmas.

Viens jautâjums! Ko darît ar tiem updatiem? Man ir ap ~100 updatiem, kurus var instalçt, bet labi ja kâdu 20 darbîbu un vajadzîbu izprotu.
[...] gribçtu pievçrst Jûsu uzmanîbu tam, ka aprîïa vidû iznâks Ubuntu 7.04 versija Feisty Fawn, kurâ bûs daudz jaunu lietu, tâpçc ja vçlaties vasarâ cilvçkiem parâdît Linux, tad bûtu labi to darît uz jaunâkâs
versijas.
Mazs citâts no LU linux Centra
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 19 Mar 2007, 16:00

Kodeki: http://easylinux.info/wiki/Ubuntu_dappe ... dia_Codecs

Updates vari droði instalçt virsû. VIss notiks automâtiski.


BTW, kas jums nepatîk 6.10? Man nekâdu problçmu nav bijis, neskaitot to, ka distr upgrade sa**sa /etc/fstab

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 19 Mar 2007, 18:39

Uz 6.06.1 visus updeitus vari likt bez baþâm!
pievieno repozitorijus un konsolç izpildi:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
----
Pie kâjas tâ 7 versija - pat 6.10 nav novesta lîdz galam.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 19 Mar 2007, 22:00

NU es nezinu, man pagaidâm pietiek ar to 6.06 versiju :)
Ja bûðu iemâcîjies kko vairâk varbût mainîðu. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 20 Mar 2007, 21:05

:) Veiksmi.. Es tâlâk par Live CD nokaèâðanu un 2x pamçìinâðanu neesmu ticis. Bet gan jau :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 20 Mar 2007, 21:57

Nu Loading esi viirs liec virsû :D kaut vai ubuntu- te serveri ar varçsi uzlikt savai lapai :) vienîgi ar spçlçm ir kâ ir, bet cur wine arî to var :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 20 Mar 2007, 21:59

usins wrote:Nu Loading esi viirs liec virsû :D kaut vai ubuntu- te serveri ar varçsi uzlikt savai lapai :) vienîgi ar spçlçm ir kâ ir, bet cur wine arî to var :D
Lai nu kâ, bet serveris un spçïu spçlçðana jau nepavisam neiet kopâ, Vçl varçtu sçdçt un parakstît pie tâ, bet nejau dzenât spçles. Tad jau nemaz nav jçgas mainît windows pret ubuntu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 20 Mar 2007, 22:02

Priekð spçlçm ir jâizmanto ðis emulators: Cedega
http://www.transgaming.com/index.php?mo ... =29&meid==
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 17 Apr 2007, 13:27

Iespçjams Jûs tur saskatât kaut kâdas kïûdas 6.10 Ubuntu distribûta versijâ, bet man viss bija normâli - nesûdzçjos. Tagad pârgâju uz 7.10 beta un FF-flash pluginu ieinstalçja pats FF (nevis kâ tas bija senâk). Ja nemaldos, tad amaroks atrod un piedâvâ novilkt pats kodekus priekð audio/video ;)

P.S 7.04 patika tas, ka tas automâtiski noteica manu videokarti un ar vienu klikðíi es uzliku video draiverus. Ar otru klikðíi man jau bija compiz grafiskie efekti. Giii - interesanti, kâds bûs ubuntu pçc 5 vai 10 gadiem :O

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 17 Apr 2007, 13:35

Tvinky wrote:
P.S 7.04 patika tas, ka tas automâtiski noteica manu videokarti un ar vienu klikðíi es uzliku video draiverus. Ar otru klikðíi man jau bija compiz grafiskie efekti. Giii - interesanti, kâds bûs ubuntu pçc 5 vai 10 gadiem :O
Emmm... pat 6.06 automâtiski noteica manu videokarti un pielâgojâs tai, bet vislabâk to izdara Mandriva One (un nekâdu extra draiverus vispâr nevajag)!
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 18 Apr 2007, 17:03

samurajs wrote:
Tvinky wrote:
P.S 7.04 patika tas, ka tas automâtiski noteica manu videokarti un ar vienu klikðíi es uzliku video draiverus. Ar otru klikðíi man jau bija compiz grafiskie efekti. Giii - interesanti, kâds bûs ubuntu pçc 5 vai 10 gadiem :O
Emmm... pat 6.06 automâtiski noteica manu videokarti un pielâgojâs tai, bet vislabâk to izdara Mandriva One (un nekâdu extra draiverus vispâr nevajag)!
Nu, ja tev nevajag 3D renderingu, tad vari sçdçt uz tiem. Es runâju par nvidia-glx draiveriem. (Un visi 3D geim'i iet okz)

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”