openSUSE

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
openSUSE

Post no deivs001 » 14:31 / 20. Mar, 2007

Suse ir viens no grafiskâkajiem un lietotâjam draudzîgâkajiem Linux distributîviem, tas ir aprîkots ar centralizçtu sistçmas konfigurâcijas parametru pielâgoðanas rîku, kas palîdz arî jaunu programmu uzstâdîðanâ un esoðo atjauninâðanâ. Suse projekta darbîbu sponsorç vâcu kompânija Novell.
Tâ mums stâsta https://atveries.lv/linux-vides/ lapele.

Mçìinâsim ðodien uzlikt ðo zvçru. Kâ nekâ draudzîgs lietotâjam.

mâjas lapa: https://en.opensuse.org/Welcome_to_openSUSE.org
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 14:32 / 20. Mar, 2007

Neaizmirsti pçc tam iemest rezumçjumu :)
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 14:44 / 20. Mar, 2007

Pirmais mînuss!
Instalâcijas DVD negrib palaisties, Jau otro reizi mçìinu ierakstît. :( Jâmeklç alternatîva lejupielâdes vieta.
Negribas gan neko sliktu teikt, bet pagaidâm neizskatâs draudzîga lietotâjam, ja òem vçrâ, ka nav tik vien kâ CD lielums.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 15:01 / 20. Mar, 2007

Ðo lietojis esmunedaudz. Man ja nopietni nepatika. Nezinu, labâk pameklçðu ko citu, bet tagad vçl uz ubuntu :)
Nu ja kas laikam jâpasûta visâdi live cd :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 15:22 / 20. Mar, 2007

Man jau patîk joki, kad Nero parada, ka image fails ir ierakstîts, bet skatoties kas ierakstîts dvd matricâ aplauþos, ka tas ir tukðs. Nu neko likðu punktu openSUSE atdzîvinâðanas mçgînâjumiem.

usin kur tad var pasutit kadu*nix CD, izòemots ubuntu 6.06?
Last edited by deivs001 on 12:39 / 24. Apr, 2007, edited 1 time in total.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 15:25 / 20. Mar, 2007

Nero ir mçsls! {mans subjektîvs viedoklis - nepiesieties}
Raksti no *nix vides ar k3b programmu;)
https://k3b.plainblack.com/screenshots
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 15:28 / 20. Mar, 2007

Suse peec meerkja ir paredzeeta advanceetiem lietotaajiem..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 15:40 / 20. Mar, 2007

Nitro wrote:Suse peec meerkja ir paredzeeta advanceetiem lietotaajiem..
Bet tas jau netraucç man viòu iemçìinât :D
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 17:24 / 20. Mar, 2007

Nitro wrote:Suse peec meerkja ir paredzeeta advanceetiem lietotaajiem..
Un kam tad ir domâti slack, gentoo, debian?

SuSE ir user friendly.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 22:07 / 20. Mar, 2007

Nu visiem ir sava fîèa kas piesaista :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 13:21 / 17. Apr, 2007

Nez kâ jums, bet es kâ sâku lietot Ubuntu (5.04 ja nemaldos) tâ lîdz ðim brîdim lietoju un esmu laimîgs (protams jaunâku versiju). Pçc 3 dienâm iziet Ubuntu 7.04, bet pagaidâm sçþu uz betas, kuras man negïuko. Redzu Ubuntu nâkotni ;)

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 15:33 / 17. Apr, 2007

ubuntu = ubuntu
windows = windows
vai windows ir ubuntu? {nekad nesaki - nekad!}
Ðíiet, ka jaunajai ubuntu versijai tiks òemts kaut kas ar no jau izstrâdâtâs windoviskâs os => linspire. {varbut ko ne tâ esmu izlasijis}
Manuprat, linspire ir domâts âkstiem.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 18:18 / 17. Apr, 2007

Linux=Linux?
Windows=Windows?

Bet ja varçtu apvienot abu labâs îpaðîbas un uzcept ideâlu SuperOS? Ak pareizi, vienam otram jau te nauda jâpelna ar caurumu tirgoðanu :D
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 18:35 / 17. Apr, 2007

Manuprât super OS uztaisît ir tîri sareþgîti, kaut ar visi labâkie programmisti pie tâs strâdâtu. Ja vienîgi viòi neuztaisîtu OS hameleunu :D kura spçj piemçroties tieði userajadzîbâm un niíiem, jo katram mums ir savas ideâlâs OS (kuram kâda). Tapç lai jau paliek kâ ir un tie caurumu tirgotâji pçc iespçjas âtrak izput, vai arî, lai sâk tirgot normâlu par normâlu cenu. Protams, ka jâmaxâ algas tiem programmçtâjiem, bet naw jau jâuzceno ta lieta :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 17:01 / 18. Apr, 2007

shady nav vienalga ko viòi pievieno un kâdiem cilvçkiem ar to bûs vieglâk strâdât? Dçï kam parastam lietotâjam kaut kâdas problçmas, pakeðu meklçðanas vai nu kompilçðanas. Ubuntu piedâvâ to, ko varbût citi Linux distribûti nepiedâvâ - vienkârðumu.

P.S Ja tev patîk mocîties, lasît lapâm manuâlus - lieto gentoo un kompilç visu tekstu ko vien sasearcho. Tikai nevajag kritiski izturçties pret to, ko Ubuntu dara parasto lietotâju dçï. Ne visi mâcâs par programmçtâjiem/sistçmadministratoriem etc...

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 18:52 / 18. Apr, 2007

samurajs wrote:Linux=Linux?
Windows=Windows?

Bet ja varçtu apvienot abu labâs îpaðîbas un uzcept ideâlu SuperOS?
Tâ rodas tâdi Linspire :D

Nevajag jaukt kopâ divas lietas, kas atðíiras gan tehniski, gan ideoloìioski. Man nekâ no windows nepietrûkst.

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”