I-nets 2 pc

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

I-nets 2 pc

Post no deivs001 » 20 Mar 2007, 19:06

Doma ir pieslçgt vçl vienu PC pie vienas kompânijas interneta kabeïa, Varbût, ka kâdam mâjas jau darbojas ðis princips. Zinu, ka man vajag katram PC reâlo IP.
Pagaidâm mans ISP piedâvâ iespçju pieslçgt otru PC pie neta maksâjot par to vçl pusi no tagadçjâ tarifa abonçðanas summas.
Kâda atðíirîba starp rûteri un switch?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Mar 2007, 19:12

Tavâ vietâ uzreiz òemtu roteri, un kâpçc maksât par vçl vienu kompi. Uzmet roteri, viss bûs ok. Varçsi lanâ spçlçt spçles, kâ arî uz abiem datoriem netâ sçdçt.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 20 Mar 2007, 19:15

Bet....
Cik zinu rûteris esoðo IP sadala uz tiem diviem, Vai tomer katram savu iedala? Nevar tak caur rûteri pieslçgties katram PC atseviðíi.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 20 Mar 2007, 19:23

Roterim ir IP adrese, kura tiek izdalîta.

Ip adrese piem. 82.237.230.42

Iedodas roterim

Atkal no rotera sadalam

192.168.123.1 - pirmais dators
192.168.123.2- otrais dators
utt....

Abi datori izmanto vienu IP, bet iekðçjâ lanâ, katram ir sava IP, lokâlâ IP. Man ðitâ kâdi 5 datori saslçgti, plus wirelesais tîkls. Protams visus reizç neizmantoju.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 20 Mar 2007, 19:25

Un neaismirsîsim, ka rûteri var nopirkt ar FW un atkritîs visâdi suda softi;)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1631
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 20 Mar 2007, 19:52

Tikai rûteri!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 22 Mar 2007, 15:07

Nekas tur rûterî nav jâsadala! Uzstâdi rûterim DHCP un ip katram pieslçgtajam kompim pieðíirsies automâtiski. Droðîbas un kvalitâtes ziòâ rûteris ir vislabâkâ izvçle. :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Mar 2007, 15:41

Tieði tâ, ar rooteri vislabâk un manuprât tas neskaitâs, kâ likuma pârkâpums, jo izmanto 1 sniego IP- âtrums jau dalîsies uz tiem 2 PC,
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Internets, P2P un Serveru programmatūra”