*nix failu sist

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

*nix failu sist

Post no fatduude » 21 Mar 2007, 16:02

Ðíiet pçdçjâ laikâ ir topâ, pâriet no win os uz *nix. Kâ nu katram ar to (ne-)veicas, ir cits jautâjums. Kâ jau vienmçr katram sâkumâ rodas daudz loìisku(jâ, un daþkârt ne tik loìisku) jautâjumu: par gui, par tîklu, kâ spçlçt windows spçlîtes, utt. Ïoti bieþi viens no jautâjumiem ir "ohmygod, kur es varu defragmentçt savu cieto!?!?". Noteikti pçc ieraduma, ka tas nu lûk darîts uz win, tad tas nu jâdara ar uz *nix, jo redz failu fragmentâcija ir traucçjoða(kâ tas tik tieðâm uz win var gadîties, sîkâk http://en.wikipedia.org/wiki/File_system_fragmentation, kas tas ir un kâpçc tâ notiek). Nu tad lûk cilvçkiem, failu fragmentâcija uz *nix ir ïoti minimâla, dçï savas failu sistçmas "filozofijas". Galvenokârt failu fragmentâcija notiek dçï "pârbâzta" cietâ. Nu ta beidzot esu nonâcis pie tâ ko gribçju teikt :) Lûk atradu lielisku, ïoti vienkarði un interesanti izstâstîtu materiâlu, kâpçc notiek failu fragmentâcija uz FAT failu sistçmâm, bet praktiski nenotiek uz Ext. Varbût kâdam noder(ðitais ir pat ar attçliem :D ):

http://geekblog.oneandoneis2.org/index. ... ragmenting

Un jâ, es zinu ka tagad lielâkoties win visi liek uz NTFS, bet manuprât tas nemaina materiâla vçrtîbu un iegûto informâciju :)

Nu ja kâds tomçr par visâm varîtçm grib defragmemtçt savu cietni, tad gan jau kâdu tûli atrast var, zinu, ka, piemçram, priekð Ext2 defragmentçðanas ir e2defrag, un ðíiet ka priekð Ext3 nemaz tâdu tûïu nav, bet varbût kïûdos..

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 21 Mar 2007, 17:11

Es ar neesmi dzirdçjis par *nix failsistçmu defragmentçðanu:)
No failsistçmâm varu ieteikt: ext3; xfs; reiser4.
Priekð BSD: ufs
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 21 Mar 2007, 17:57

Principâ, ne ext ne raiser FS nav ðâdas problçmas. Ja ir kaut cik brîvas vietas, tad sistçma pati sevi uztur kârtîbâ un nekâda manuâla iejaukðanâs nav nepiecieðama. Tâ ir tikai windows problçma.

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”