Notepad.lv konkurss

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Notepad.lv konkurss

Post no foxsk8 » 21 Mar 2007, 16:55

best.oo.lv izsludina konkursu par logo un bannera izveidi priekð foruma. Logo ir jâbût attçlotam kaut kam no IT jomas, kâ arî uzraksts notepad.lv. Bannerim jâbût attçlotam best.oo.lv uzrakstam, kâ arî jâbût saskaòotam ar logo noformçjumu.

Logo izmçri

980X180

Bannera izmçri

145X40

Darbos variet izmantot kustîgus efektus, gif, flash

IeteikumsVariet izveidot arî pârçjiem 2 foruma skiniem logo, tâ lai visiem skiniem vienâds logo un banners, tikai krâsas ir pielâgotas katram skinam.

Protams ðis konkurs ir brîvprâtîgs un bez balvâm.

Labâko darbu autors tiks iecelts labâko lietotâju kârtâ, kuram bûs pieeja arî citâm kategorijâm.

Domâju ir vçrts pacensties.

Paldies par atsaucîbu.

Edited: logo vajadzçtu saturçt arî portâla devîzi: " IT portâls pozitîvi domâjoðiem cilvçkiem" Vârdu "pozitîvi" derçtu izcelt.
Last edited by foxsk8 on 17 Apr 2007, 13:46, edited 1 time in total.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 21 Mar 2007, 19:48

Image

Âtrais variants...
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 21 Mar 2007, 20:07

Izskatâs labi, varçtu ðo paðu arî priekð pârçjiem skiniem sleek un deox. Un kâ ar banneri?
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 21 Mar 2007, 20:07

A un varbût to uzrakstu nedaudz pa vidu uzlikt, nevis pie paðas apakðçjâs malas. Patîk tâ lampa.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 21 Mar 2007, 21:28

Ko tu dari Datorgrafikas stundâs?

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 21 Mar 2007, 21:38

Loading wrote:Ko tu dari Datorgrafikas stundâs?
Nu es nesaprotu, paðiem mâca, bet jauta lai citi taisa :D
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 21 Mar 2007, 22:11

Tâ ir.. Es ar fox vienâ kursâ eju :) Mums tur datorgrafikâ tâdi joki jâzîmç... Við varbût meklç svaigas idejas :)

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 21 Mar 2007, 22:13

Redzi ar to datorgrafiku ir tâ. Ja nav mâkslinieciskâs idejas, domas, tad jau nekâ uztaisît nevar. Vienmçr man ir paticis citu cilvçku darbs, nekâ paða veidotie darbi.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 21 Mar 2007, 22:18

Kâ bija ar .png? IE varçja to pareizi attçlot?
Jautâju, jo gribas labas kvalitâtes attçlu mçìinât uztaisît ar trasparent efektu.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 21 Mar 2007, 22:25

privâtâs ziòas esi apskatîjies ? :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mar 2007, 23:24

Nu normâli, bet vajag aktîvâk :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Mar 2007, 00:16

Lampiòa un fons ir OK, mazliet disharmonç tie atgâzuðies burti. Ja lampiòa vçl laiku pa laikam uzzibsnîtu sarkana - vispâr bûtu kruti!
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 22 Mar 2007, 07:52

Piekrîtu samurajam. Par png formâtu. Nu tieðâm ar IE tas png izskatâs vienkârði ðausmîgi. Vai nu tad atkal jâliek kâds kods, kas uz IE atbalsta png formâtu.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Mar 2007, 13:09

foxsk8 wrote:Nu tieðâm ar IE tas png izskatâs vienkârði ðausmîgi.
A kuru tagad rausta IE probzas? Gauþâm maz kas lieto... vismaz no ðîs IT publikas. Mçs ar Lapsu ejam uz Operu, IT palika mâjâs :D :D :D
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 22 Mar 2007, 13:12

Ir jau speèuki, kuri pa spîtu lieto IE.
Samuraj - pamçìini Firzam iestâstît ko sliktu par win vai ie, etc. ;)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 14:57

Image
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 22 Mar 2007, 15:00

Ir labi, bet kaut kas trûkst....
/nezinu kas../
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 15:02

Pagaidîsim lîdz kâds saskatîs, kas trûkst :)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 22 Mar 2007, 15:05

Pirmais variants bija ok, kad fona vçl bija redzams best.oo.lv tikai vajadzçja to uzrakstu nedaudz iecentrçt. Melnakeda tagad veido logo. Drîz ievçrtçsim arî viòa darbu.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 22 Mar 2007, 16:13

Image
nu ko sakaat..? :)

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 16:19

Logo kâ tâds jau nav peïams.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 22 Mar 2007, 16:26

man pasham nepaaraak.. :)
[font=9]"Begging for a line drawn in the sand to separate the prophets from the men" - Rishloo[/font]

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Mar 2007, 16:56

Bïins, man vispâr neielâdç tava logo bildi :(
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 22 Mar 2007, 17:02

usins wrote:Bïins, man vispâr neielâdç tava logo bildi :(
Kas tad tev pa vainu?:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Mar 2007, 17:05

@melnakeda:

Logo ir lakonisks, neuzkrîtoði melnbaltie toòi atbilst patreizçjâs modes tendencçm.
Vâjâs vietas -
1. Izmçtâtie uzraksti Windows Vista, Linux bojâ kopiespaidu... manuprât tie ir pavisam lieki!
2. Devîze stipri izjauc kompozîciju tai ziòâ, ka laukuma centrs tai nav îstâ vieta. Devîzei ir tikai pakârtota nozîme, galvenais ir best.oo.lv.

Pamçìini ielikt tâdu devîzi: "IT portâls pozitîvi domâjoðiem cilvçkiem" labajâ apakðçjâ stûrî un izcelt vârdu "pozitîvi" (piepildît ar tumðsarkanu krâsu vai lietot negatîvu attçlu, vai kâ citâdi).
Nevajag pârmçrîgi spiest uz IT simboliku, jo pie mums runâ par visu ko, ne tikai IT.
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 22 Mar 2007, 17:24

Piekrîti samurajam - mums jâliek akcents arî uz ko citu...IT=IT, bet ar pliku IT mçs tâlu nekur netiksim...
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 17:37

Image

Ko sakat par ðo?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 22 Mar 2007, 18:16

Nav slikti. Varçtu vairâkas versijas uztaisît protams ja nav grûti. Kaut ko nedaudz krâsainâku varbût. Paldies tev par cenðanos.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 22 Mar 2007, 18:33

"Ceïð uz atbildçm" => Izklausâs pçc Ainas ðova:)
---
"IT portâls pozitîvi domâjoðiem cilvçkiem"
Balsoju par ðo variantu!
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 18:45

shady pareizi jau tev ir, bet tas naca sakara ar to, ka bilde ir ceïð. Tad nu ienaca tâds sauklis prâta.
Kâ bûtu ar: "Ej, meklç, atrodi!"
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Mar 2007, 18:47

deivs001 wrote:shady pareizi jau tev ir, bet tas naca sakara ar to, ka bilde ir ceïð. Tad nu ienaca tâds sauklis prâta.
Kâ bûtu ar: "Ej, meklç, atrodi!"

labâk- "Nâc, meklç, atrodi!"
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Mar 2007, 18:52

Ceïð uz atbildçm? Eu- te nav datuves filiâle un ne arî TV ðovs! :) Te dþeki sanâk draudzîgi parunâties, apspriest visu ko... protams arî palîdzçt viens otram!
Bet vienalga - tev bronzas medaïa pagaidâm par ðo logo! :D

Mans vçrtçjums patlaban:
1.vieta- melnakeda (ja pielabos)
2.vieta- deivs001 vakardienas logo
3.vieta- deivs001 ðîsdienas logo


Ja neviens neko labâku nepiedâvâs, devîze bûs "IT portâls pozitîvi domâjoðiem cilvçkiem"
Vârdu 'pozitîvi' derçtu izcelt.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 18:53

Image
samurajs wrote:Ceïð uz atbildçm? Eu- te nav datuves filiâle un ne arî TV ðovs! :)
Hmmmm.... Kapçc datuvei te kâds sakars?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22 Mar 2007, 18:59

Usins - tev atkal devîze no TV ðova! :D Vajag tieði pozitîvismu/draudzîgumu uzsvçrt, jo mums nav kirila! :D :D :D

deivs001 - nu ir labâk! Ja 1.projektâ to devîzi varçtu iemânît... zem tâs lampiòas... :D bûtu forði!
datuve kâ salîdzinâjums tâpçc, ka tur jau nav portâls kur parunâties (bet kâdreiz varçja) . Vot tur tikai prasa atbildes un ja ko citu-offtopiks un draud banâns...
Last edited by samurajs on 22 Mar 2007, 19:03, edited 1 time in total.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 22 Mar 2007, 19:02

Lieta tâda ka pirmajam kam smuka lampina nesaglabâju pdf. :? Bet varçtu mçìinat palabot ðo un to. varbût, ka var saglâbt!
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 22 Mar 2007, 19:08

samurajs wrote:Usins - tev atkal devîze no TV ðova! :D Vajag tieði pozitîvismu/draudzîgumu uzsvçrt, jo mums nav kirila! :D :D :D

deivs001 - nu ir labâk! Ja 1.projektâ to devîzi varçtu iemânît... zem tâs lampiòas... :D bûtu forði!
datuve kâ salîdzinâjums tâpçc, ka tur jau nav portâls kur parunâties (bet kâdreiz varçja) . Vot tur tikai prasa atbildes un ja ko citu-offtopiks un draud banâns...

?? nu ja kas man tas kirils pagaidâm bijis nebjis.. :)
Wot ja viòð kko manâ labâ vai otrâdi izdarîtu, tad gan :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 23 Mar 2007, 09:56

Uzliku Melnâs kedas logo ievçrtçðanai uz kopskatu. Sosumi un deox stilâ. Protams vajadzçtu ðo to pielabot.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 23 Mar 2007, 13:42

njaa ok es izlaboshu.. :) paldies par ieteikumiem.. :)

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 23 Mar 2007, 16:32

Image

izlaboju.. :) vel man bija ideja ar zaljiem tonjiem uztaisit sho pashu logo.. ko sakaat?

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 23 Mar 2007, 16:38

Jap - izmçìini ar zaïo:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 23 Mar 2007, 16:38

Skaties kâdi toòi ir citiem stiliem un tad pieskaòo ðamçjo tiem.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 23 Mar 2007, 16:44

Jâ varçtu gan, bet ideâlâkais, aj bûtu liepâjas skats :D
Kâ nekâ lapa radâs liepâjâ :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 23 Mar 2007, 16:59

pagaidaam es meeginu dabuut stilu pieskanotu standarta skinam.. un tad domaashu par paarejem. :)

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 23 Mar 2007, 17:07

Image

Luuk zaljie tonji.. bet kka neiet kopa.. man liekas es saakshu visu no saakuma un taisiishu visu ar citu stilu.. :)

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 23 Mar 2007, 17:09

usins wrote:Jâ varçtu gan, bet ideâlâkais, aj bûtu liepâjas skats :D
Kâ nekâ lapa radâs liepâjâ :)

wareetu bet tad foxsk8 ir janofotograafe kaads skats.. :)

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 23 Mar 2007, 17:29

Bûtu jau ideâli uzreiz ar PRO kameru un lai ir .raw

p.s.
Ja bûs palikuðas daþas bilþas no vienas ekas jumta ieliksu.

a un melnakeda varbût pacenties lietot arî EDIT podziòu?
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 23 Mar 2007, 17:35

Man kamera remontâ. Tâpçc nekas nesanâks. Un negribçtos tâdu jau citu fotogrâfçtu bildi òemt, jo bildçm arî ir autortiesîbas. Bet tas tâ. Reti kurð viòas ievçro, ja neskaita mâksliniekus, utt.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 23 Mar 2007, 17:42

"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 23 Mar 2007, 17:51

Es saprotu, ka daudzi te ir no Liepâjas, bet nedomâju, ka to vajadzçtu ïoti uzsvçrt, jo savâdâk var padomât, ka ir kâds Liepâjas projekts.
Ir ok, ja izmanto Liepâjas bildi, bet to nevajadzçtu nekur uzsvçrt.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 23 Mar 2007, 17:53

Nu uzsvçrt jau nç. BEt vienkârði lai paði zinam. Nevis kadu nezinamu skatu ielikt. :D
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

Pievienot atbildi

Return to “Foruma Jaunumi un Lietošana”