par k

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
jurgenz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:329
Pievienojies:19:04 / 15. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīgas rajons.
par k

Post no jurgenz » 19:42 / 21. Mar, 2007

Nevar îsti par rakstu nosaukt to ko ðeit rakstu! Drîzâk padoms! ;)

Tâk! Ir cilvçkiem kas mçdz vilkt jaunus windows XP pirâtus dçï update un tâpçc ka vienkârði gribas pârinstelçt datoru! Ar to saskâros arî es un gan jau arî visiem pârçjiem ir nâcies pârinstelçt! Nu tâ! Âtri vajadzçja to windows`u un tad arî iegâju vietçjâ latvijas trakerî www[punkts]danger[punkts]lv un novilku windowsu ar viss jaunâko updeitu ko atradu :)

tur sâkâs problçmas! Kad biju windows`u pârinstelçjis, internets negâja! Skatîjos ka viss itkâ ok! nu lab, izdzçsu kaut kâdas mistiskas programmas kas nâca lîdzi! nu tâ! brîdi iet kad ieslçdz datoru, tad vairs neiet! atkal sâkas lielâ domâðana! nu lab.. ieslçdzu caur safemode with networking! internets iet ;)

Beigâs izrâdâs vainîgs bija windows updates... izslçdzu.. neiet :evil: !!

Bet tomçr izrâdâs windows updates baigâs maitas un tomçr process bija, ko atradu spieþot svçto kombinâciju ctrl+alt+delete lai nokïûtu task manager`aa izslçdzu procesu, internets iet! Pârstartçju datoru, internets neiet! Atkal tas ma*ta startçjâs!!! nu lab.. vispâr izdzçsu to windowsupdates.exe un viss ok! Ðo stâstu, lai zinâtu ko darît, ja gadâs ðâda pati problçma! :)
life sux and then you die..

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 19:45 / 21. Mar, 2007

Es Windows varçtu atïauties nosaukt par 8 pasaules brînumu :D
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 20:10 / 21. Mar, 2007

No offence bet get real. No nedroshiem avotiem pat gaiss buus saindeets..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 20:17 / 21. Mar, 2007

Iespçjams, ka tavâ vîrusainajâ iso versijâ ir arî vçl kâds, kuru neesi pamanîjis;)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 20:25 / 21. Mar, 2007

Mjâ òemt nezinâmas izcelsmes Windu torentos vai DC++ ir stulbuma kalngals. Var relatîvi droði òemt Krievijas lapâs, parasti tur ir forumi, kuros katra proga tiek apspriesta. Ja atsauksmes labas - var vilkt droði.
Image

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:00 / 21. Mar, 2007

Ir tikai viens bet...
Daudziem liekas, ka krievu lapas ir virusu pilnas un 75% padsmitgadnieku ienîst krievu valodu kâ tâdu. Zinu tâdus cilvçkus, tikai nesaprotu, kapçc viòiem tada attieksme,
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 23:31 / 21. Mar, 2007

Karoèe- krievija ir stiprâkâ (nebaidos to teikt) valsts, kurâ tiek piekopts pirâtisms:) un pats labâkais viòiem nava likumdoðana, kas to ailiedz (tikai mûzikai un filmâm), un ja kâds no ASV iesûdz tiesâ neviens uz to nedomâ pat ierasties. :) un ja kas krievijâ daudz labu progeru un hakeru, kuri taisa labus karakus, un viòi strâdâ uz goda!! Ja zin pareizâs vietas- lapas, kur daudz useru, tad 100% droð ka katrs softs ir maximâli droð, cik viòð var bût droð velkot viòu no neta! :) Protams visur ir savi ïaundari,kuri mçìina tâdâ veidâ iedabût jûsu kompîtî kâdu trojanu utt. Bet pârsvarâ viòi to dara ar ne tik gudrajiem Somiem, zviedriem un ASV iedzîvotâjiem.


P.S-tas ir mans un daudzu cilvçku viedoklis- krievijâ var dabût visu :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
jurgenz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:329
Pievienojies:19:04 / 15. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīgas rajons.

Post no jurgenz » 19:20 / 22. Mar, 2007

es ar nesaprotu krievu valodu :( bet pretenzijas pret viòu nav... ja nu vienîgi.. man pDSL un vilksies îîlgi ;)
life sux and then you die..

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 19:29 / 22. Mar, 2007

jurgenz wrote:es ar nesaprotu krievu valodu :( bet pretenzijas pret viòu nav... ja nu vienîgi.. man pDSL un vilksies îîlgi ;)
Tu esi kko vilcis no rapidshare un filefactory? Tieði ðos failapmaiòas serverus Krievijas pirâti galvenokârt izmanto. Âtrums tur sasniedz 150-200 KB/s. Lielus failus parasti ievieto dalîto arhîvu veidâ.
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 21:29 / 22. Mar, 2007

No bithack regulâri velku 'mçneða pakas', katru mçnesi XP ar iekïautiem atjauninâjuiem. Nekad neesmu uzdûries uz kaut ko falðu :)

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:35 / 22. Mar, 2007

usins wrote:Karoèe [...]
Var redzçt, ka usinam nav problçmas ar krievu valodu :D
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 21:39 / 22. Mar, 2007

Patiesîba naw ar :D:D
Krieviski runâju gandrîz bez akcenta.. tik sen nav gadiijies.. :D Ja neskaita viena lola izjokoðanu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 21:44 / 22. Mar, 2007

Man tieði runâðana ir tâ ka ir. Nav sanâcis bieþi runât un tad jau paðsaprotami, ka akcents ir. Toties saprast saprotu tîri labi, Lasît ar kirlica burtiem ar kaut kâ nepatîk, labâk ar latîòu burtiem rakstîto lasîtu :D
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
jurgenz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:329
Pievienojies:19:04 / 15. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīgas rajons.

Post no jurgenz » 21:56 / 22. Mar, 2007

Loading wrote:No bithack regulâri velku 'mçneða pakas', katru mçnesi XP ar iekïautiem atjauninâjuiem. Nekad neesmu uzdûries uz kaut ko falðu :)
1. Tu velc no bithack, es no danger ;)
2. Gan jau tu nedzçs cietni, tu tikai atjauno veco PX ;) ... Bet es instelçjo uz svaiga cietâ...
life sux and then you die..

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 21:58 / 22. Mar, 2007

Krievija = zinaatne
ASV = izklaide
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 22:09 / 22. Mar, 2007

:D Nitro... Krievija nekur nav lîderis, ja nu vienîgi nabadzîbâ!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 22:22 / 22. Mar, 2007

Bet ASV ir lîderis stulbumâ :D
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 22:32 / 22. Mar, 2007

Loading wrote::D Nitro... Krievija nekur nav lîderis, ja nu vienîgi nabadzîbâ!
Un tagad visiem jaasmejas? Haha..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:18 / 23. Mar, 2007

NU tad Loading daþreiz paklausies Rîgâ kâdaâ valodâ 1/2 tûristu runâ?? un vâcijâ arî tas pats, uz turieni krievi bariem brauc.
Loading- vienâ maskavâ dzîvo vairâk cilvçku nekâ 10 Latvijâs :D (pârspîlçju) un visi dzîvo normâli.
Un krievi ir gudri cilvçki, lai cik liela valsts nebûtu, bet visi krievi zin cik bijuði pasaules kari utt.. :D Nevis kâ ASV iedzîvotâji :D:D:D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 14:17 / 24. Mar, 2007

Principâ katrs no tiem, kas piedâvâ "gatavo" XP paku var sabâzt tur iekðâ ko un kâ grib, sakonfigurçt ko un kâ grib.
Lai arî ar krievijas warez saitçm neesmu uz Tu un tur neapgrozos, pazîstu cilvçku, kas pats personîgi ir ðâdas "gatavâs" pakas izplatîjis, viss, kas nepiecieðams ir pielikt vienu nemanâmu pielikumu kâdam gatavam failam un tad tie lietotâji, kas izmanto ðo "îpaði uzlaboto windows" paði vien ir vainîgi. Neviens Tev nevar garantçt sistçmas nekaitîgu darboðanos, ja avots ir nezinâms. Tâpçc, piemçram, legâli iegâdâtu programmu lietot ir droðâk (sâkotnçji nenâks lîdz nekâdi draòíi), jo Tev ir ko vainot, arî juridiski.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 18:20 / 24. Mar, 2007

Tieði tâ! Vistu ,piemçram,testçt var tikai, tad, kad viòa 100% ir nopirkta, aktivizçta pilnîgi legâli! Jo tad nav nekâda iejaukðanâs Vistas kodâ, nav nekâdas papildprogas, kuras "mâna OS" utt...

Nevar normâli spçlçt krakotu spçli vai spçli, kur aiòem 1 DVD, bet tirgû tikai 1-2CD.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

drunk_lizard
Mr. Positivus
Atbildes:1892
Pievienojies:18:09 / 19. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no drunk_lizard » 18:31 / 24. Mar, 2007

usins wrote:tad nav nekâda iejaukðanâs Vistas kodâ, nav nekâdas papildprogas, kuras "mâna OS" utt....
izcils it portaala kkaada administratora drauga secinaajums.......
iejauksjanaas vistas kodaa, mhhhhh
lai piekabinaatu troju kodaa nav jaaraknjaajas
aa, un vistas kodam tik viegli klaat netiksi, kaut arii tu esi dizjens it speciaalists....
nozjeelojami....

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 18:48 / 24. Mar, 2007

Nu ja nezini nerunâ :D jo kâ savâdâk izdarîsi, vnk tew jâzin kods un jâzin ko OS darîs tâdâ un tâdâ situâcijâ, lai varçtu viòu apiet- jâdomâ 2 gâjieni uz priekðu :) tâ kâ labâk iedzer alu un paklusç :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Windows”