Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 10:20 / 27. Feb, 2007

Šodien skolā bija izliktas izmaiņas...
2. Datori
3. Datortîkli.

Baigo traci uzcēlām skolotāju istabā, palaida :D

Sorokina negribēja palaist mūs, jo bijām 3... Vēlāk atnāca Eliens...

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 11:31 / 27. Feb, 2007

Tad nu galîgs sviests. Ja pati skola nekâ nejçdz, ko tad viòa prasa no mums, lai mçs bûtu tik stûlbi un brauktu uz skolu un skatîtos izmaiòas, kurâm jau bija jâbût izliktâm dienu iepriekð.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 12:28 / 27. Feb, 2007

A man pilnîgi vienalga! Vajadzçja iepriekðçjâ dienâ izmaiòas likt, jo piemçram es necelðos no agra rîta, ja man tikai 4 lekcija!

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 14:01 / 27. Feb, 2007

Pçc ðodienas es saprotu, ka mums vajag bût gataviem uz visu. Ka rît aizejot uz skolu atklâjâs 5. lekcija sports :D
Veèi esiet gatavi visam, òemam mugursomas un lâdçjam iekðâ visus priekðmetus!

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:183
Pievienojies:22:00 / 27. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no AIDSkillz » 22:11 / 27. Feb, 2007

HA! Es netaisos nesties uz skolu un meklçt izmaiòas sarakstâ. :evil:
Ja nevarçja izlikt izmaiòas iepriekðçjâ dienâ, tad viòi visi var ieskrieties!
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

Pievienot atbildi

Return to “Izklaide”