Top jauns projekts

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja
Top jauns projekts

Post no foxsk8 » 20:25 / 20. Apr, 2007

Dr�zum� taps jauns projekts. Var�tu jau past�st�t, bet j�skat�s, ka k�ds nepasteidz�s. Varu tikai pateikt to, visas latvijas popul�r�ko saitu jaunumi, p�d�j�s aktivit�tes vienu viet. Ja k�ds v�las piedal�ties projekt� un ir ieinteres�jis tas, tad dro�i rakstiem Priv�ti. Ideja man ir un viss vajadz�gais ar� ir, tikai vajadz�tu web dizaineri, k� ar� k�du kur� kaut cik saprot no PHP, atl�dz�ba nav nek�da, vienk�r�i visus savus projektos v�los veidot Latvijas IT tautai. T�ka ja k�du ieinteres�ja dro�i rakstiet.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 20:30 / 20. Apr, 2007

LOL, fox es piedalos :rofl:

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 20:40 / 20. Apr, 2007

Ja tu nebûtu atradis darbu, kâdi pâris projekti bûtu pabeigti. Pats zini kâdi. Varu nedaudz paslavçt lietotâju Edgaru ar www.dzelzsvilki.lv izveidi, izstrâdi. Zinu, ka tu vienmçr piedalies. :party:
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Re: Top jauns projekts

Post no samurajs » 21:43 / 20. Apr, 2007

foxsk8 wrote:Drîzumâ taps jauns projekts. Varçtu jau pastâstît, bet jâskatâs, ka kâds nepasteidzâs. Varu tikai pateikt to, visas latvijas populârâko saitu jaunumi, pçdçjâs aktivitâtes vienu viet. Ja kâds vçlas piedalîties projektâ un ir ieinteresçjis tas, tad droði rakstiem Privâti. Ideja man ir un viss vajadzîgais arî ir, tikai vajadzçtu web dizaineri, kâ arî kâdu kurð kaut cik saprot no PHP, atlîdzîba nav nekâda, vienkârði visus savus projektos vçlos veidot Latvijas IT tautai. Tâka ja kâdu ieinteresçja droði rakstiet.
Maí tvoju za nogu, tu vismaz ðito projektu pabeidz lîdz galam, tad veidosi jaunus!!!!!!!ImageImage
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 22:21 / 20. Apr, 2007

Protams, ka pabeigsu ðito projektu. Vasara jau gara. Tikai mîla var stâties ceïâ :D
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:41 / 21. Apr, 2007

foxsk8 wrote:Protams, ka pabeigsu ðito projektu. Vasara jau gara. Tikai mîla var stâties ceïâ :D
No taa ar es baidos.. :D:D:D ka taa miila taa peekshnji nauzpeld... :D:D:D kaa aisbergs titaanikam :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 10:50 / 21. Apr, 2007

Ir jau tâds: https://digg.lv/
Ðeit ir ïoti svarîgi piesaistît ïoti daudz cilvçkus..
Vispirms ieteiktu piesaistît ðai lapai pârs tûkstoðus, tad mest izaicinâjumu kaut kam tâdam..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 11:17 / 21. Apr, 2007

Digg.lv es izmantojuu diezgan bieþi. Lieku linkus uz notepad.lv rakstiem, interesantâm tçmâm.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 15:27 / 21. Apr, 2007

"Sievietes tâpat kâ cigaretes ir atkarîba, ja ar tâm daudz aizraujâs, tad tâs noved pie postoðas dzîves. Vçþa vietâ iestâjâs vâjprâts un depresija. Rezultâtâ viss beidzâs ar klînisku nâvi. Padomâjiet ko dariet! " :rofl: :rofl: :rofl: Ðis teiciens man vislabâk tîk :rofl: :rofl: :rofl:

Pievienot atbildi

Return to “Foruma Jaunumi un Lietošana”