Vai tie

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Vai tie

Post no foxsk8 » 20 Apr 2007, 20:35

Ðodien savâ dzimtâs puses portâlâ izlasîju ïoti interesantu rakstu, par 8 pasaules brînumu celðanu Latvijâ, precîzâk Liepâjas rajonâ. Tiks izveidots liels parks, kurâ atradîsies granîta sienas, kurâs tiks iegravçtas 65 milijoniem cilvçku personas dati. Katrs cilvçks jau tagad var pieteikties iegravçðanai, samaksâjot simbolisku samaksu. Kâpçc Latvija un Liepâjas rajons? Tâpçc, ka ir izdevîgs ìeogrâfiskais stâvoklis.

Vairâk info

http://www.liepajniekiem.lv/lat/zinas/s ... ?doc=13250

Nu ko Latvijai bûs tûrismu pieplûdums, vçl daþi Liepâjas projekti ir Akva parks, lielâkais Baltijâ, kâ arî Baltijas maìistrâle. Tâka varam teik pçc 10 - 15 gadiem Liepâjas pilsçta bûs iecienîtâkâ tûristu pilsçta.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 20 Apr 2007, 22:34

Vo! Es nekavçjoties ieðu un iegravçðu: Te bija samurajs!Image
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Apr 2007, 00:31

buus jaasamaxa par 2 uzraxtiem
Linux the best un Usins bija kool vecis.. :D:D:D

P.S.- es pieraxtiijos :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 21 Apr 2007, 10:42

Nç nu savdabîgi - ir ok!
Man tik ðíiet, ka tas projekts nenoies lîdz galam - skeptiska nojauta, bet ja bûs, tad ir labi;)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Apr 2007, 19:32

es jaw ar nedomaaju, ka aizies liidz galam.. sho joku tad íînâ bij jâtaisa. :D tur tos 65 milijonus iedzîvotâju (gribçtâju) sakasîtu 10 min :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 21 Apr 2007, 23:11

Runa gan gâja par seðarpuss miljoniem... Bet kur nu lîdz galam novedîs...
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 21 Apr 2007, 23:24

ðitais jau man ðíiet pat to minimumu 2miljonu kekðu trîs gados nenovâks

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 22 Apr 2007, 08:39

Bet tur taèu bija jâmaksâ 3.5ls!

User avatar
Jokerz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 3
Pievienojies: 24 Apr 2007, 09:09
Reputācija: 0
Atrodas: Kuld

Post no Jokerz » 24 Apr 2007, 09:19

Interesanti, ka zem tâ sçþ tikai hanzabanka. Man liekas, ka viss ðis pasâkums noies podâ un naudas izzudîs. Itkâ jau ir tikai 3.50ls , bet kas kopâ sanâk kad visi naivie samet pa kapeikai. Kas vispâr organizç ðo pasâkumu?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Apr 2007, 09:53

Ðeit vçl iesaistîts Sarkanais krusts un bûvniecîbai vajadzîga puse no lîdzekïiem, bet otra puse ies labdarîbâ! Un vissa nauda tiek likta kontâ un aug uz procentim- sanâk, j a tagad bûtu kâds 1 milijons latu viòi jau no procentiem varçtu izmaxât visiem strâdniekiem algas! un vçlpaliktu nauda pâri ko ziedot!! tâ ir liela nauda!!! Protams ka daïa naudas "kaut kur pazudîs" :money:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Jokerz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 3
Pievienojies: 24 Apr 2007, 09:09
Reputācija: 0
Atrodas: Kuld

Post no Jokerz » 24 Apr 2007, 10:07

Laiks râdîs, bet man liekas, ka tas izgaisîs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Apr 2007, 10:57

man ar tâ sâk likties, ja nesavâks to 1 milijonu cilvçku, jo ja savâks tad jau no procentiem vien varçs savâkt to piíi bûvçðanai!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 24 Apr 2007, 11:01

tur jau ar miljonu nepietiks lai celtu to mûri. paredzçts jau ir tikai tad ja bûs 2milj iekð 3 gados.

Pievienot atbildi

Return to “Viss pārējais ”