Proti rakstīt un izteikt savu domu? Mums vajag Tevi!

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Pieteiksies?

Nezinu
3
25%
J�, pal�dz��u lapai!
9
75%
Nek�d� gad�jum�!
0
No votes
 
Total votes: 12

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Proti rakstīt un izteikt savu domu? Mums vajag Tevi!

Post no usins » 24 Apr 2007, 10:04

Mums vajadz�gi rakstu autori! Notepad ir pavisam jauns projekts, un, lai tas ieg�tu pla�as sabiedr�bas iev�r�bu - tam pirm�m k�rt�m ir j�b�t interesantam, satur�gam, un aktu�lam.

Izveidota rakstu ies�tnes sada�a.

�eit topo�ie notepad.lv rakstu autori var public�t savu rakstu projektus, kuri tiks izskat�ti un redi��ti. Ja raksts b�s labs un aktu�ls, tad tas tiks public�ts notepad.lv foruma sada��s Raksti vai IT jaunumi. Akt�viem rakstu autoriem tiks pie��irts Vec�k� lietot�ja statuss un ties�bas pa�iem ievietot rakstus Rakstu un IT jaunumu sada��s


Pieteikties varat �eit:

https://notepad.lv/viewforum.php?f=54


P.S.- Paldies par atsauc�bu!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Jokerz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 3
Pievienojies: 24 Apr 2007, 09:09
Reputācija: 0
Atrodas: Kuld

Post no Jokerz » 24 Apr 2007, 10:06

Manuprât mani nav grûti atrast ;)

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 24 Apr 2007, 15:03

pâris labu rakstu un manuâïu par sliktu nenâktu, ja tie protams nav 1 klases lîmenî un ir aktuâli. bet nu man jau ðíiet bûs problçma jums atrast cilvçku kas normâlâ, visiem saprotamâ valodâ spçj izstâstît, kaut vai kaut ko par excel tabulu lietoðanu, zinâðanas jau ir daudziem, bet prasme izstâstît un likt saprast, retajam. jâ un vçl jau ir laiks ko prasa normâla raksta/manuâïa izveide, nemaz nerunâjot par slinkumu


Off topic! neredzu ka pieteicies esi!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 24 Apr 2007, 15:22

Varçtu mçìinât ðo to izveidot, ja kâds pateiktu ko. Savâdâk negribas nevajadzîgi kaut ko tulkot vai rakstît.
Varbût ieviest Pamâcîbu pieprasîðanas stûrîti?


Pacenties tad jau redzçsim-Usins
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Apr 2007, 15:39

Jâ protams ka vari. Rakstus vajag par IT jomu. Ziòas arî par IT jomu. Kaut vai arî lietas, kas saistîtas ar IT. Pamâcîbas bûs sadaïâ raksti, vai arî tiks pârvietotas uz kâdu citu tçmu. Visi raksti tiks lasîti un ja tie bûs normâli, tad pârvietosim tos uz attiecîgajâm sadaïâm.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 24 Apr 2007, 22:20

fatduude wrote:pâris labu rakstu un manuâïu par sliktu nenâktu, ja tie protams nav 1 klases lîmenî un ir aktuâli. bet nu man jau ðíiet bûs problçma jums atrast cilvçku kas normâlâ, visiem saprotamâ valodâ spçj izstâstît, kaut vai kaut ko par excel tabulu lietoðanu, zinâðanas jau ir daudziem, bet prasme izstâstît un likt saprast, retajam. jâ un vçl jau ir laiks ko prasa normâla raksta/manuâïa izveide, nemaz nerunâjot par slinkumu
Nu tu kâ linuksists uzcep rakstu piem. "Kâ instalçt ubuntu?" Soli pa solim, ar ekrânbildçm un varbûtçjâm problçmâm. Tâ, lai pçc tava raksta katrs to varçtu izdarît. te laikam vairâk bilþu, mazâk teksta bûs;) Paskaidro arî, kas ir Lilo un Grub, un kâ tie atðíiras utt. Bildes vçlams standarta, 640x480.

Fox: bet kâpçc tikai par IT bûtu jâraksta? Var arî par audio/video tehniku, TV, SAT utt.
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Apr 2007, 23:15

Viss jau savâ mçrâ balstâs uz IT jomu. Protams var rakstît arî par sadzîves tehniku, Sat, TV, utt.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 24 Apr 2007, 23:16

Samaksâ :money:
skaidrâ

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 24 Apr 2007, 23:41

Jâjâ... tûlît skrienu mainît 100 USD... :money: :money: :money:
Bet tad tev tiks uzlikta abonentmaksa par Notepad lietoðanu! :rofl:
Image

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 24 Apr 2007, 23:52

Notepad man jau ir :party: un nevienam neko nav jâmaksâ

Pievienot atbildi

Return to “Foruma Jaunumi un Lietošana”