Kabe

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Kabe

Post no zhagis » 24 Apr 2007, 12:54

Intreses pçc gribçtos uzzinât par kabeïtelevîzijas pakalpojumiem Latvijas pilsçtâs.
1.Kanâlu skaits.
2.Saòemtâ pakalpojuma izmaksas.
3.Kvalitâte.
4.Kâ arî pakalpojuma sniedzçja operatîvâ darbîba kïûmju novçrðanâ.

Jautâju tapçc,jo vçlos zinât,kâda situâcija ir citur.Mani piemçram Kuldîgâ neapmierina piedâvâto kanâlu klâsts,kâ arî signâla kvalitâte.
Kanâli jau it kâ bûtu~22,bet skatâmi ir aptuveni 15.Turklât arî pakalpojuma cena varçtu bût zemâka(4,70ls mçn.).Domâju,ka tas ir reâlas konkurences trûkums mûsu sâdþâ:)
...bet varbût citâs pilsçtâs ir vçl bçdîgâk?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Apr 2007, 12:59

Nu nezinu nezinu. Es jau tavâ vietâ paòemtu nopirktu satelîtu un piedâvâtu ar kaiimiòiem. Tâ tos 23 abonçðanu pa kâdiem 4-5 sametîsiettaka nemetâs un bûs kâdi 30 un vairâk kanâlu :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 24 Apr 2007, 18:27

Nu ar SAT lieta tâda,ka ja gribi normâli skatîties katrâ istabâ,ir nepiecieðams uztvçrçjs pie katra TV.Pretçjâ gadîjumâ esi spiests lûrçt to,ko uz doto momentu redz tas kurð uz uztvçrçja redz konkrçtu programmu.Kabeïtelevîzijas pluss ir tâds,ka ar splitera palîdzîbu signâlu sadali uz vairâkiem TV.
Vienkârði domâju,ka varçtu savam provaiderim sâkt krist virsû(nu teiksim kvalitâte ðtruntîga,pamainît kanâlus).
Kuldîgâ es tâ nedomâju viens.Tapçc arî gribçtos zinât-kâ ir citur...

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 24 Apr 2007, 23:07

Nu, Liepâjâ, KTV pakalpojumus sniedz Ostkom un Elektrons ( http://www.elektrons-k.lv//index.php?op ... &Itemid=42)

Bet nu lielâkâ daïa viss ir krieviski, tâds iespaids ka dzîvojam NVS nevis ES Image

Man ir sava SAT bïoda jau >10 gadus un problçmu nekâdu...
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Apr 2007, 23:11

LNT - Latvijas neatkarîgâ televîzija - râda arî daudz krievu raidîjumus. Man jau nekas nav pretî tiem, tâ patâs TV neskatos, nav laika.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 25 Apr 2007, 00:43

nu nez nez. Nu ierîkoðana bûs padârga, bet labâk tâ! bet tieðâm- krîti uz nerviem viòiem, jo ja viòi ir solîjuði tik un tik kanâlu ar labu kvalitâti, tad viòiem tas ir jânodroðina :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Audio/Video/Foto un TV ”