Pamatojiet k

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

eeeeee
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 2
Pievienojies: 24 Apr 2007, 22:28
Reputācija: 0

Pamatojiet k

Post no eeeeee » 24 Apr 2007, 22:31

Windows tak ir labâkais :) ja ta nebûtu, tad lielâs bankas, uzòçmumi viòu nelietotu, via ne? :)

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 24 Apr 2007, 22:50

Nu gribas tak bik vçl pafleimot Win vs. Linux, vai ne, ko? :rofl:

Pagpag... a kurð tev teica, ka bankâs kontu serveri iet uz Windows?
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Apr 2007, 22:59

Ja Bils maksâtu visu savu lielo piíi hacxoriem, uríiem utt..., kas strâdâtu pie viòa un meklçtu caurumus, tad jau bûtu labi. OS bûtu droða un to vispâr tu varçtu tikai par naudu dabot. XP var nograut pâris sekundçs. Firewall nekam neder un viss pârejais ar, nu ko es ar parasto Paint varu izdarît, bet pats interesantâkais ir tas, ka notepad programiòa pati ïauj rakstît nelielus kaitniekus priekð XP. Kâda tolka mûsdienâs no bat failiem, parastam lietotâjam. Caur bat failiem arî varam ko riebîgu izdarît. XP ir domâts tad, ja tev no dzîves neko nevajag, vçlies gadâ vidçji 30 Ls par datorsalona apmeklçjumiem, pat ðodien gâju vienam XP uzlikt. Iedomâjieties, kâ Jûs attîstat vietçjâs datortehnikas darbnîcas. Dienâ vidçji 10 datori X 10 Ls ir 100 Ls dienâ par atkal uzliktu XP, kurð pçc kâda laika atkal sâks gïukot utt. Kâdreiz priekð skolas biju izstrâdâjis savu shçmu kâ uzvârâs Microsoft, antivîrusu firmas, hacxor utt...., kas iesaistîti OS bojâejâ. Secinâjumi bija tâdi, ka visi iegûst savu labumu. Microsoft iegûst pelòu no cauras OS, hacxori iegûst informâciju, Antivîrusu firmas iegûst , aizsargâjot lietotâjus no hacxoriem. Kâsçjs paliksi tikai tu.

Bet arî ir tâds teiciens: Viss ir uzlauþams :rofl:
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 24 Apr 2007, 23:15

Pamatojiet kâpçc WIN XP ir labâkais
tâpçc ka viòam viss ir smuki un ar viòu nav garlaicîgi

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 24 Apr 2007, 23:20

Ar win tik tieðâm nav garlaicîgi. :rofl:
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 24 Apr 2007, 23:44

Tagad jauna Win spçlîte: "ielâpu otrdienâs" jâzîlç, kurð ielâps nograus kâdu funkciju un kurð nç! :rofl: :rofl: :rofl:
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Re: Pamatojiet k

Post no Nitro » 25 Apr 2007, 00:05

eeeeee wrote:Windows tak ir labâkais :) ja ta nebûtu, tad lielâs bankas, uzòçmumi viòu nelietotu, via ne? :)
Sunju slepkava..(skat. avataru).
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 25 Apr 2007, 00:08

Ja kas esmu redzçjis kâ bankas darbinieki strâdâ uz Windows XP. Tâtad arî labâkai savietojamîbai viòu serveirs droði vien bûs Windows Server 2003. Es tikai nesaprotu, kurð idiots caur puíçm iedomâjâs ðo visu turpinât? :grr:

Turklât windows 99% nograuj pats lietotâjs, vai arî dzelþu vainas. Tas nenobrûk un nesâk gïukot pats no sevis :grr: :grr: :grr: Man xp ir nogâjis bez problçmâm 1 1/2 gadu un problçmas tâpat sâkâs tikai ar to ka gribçju bûtiskas izmaiòas sistçmâ dçï kâ nâcâs no windows ðíirties un lauzt to rekordu. Bled kaut pienâktu tâdi laiki kad visi hacx00ri pârorientçtos uz linuxu un nograutu viòu lîdz paðiem pamatiem, visiem kas to uzskata par tik ðausmîgi droðu, tad varbût jûs redzçtu ka viòð ir tik neievainojams savas nepopularitâtes lietotâju vidû dçl. :wtf:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 25 Apr 2007, 00:51

Edgar- varu tevi iepriecinât- linux es ar varu nobrucinât pâris sekundçs, bet tik un tâ tas nebûs 100%- nobrucinâðu tikai kâdu daïu, ko mierîgi varçs atjaunot.UN brucinot man bûs jâievada parole! tâtad vîrus nekâdâ veidâ nevar uzzinât tavu root parolîti! Hakerîði vçl nava izdomâjuði kâ to izdarît. UN ja es vçl atslçdzu visas tâs remote iespçjas mans PC ir neuzvarms tornis!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 25 Apr 2007, 06:54

foxsk8 wrote: pat ðodien gâju vienam XP uzlikt. Iedomâjieties, kâ Jûs attîstat vietçjâs datortehnikas darbnîcas. Dienâ vidçji 10 datori X 10 Ls ir 100 Ls dienâ par atkal uzliktu XP, kurð pçc kâda laika atkal sâks gïukot utt.
Pareizi,ka daudz atkarîgs no lietotâja.Tad kad kâdam lieku windu.vienmçr cenðos iestâstît par saitiem,kur var prasît palîdzîbu(nu piemçram www.notepad.lv)
Protams,ka viena daïa lietotâju to palaiþ gar ausîm.Un tad sâkâs zvanîðana,tipa kapçc tâ un ðitâ...

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 25 Apr 2007, 11:05

usins wrote:Edgar- varu tevi iepriecinât- linux es ar varu nobrucinât pâris sekundçs, bet tik un tâ tas nebûs 100%- nobrucinâðu tikai kâdu daïu, ko mierîgi varçs atjaunot.UN brucinot man bûs jâievada parole! tâtad vîrus nekâdâ veidâ nevar uzzinât tavu root parolîti! Hakerîði vçl nava izdomâjuði kâ to izdarît. UN ja es vçl atslçdzu visas tâs remote iespçjas mans PC ir neuzvarms tornis!
I ðto? Es arî varu.. windows nobrucinât pâris sekundçs, un pçc tam visu atjaunot. Arî windows var nokonfigurçt Limited Acc tâpat kâ tas ir linuxam pçc noklusçjuma, turklât 5 minûtçs, lai pie visâm admina darbîbâm prasa paroli. Arî windows var atslçgt remote iespçjas, tâ kâ tas ne ar ko tâpçc nav sliktâks. Kâ Tu zini ka hakeri to nav vçl atklâjuði? Pameklç varbût internetâ Linux / Unix hacks, vurnerabilties, moðka tad sapratîsi kad tomçr kaut kas tiek atklâts gan. :die:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 25 Apr 2007, 11:31

edgar... bet ja kas tad hakerim ir jaazin tava parole, un linux by defualt prasa parole userim! UN lai atsleegtu nepietiks ar kaada softa paliidziibu!
Wnk es saku- Windows Linux- taa ir muuzhiiga ciinja kursh labaax, jo nekad nebuus Ideaals softs, bet linux tam biku biu tuwaax nekaa Window, jo tomeer par briivu un pashi hakeriishi paliidz uzlabot vinju! jo paarswaraa norm haker cau linux visu dara, kaadreiz linuxlietoja tikai pro lietotaaji!!!! un kodols ir palicis vecais ar dazhaadiem uzlabojumiem!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 25 Apr 2007, 14:32

usins wrote:Edgar- varu tevi iepriecinât- linux es ar varu nobrucinât pâris sekundçs, bet tik un tâ tas nebûs 100%- nobrucinâðu tikai kâdu daïu, ko mierîgi varçs atjaunot.UN brucinot man bûs jâievada parole! tâtad vîrus nekâdâ veidâ nevar uzzinât tavu root parolîti! Hakerîði vçl nava izdomâjuði kâ to izdarît. UN ja es vçl atslçdzu visas tâs remote iespçjas mans PC ir neuzvarms tornis!

Code: Select all

rm -rf /

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 25 Apr 2007, 14:40

Vari atsleegt to remote windows, tak ir citi caurumi, pa kuriem viss naak tur ieksha - un tos nevar atslegt ar klikshki :)

P.S Sorry, ka LV syntax'e taada - testeeju pcbsd tagad ;) Pirmaas dienas ar KDE :)

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 25 Apr 2007, 14:43

Tvinky wrote:{..}P.S Sorry, ka LV syntax'e taada - testeeju pcbsd tagad ;) Pirmaas dienas ar KDE :)
Nevienu tas neinteresee..koments nevietaa. Driizaak netiesha reklaama + sava veida metamaa staipiishana..nu bet taa ir.
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

eeeeee
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 2
Pievienojies: 24 Apr 2007, 22:28
Reputācija: 0

Post no eeeeee » 27 Apr 2007, 12:46

nesen spoki.lv bija forsha bilzhu kolekcija kuraa dazhaadi sabiedirski ekraani(gan bankomaatu, gan reklaamas stendu) bija noakarushies un pa virsu protams dont send report atgaadinaajums bija :) un zinu ka daudzi lv lielveikalu tiklii kasees arii izmanto laikam 2003 windu, protams modificeeto

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 27 Apr 2007, 12:48

Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 27 Apr 2007, 13:48

eeeeee wrote:{..}un zinu ka daudzi lv lielveikalu tiklii kasees arii izmanto laikam 2003 windu, protams modificeeto
Pat ja lieto kaapeec domaa ka vinji kkaadi etaloni?
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

Pievienot atbildi

Return to “Windows”