Mans garadarbs

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

Mans garadarbs

Post no unse » 25 Apr 2007, 22:45

Mana necilâ lapa googler.lv :D :D , Pagaidâm tiek centîgi veidota, bet vçl daudz darba. Tiek meklçtas personas sadarbîbai: Mçríis viens un noteikt kopîgs visiem administrâtoriem, lai vienam un otram vairâk tautas lapâ =]

/blaaa

no_name
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 17
Pievienojies: 29 Mar 2007, 22:42
Reputācija: 0
Atrodas: Centrs

Post no no_name » 25 Apr 2007, 22:56

Sapratu tikai to, ka neko nesapratu.

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

Post no unse » 25 Apr 2007, 23:06

Tad labi xD

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 25 Apr 2007, 23:19

atkal trakeris??? nç tie latvieði nu laiþ.. jums darît nav ko??

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

atbilde

Post no unse » 25 Apr 2007, 23:24

fatduude wrote:atkal trakeris??? nç tie latvieði nu laiþ.. jums darît nav ko??
A kas? Tad jau es varu pateikt, ka te atkal ir viens forums.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Re: atbilde

Post no fatduude » 25 Apr 2007, 23:38

unse wrote:
fatduude wrote:atkal trakeris??? nç tie latvieði nu laiþ.. jums darît nav ko??
A kas? Tad jau es varu pateikt, ka te atkal ir viens forums.
es jau nedomâju neko sliktu. tas protams super ka mâk uztaisît un uzturçt trakeri, bet òemot vçrâ ka ðamo tik daudz tad ar ko tavs var piesaistît lietotâjus lai viòi dodas uz tavu trakeri?? jaunas relîzes, laba administrâcija, kaut kas?? es piemçram lietoju vienu trakeri un citus, it seviðíi mazos trakerus man negribas èekot, jo parsati piedâvâto relîþu/torrentu daudzums un kvalitâte tur ðvaka..

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 25 Apr 2007, 23:49

unse- vnk forumu ir biki viegli iegriezt kaa redzi- mees pa oficiaaali 2 meeneshiem savaacaam
Mums ir 152 reìistrçti lietotâji

Mûsu lietotâji kopâ ir publicçjuði 2230 ziòojumus un 269 tçmu


a trakerim ir grutaak, ja veidotaajam buutu pieejams 1TB hdd pilns liidz malinjaam ar filmaam un atsewishks pc serverim ar ljoti labbu netu tad veel vareetu. Jo gruutaakais ir piesaistiit cilveekus, kuri arii seedos, jo daudzi tik nowwelk un zuud lapas. un taa staaw tie mirushie torenti. :(
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

Post no unse » 25 Apr 2007, 23:57

Tur jau tâ lieta, ïoti labi saprotu tevi. Bet redzi , arî tie paði trackeri ,kas uz doto momentu skaitâs ïoti apmeklçti un populâri kâdreiz bija sîki un muïíîgi.

Man ir pavisam nopietni nodomi viòu ar laiku uzlabot un paplaðinât (Netikai , kâ failu apmaiòas kanâlu) ðobrît ir citas grûtîbas. Pçc plâniem , kâdi ir iecerçti uz vasaras beigâm tieði ðis trackers no pârçjiem atðíirsies ïoti , laign patreiz nevaru izstâstît kâ :ooo: =].
Par administrâcîju - Protams neviens jau nav muïíis un lapas palîgi, tiks meklçti atiecîgi piemçroti. Laigan , katrs ir cilvçks un var kïûdîties.
Par kvalitâti un torrentu daudzumu es nopietni vispâr neuztraucos , jau tiek vilkti gali , lai to nodroðinâtu pieòemamu pat lieliem kvalitâtes meklçtâjiem, bet ja nu kâdam nepatiks varu piedâvât , lai parâda klasi kâ to darît=D Neapvainoðos, tikai òemðu kâ piemçru.

Tagad galvenais ir iegût daþus sponsorus otram serverim, :win: Un protams +Reklâma (un jâpabeidz iesâktais netehniskâs problçmas ar ðo paðu, lai lietotâjiem çrtâk)


/usins

Piekrîtu ir tâdas personas, Es visiem banu salikðu ja kâds nesçdos:D =D xD

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Apr 2007, 00:21

unse- mans ieteikums tew- ja esi nopietni noleemis ar sho nodarboties- pa wasaru visu sakaarto, sarunaa serverus, profesionaalu hostu lapai un trakerim. un rudenii laid lapu apgroziibaa, jo rudenii cilveeki atkal atceras par netu taa vairaak- jo vnk pa vasaru visi pa lauku, pirtiim, piknikiem utt. taa kaa tew 3 meeneshi laika lai savu projektu realizeetu.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

Post no unse » 26 Apr 2007, 00:28

Nu baigie padomi nâk;), tnx

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Apr 2007, 00:36

nu es tik saku, kaa buutu eertaak, jo taa nu tas ir- vasaraa cilveeki tik biezhi eraadaas netaa.. tik bikipa starplaikiem ieskrien un viss. :)

VNK gibas lai viss izdodas, un ja izdosies varbuut tawaa user saraxtaa arii buushu es usins :win:

UN ja ar netu liidz rudenim viss buus ok tad par uperi ar pieteikshos.. jau vienaa trakerii esmu :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Apr 2007, 19:06

Kas te visi nojûguðies uz trakeriem? Vai tad nesaprotat, ka globâlajos p2p tîklos var dabût daudz ko vairâk un âtrâk?
Nujâ, katrs grib bût mazs íeizariòð savâ karaïvalstî :rofl:
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Apr 2007, 21:22

nu nez nez. trakerii ir tas-normâls mantas apraksts. :) bet piemçram dc++ daudzreiz ir gadîjies novilkt fake.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 26 Apr 2007, 22:41

usins wrote:nu nez nez. trakerii ir tas-normâls mantas apraksts. :) bet piemçram dc++ daudzreiz ir gadîjies novilkt fake.
*)Trakeri arii okey bet vecaas lietas mekleet ieksh dc labaak a jaunumus trakeros.
*)Vajag lietot normaalu dc klientu kam ir fake detector..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 26 Apr 2007, 22:42

nu ja, vecas lietas tikai dc, bet jaunumus trakeros- tur tev taisniiba.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

samurajam

Post no unse » 27 Apr 2007, 01:07

/samurajs
Es nedomâju , ka kautkur ði lieta tiek regulçtaxD
Un ko tu esi uztaisîjis?
Païubom kautkâds sîcis , kurð saskatîjies mûltenes un tagad ahujenais samurajs :D :D :rofl:

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 27 Apr 2007, 01:16

Païubom kautkâds sîcis , kurð saskatîjies mûltenes un tagad ahujenais samurajs
Mjâ..manuprât, tu iebrauci pamatîgi auzâs, bet atïuðu to godu paðam samurajam:)
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Re: samurajam

Post no samurajs » 27 Apr 2007, 07:55

unse wrote:
Un ko tu esi uztaisîjis?

Païubom kautkâds sîcis , kurð saskatîjies mûltenes un tagad ahujenais samurajs
Nokâp no Mçness un atver acis! Kur Tu tagad atrodies, kad lasi ðo? Tâ ir atbilde uz 1.jautâjumu (protams, tâdus projektus taisa komandâ, viens to nemaz nevar)

Nu un ja domâ, ka esmu sîcis, palasi kaut daþus manus zinâtniskos rakstus, tas nâks tikai Tev par labu:
http://www.datuve.lv/raksts/1445/Elektr ... ndensatori
http://www.datuve.lv/raksts/1430/Elektr ... ras._Diode.
http://www.datuve.lv/raksts/1415/Elektr ... anas_bloks


Un tagad daþi vârdi par to, ar ko atðíiras sîcis no nobrieduðas personîbas...
Sîcis papriekð izspïauj muïíîbas, tikai pçc tam sâk domât ar galvu! Pieaudzis cilvçks parasti dara pretçji.

Kurð tagad no mums ir sîcis???
:rofl: :rofl: :rofl:
Image

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

Post no unse » 27 Apr 2007, 15:56

ok, master :D.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 27 Apr 2007, 21:48

unse- nevajag ar samuraju saíerties. Mums te draudzîgs kolektîvs :die:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

unse
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 22 Apr 2007, 16:31
Reputācija: 0

Post no unse » 28 Apr 2007, 01:11

Labi, =]
/samuraj
p.s nekâ personîga, es vnk tâds humora cilvçks;)

Pievienot atbildi

Return to “Reklāma”