Microsoft un HP nosl

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Microsoft un HP nosl

Post no foxsk8 » 01 Mar 2007, 18:51

Microsoft un HP noslçgs sadarbîbas lîgumu 300 miljonu dolâru vçrtîbâ!!!
Lîgums tiks parakstîts uz 3 gadiem. Ðajâ laikâ abi uzòçmumi sadarbosies un attîstîs kopçjo tirgu, uzlabos servisu, tâ kvalitâti visâ pasaulç! Ðâdus jaunumus paziòoja Microsoft Chief Operating Officer Kevin Turner un HP Executive cica prezidents Tehnoloìiju nodaïai Ann Livermore.
Kâ jau teicu shajâ projektâ-sadarbîbâ tix ieguldîti 30 milj. ASV dolâru, kuri tiks tçrçti pagaidâm 3 gadu laikâ 100 milj.. gadâ..iespaidîgi!! Ðajâ laikâ HP plâno palielinât savu darbinieku skaitu no 22 000 lîdz 30 000 IT profesionâïiem. Iespaidîgi ne?
Manuprât, arî pashu uzòçmumu prât ðâda sadarbîba veicinâs tehnoloìîju attîstîbu IT jomâ.
Ar ðîs savienîbas palîdzîbu Microsoft plâno nopelnît 50 miljonus ASV dolâru!!!!
Kâ vienmçr arî ir radies mazs konfliktits...IBM uzskata, ka tagad HP irnegodîga konkurence, kâ nekâ viòus tagad Atbalsta Pats Microsoft. Bet tas lai paliek uzòçmumu ziòâ.
Ieraktiet savu viedokli komentâros!
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 06 Apr 2007, 00:52

Lai ðis darîjums bûtu iespaidîgs, manuprât, darîjuma summa ir par mazu. Kas ir 100 miljoni gada laikâ priekð microsoft?!? Tâ ir smieklîga daïa no kompânijas apgrozîjuma gada laikâ (2004. gadâ ja nemaldos 12 miljardi dolâru apgrozîjums bija MS). Tagad diez vai tas ir krities. Un tagad atbildiet paði uz jautâjumu, kas ir ðie 100 miljoni? Nekas - sîka vienîba - veids, kâ jauniem datoriem iesmçrçt lîdzi Windows. VISS.

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 06 Apr 2007, 01:40

marr wrote:{..}Kas ir 100 miljoni gada laikâ priekð microsoft?!?{..}
Nu jaa. Sho pashu jau saka shajaa gadiijumaa:
http://www.digg.lv/story/ES-dod-Microso ... tklasanai/
Un tomeer neviens bagaatnieks negrib shkjirties no naudas - kursh tad gribeetu? Tomeer nav jau runa par dazhiem grashiem bet miljoniem..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

zhagis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 186
Pievienojies: 14 Mar 2007, 08:00
Reputācija: 0

Post no zhagis » 06 Apr 2007, 05:05

marr wrote:Lai ðis darîjums bûtu iespaidîgs, manuprât, darîjuma summa ir par mazu. Kas ir 100 miljoni gada laikâ priekð microsoft?!? Tâ ir smieklîga daïa no kompânijas apgrozîjuma gada laikâ (2004. gadâ ja nemaldos 12 miljardi dolâru apgrozîjums bija MS). Tagad diez vai tas ir krities. Un tagad atbildiet paði uz jautâjumu, kas ir ðie 100 miljoni? Nekas - sîka vienîba - veids, kâ jauniem datoriem iesmçrçt lîdzi Windows. VISS.
...es arîl ,ietoju HP izstrâdâjumus!
...jadomâ,ka HP sûdîgâk drukâ?
aptaujas pie malas
.HP drukâ labi!!!!!
.........

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 06 Apr 2007, 09:57

MJâ...bet ðis HP un Linux konflikts gan ir diezgan stulbs..
http://linux.edu.lv/index.php?name=News ... le&sid=385
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes: 569
Pievienojies: 23 Mar 2007, 23:05
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no marr » 06 Apr 2007, 11:36

psc, debiliíi!
Amerikâ ðâdai lietai noteikti jânonâk tiesâ. Jautâjums tur visdrîzâk ir par to, vai lîgumâ (pirkðanas-pârdoðanas aktâ) ir noteikts, ka OS nedrîkst mainît utml. Ja nedrîkst, tad principâ HP ir taisnîba un lietotâjs nonâk pie sasistas siles, un ir vçl viens iemesls, lai ðâdu HP-MS PC nepirktu. Principâ tas pats, kas ar automaðînu modifikâciju (par ko mçs jau te citâ topikâ vareni duskutçjâm :D )
zhagis - Tev pret mani kaut kas ir, vai arî Tev ir tâda standarta mode nolikt visus komentârus pçc kârtas? Parâdi man kaut vienu vietu, kur es teicu kaut ko sliktu par HP sliktu drukâðanu? Un printeri nav vienîgâ prece, ko HP raþo :P
Lai arî kâ Tu to varbût negrîbçtu atzît, aptaujâm ir savs spçks.

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”