RSQ: katram latvietim - savu web forumu!

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

RSQ: katram latvietim - savu web forumu!

Post no samurajs » 01 Mai 2007, 19:28

http://rsq.sytes.net
- jauns konkurents IT portâlu lauciòâ. Pagaidâm nekâ jçdzîga tur vçl nav, dizains jauks, bet visai pretenciozs. Lietotâju skaits pavisam mazs, bet viòi arî tikko no "0" sâkuði.
Nu ko - atliek konkurentiem novçlçt panâkumus!Image

Image
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 01 Mai 2007, 20:51

tmuks jau ir. Bet ðis vairâk konkurçs ar http://par.lv
Un vçl biku pie drukas kïûdâm jâpiestrâdâ. :) bet tâ tîri neko. Bet tâ melnâ krâsa... nezinu, vajag kko gaiðâku. Bet kopumâ- lai èaïiem veicas (bet nepârspçj mûs ) :die:
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 02 Mai 2007, 18:37

Hmm... Pârâk tumðs. Vajadzçtu pirmajâ lapâ ielikt kâdu norâdi par ko vispâr lapa ir... :ooo: tas tâ, pirmais iekrita acîs. Ir jau vçl, ko pateikt, bet tas jau vairs nav notepad.lv lauciòâ. :)

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 03 Mai 2007, 09:26

Izskatâs vairâk pçc hacxor&warez lapas. Neviens IT saits nav melnâ krâsâ. Kâdreiz pats taisîju tikai lapas melnâ noformçjumâ. Nu kad vajadzçja kaut ko baltu, gaiðu izveidot galîgi nebija iedvesma, izdoma, bet ar laiku viss nâca pats no sevis. Melnas lapas parasti noliek. Ðim forumam paðâ sâkumâ arî bija pâris melni skini, bet tie âtri tika noòemti.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 03 Mai 2007, 12:09

Drukas kljuudas weel nawa izlabojushi, bet manaama maza attiistiiba
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 03 Mai 2007, 15:16

Paredzu âtru nâvi.
Nekâ oriìinâla, neizteksmîga adrese, nepatîkams dizains.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 03 Mai 2007, 19:18

Dizains tâds scifisks un patîkams ar neona pieskaòu. Lapa liekas çrti pârskatâma, bet jçgu gan es tai neredzu. Pârâk daudz jau to portâlu.

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes: 318
Pievienojies: 28 Apr 2007, 14:53
Reputācija: 0
Atrodas: Valmiera

Post no Faust » 03 Mai 2007, 19:22

Edgars wrote:Pârâk daudz jau to portâlu.
Nu, bet ne jau visi ir vienâdi. Katram ir kkas tâds ar ko tas ir atðíirâs no pârçjiem. :ooo:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 03 Mai 2007, 19:38

Nu es konkrçti biju domâjis ar to ka pârâk daudz ir to neorìinâlo portâlu.

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 07 Mai 2007, 22:52

Dizains ir tîri pieklâjîgs, patîk logo.
Ceramas, ka puikas mâcçs nostâties uz kâjâm un parâdît uz ko ir spçjîgi. :)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

awd
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 8
Pievienojies: 10 Mai 2007, 22:24
Reputācija: 0

Post no awd » 15 Mai 2007, 19:42

Tagad atliek tikai ziòas likt. :D

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 15 Mai 2007, 21:37

Priekð kam èatu likt pirmajâ lapâ? Tad jau labâk uztaisît atseviðíu èatu.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Pievienot atbildi

Return to “Noderīgas saites”