Apspriezham audio player'us.

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

Kuru Audio player'i lieto?

Winamp
16
36%
Windows Media Player
8
18%
VLC
5
11%
iTunes
1
2%
RealPlayer
0
No votes
Foobar2000
5
11%
9
20%
 
Total votes: 44

User avatar
Faust
E-žurnālists
Atbildes:318
Pievienojies:14:53 / 28. Apr, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Valmiera
Apspriezham audio player'us.

Post no Faust » 22:40 / 7. Mai, 2007

Nu tâ, padalamies ar iespaidiem, problçmâm utml. :ooo:

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes:2011
Pievienojies:13:45 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no deivs001 » 22:49 / 7. Mai, 2007

Ikdienâ priekð mp3 dziesmiòâm lietoju Winamp'u, priekð video skatîðanâs VLC vai WMP. Ir gadîjuðâs íezas ar Winampu un WMP, jo tie tiek izmantoti ïoti bieþi un citreiz paðam sanâk ko sagrozît vai arî kâdma citam paveicas to izdarît. :)
Ar VLC nav bijuðas problçmas, viens iemesls tâdçï, ka lietoju ïoooti reti.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:99
Pievienojies:12:09 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:tepat

Post no fatduude » 23:35 / 7. Mai, 2007

uz windas tikai winamp, bez îpaðâm diskusijâm, pârçjie nespçj man nodroðinât to ko vçlos es, un turklât winamp ir viegli konfigurçjams.
uz *nix xmms bûs tâ labâkâ izvçle, turklât lîdzîgs pçc dizaina un opcijâm winamp. amarok?? pârâk masîvs, tâpçc nepatîk, man jau no pleijera vajag tikai lai ar to varçtu klausîties mûziku un vis..

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 23:59 / 7. Mai, 2007

fatduude wrote:{..}man jau no pleijera vajag tikai lai ar to varçtu klausîties mûziku un vis..
Zheel shaadu cilveeku!:/
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:99
Pievienojies:12:09 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:tepat

Post no fatduude » 09:31 / 8. Mai, 2007

Nitro wrote:
fatduude wrote:{..}man jau no pleijera vajag tikai lai ar to varçtu klausîties mûziku un vis..
Zheel shaadu cilveeku!:/
kâ ta ðito saprast?? tu esi kartçjais all-in-one softu cienîtâjs?? uhh, kâ man daþkârt kaitina ðie pârbâztie softi kuri tev nodroðina tur nez kâdas funkcijas un tad visam klât vçl n-tâs fîèas, kuras, pirmkârt nekad mûþâ, tik pat ka neievajagas, un otrkârt, kuras lielâkoties ir nepilnîgas, nekâ softiem kas speciâli paredzçti konkrçtam uzdevumam. manuprât katram uzdevumama/operâcijai ir nepiecieðams savs softs, kas izstrâdâts tieði konkrçtiem mçríiem un uzdevumiem. lielâkoties softi kas tiek savietoti vienâ pakâ, zaudç daïu savas funkcionalitâtes.
lai neieslîgtu garâkos oftopikos, piemçrus neminçðu, bet labi piemçri situâcijas raksturoðanai tâlu nav jâmeklç.
runâjot par winamp, jâ to izmantoju tikai mûzikai, un ne kam citam, jo ar mûziku tas vislabâk tiek galâ.. preikð video, disku ripoðanas, utt. jau atkal ir citi softi.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 09:45 / 8. Mai, 2007

Godîgi sakot, foobar 2000 iekabina winampam gan âtrdarbîbas, gan kvalitâtes ziòâ (foobar ekvalaizers vien ko vçrts!).
Bet tâ kâ man arî dizains svarîgs, tad pamatâ lietoju ar smuku âdu apgâdâtu winampu.
Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 10:23 / 8. Mai, 2007

VLC izmantoju vairâk filmâm. Audio: Amarok un Rythmbox.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 10:45 / 8. Mai, 2007

Me lietoju amarok, un tad vçl pa retam XMMS- kad vajag aatri kko noklausîties (previev).
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 12:41 / 8. Mai, 2007

Cik esmu pamanîjis uz norm aparâtiem (tb sound sistçmâm), kad klausâs ar WinAmp vai XMMS skaòa biðíi bojâta kaut kâda :) Vismaz atðíirîba manâma ir klausoties ar citiem playeriem - bet varbût es kaut ko jaucu ;)

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 14:19 / 8. Mai, 2007

Slinkums skaidrot jo ja vajadzees uzzinaas..anyway Winamp ir kvantitaates pleijeris ne kvalitaates..vieniigais Winamp kuram iespeejams ir jeega ir 2.95.
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
dzhonsons
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:820
Pievienojies:21:30 / 23. Apr, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no dzhonsons » 14:23 / 8. Mai, 2007

Winamp!
Uz telefona tikai un vienîgi iTunes :)

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 16:26 / 8. Mai, 2007

XMMS, bet pçdçjâ laikâ esmu pasâcis lietot AmaroK

Jancāns
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:10
Pievienojies:15:48 / 9. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no Jancāns » 21:48 / 9. Mai, 2007

Man vislabâk patîk Amarok. Ïoit patîk 2 lietas: 1) programas logâ pieejamais failu pârlûks, kas ïauj çrti sarakstâ iekïaut vçlamos failus vai albûmus; 2) Iespçja sameklçt dziesmâm vârdus. Priekð windows ðo funkciju labi pildîja Evil lyric (atrodama te https://www.evillabs.sk/evillyrics/), turklât meklç arî latvieðu dziesmas.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes:706
Pievienojies:18:18 / 24. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no azazul » 02:39 / 10. Mai, 2007

Uz nix amaroK , kuru protams sheit ignoree, uz windas - musicCube , kura arii aptaujaa nav :hmz:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 02:59 / 10. Mai, 2007

azazul wrote:Uz nix amaroK , kuru protams sheit ignoree, uz windas - musicCube , kura arii aptaujaa nav :hmz:
Nu jâ- aptaujas autors ignorç- bet ko padarîsi viòam... es jau varçtu pievienot... bet nu jau pa vçlu kko labot
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

dumais
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:2
Pievienojies:18:29 / 10. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no dumais » 18:41 / 10. Mai, 2007

f2k/xmms/vlc

awd
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:8
Pievienojies:22:24 / 10. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no awd » 22:59 / 10. Mai, 2007

JetAudio

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 19:52 / 18. Mai, 2007

Kâ var bût atðíirba starp WMP un Winamp skaòas kvalitâti? Íipa WMP òem kâdu citu failu, kuru atskaòot un Winamp citu? Vai arî Winamp no savas datubâzes novelk labâku versiju?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 11:10 / 19. Mai, 2007

Tas ir tâ- kâda pleijerim sadarbîba ar tavu skaòas karti, jeb draiveriem :) uzliec WMP un Winamp uz max volume un tad arî tumbas gandrîz uz max- un salîdzini, kam èerkstçs, kam nç.
Tas pats ar XMMS un Movie Player- otrajam uz max volume griez neèerkst (vismaz man)

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 11:57 / 19. Mai, 2007

usins wrote:Tas ir tâ- kâda pleijerim sadarbîba ar tavu skaòas karti, jeb draiveriem :) uzliec WMP un Winamp uz max volume un tad arî tumbas gandrîz uz max- un salîdzini, kam èerkstçs, kam nç.
Tas pats ar XMMS un Movie Player- otrajam uz max volume griez neèerkst (vismaz man)
Daudzi nezin, ka ir tâda "preamp" funkcija lai optimizçtu digital/analog pârveidoðanu... tâda ir Winampam, XMMS, foobar'am , bet visiem laikam nebija. Meklçjama pie ekvalaizera.
Ja pie liela skaïuma pïçrc - nogrieþam Preamp bik mazâk un neèçrkstçs vairs.
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 17:28 / 21. Mai, 2007

Loading wrote:Kâ var bût atðíirba starp WMP un Winamp skaòas kvalitâti? Íipa WMP òem kâdu citu failu, kuru atskaòot un Winamp citu? Vai arî Winamp no savas datubâzes novelk labâku versiju?
Vai tieshaam viss ar karoti jaalej? Aizmirsti..bet ja nu tomeer vajag tad atver wikipedia un palasi kas ir dekoderis iesaakumam..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:66
Pievienojies:12:56 / 29. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no brivprac » 18:18 / 24. Mai, 2007

uz windas: foobar/gom/vlc

uz ubunta: xmms/vlc nevienu citu labâku video playeri par vlc uz ubuntu vçl neesmu atradis, bet anyway uz augstas kvalitâtes video karâs.. :grr:
Last edited by brivprac on 16:17 / 26. Mai, 2007, edited 1 time in total.
Esmu datorvecis.lv

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 18:30 / 24. Mai, 2007

brivprac wrote:uz windas: foobar/gom/vlc
bet anyway uz augstas kvalitâtes video karâs.. :grr:
nu nez.. man nekaraas.. vieniigi hdtv newelk, bet tas deelj grafikenes

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 18:48 / 24. Mai, 2007

brivprac wrote:{..}nevienu citu labâku video playeri par vlc uz ubuntu neesmu atradis{..}
Uz Linux VLC arii ir labs bet mPlayer priekshaa nobaal..anyway runa bija par audio pleijeriem..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes:706
Pievienojies:18:18 / 24. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no azazul » 21:12 / 24. Mai, 2007

brivprac wrote:.. nevienu citu labâku video playeri par vlc uz ubuntu neesmu atradis, bet anyway uz augstas kvalitâtes video karâs.. :grr:
Pilnîgi piekrîtu nitro. Tas ka tu neesi atradis neko labaku par to nozçlojamo VLC, liecina ka neesi vispâr meklçjis.
Nu kas ta VLC par audio playeri .. **dritvai kociņ** ..

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:66
Pievienojies:12:56 / 29. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no brivprac » 16:26 / 26. Mai, 2007

azazul wrote:Nu kas ta VLC par audio playeri .. **dritvai kociņ** ..
smieklîgi jau ir, bet kad vçl nebiju ticis skaidrîbâ ar playeriem uz nix tad vlc bija vienîgais no kura varçju izdabût arâ skaòu, tikai skaòa kas no viòa nâca arâ bieþi èakstçja un vispâr vlc kâ audio player galîgi sux, :rofl:
Esmu datorvecis.lv

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 18:06 / 26. Mai, 2007

Man tîk vecais WMP un Nero Media Player. Winamps & CO mçdz glièot, tâpçc tos es lietoju tikai vajadzîbas gadîjumâ. :hmz:

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 22:40 / 26. Mai, 2007

Humora pçc salîdzinâju daþâdus audio pleijerus pçc kvalitatîva 320 kbps mp3 ieraksta: Manai lîkajai ausei vislabâk patika kâ skan foobar2000 uz windas un Amarok uz ubuntu. Uz tumbiòâm maza ðíirba, bet uz normâlâm austiòâm gan var just...

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 23:30 / 5. Jūl, 2007

Nesen iepazinos ar veelvienu feinu media player prieksh Windows - KMplayer. Iesaku! Gan peec interfeisa simpaatisks gan arii funkcionaals un ljoti labi der gan prieksh video gan audio. Labs konkurents citiem softiem. Uz citaam OS arii laikam bija kkaa pieejams..
P.S.Sakaraa ar paarvaakshanos un postu dzeeshanos..
https://vorbis.org.ru/phpbb/viewtopic.php?t=71 - Nee es neiesaku ne apollo, ne foobar2000, ne winamp ,ne ko citu- vnk iesaku aizdomaaties par lietaam kuras ikdienaa lietojam..(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
saturs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:22
Pievienojies:20:19 / 6. Jūl, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Bukas

Post no saturs » 01:46 / 7. Jūl, 2007

Es izmantoju Winamp jo ir ērts.

Un ko tas nozīmē. Kāds pieminēja pareizrakstību ?

uz windas tikai winamp, bez 𢭠diskusij⭬ pⲧjie nesp窠man nodro𩮢t to ko v笯s es, un turklⴠwinamp ir viegli konfigur窡ms.
uz *nix xmms b? lab⫢ izv笥, turklⴠl p磠dizaina un opcij⭠winamp. amarok?? pⲢk mas, tⰧc nepat man jau no pleijera vajag tikai lai ar to var紵 klauses m? un vis..


man tur vieni ķeburi !
Image

mezhawecis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:23
Pievienojies:18:02 / 1. Dec, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Jelgava

Post no mezhawecis » 23:05 / 3. Dec, 2007

Izmantoju winamp, jo liekas visvienkāršākais, nav lieku sūdu klāt :D

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:09 / 4. Dec, 2007

mezhaweci- jaunako winamp esi redzejis?
NU nez, tur jau piemesti lieki suudi ira. vairs nepatik.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 17:17 / 4. Dec, 2007

usins wrote:mezhaweci- jaunako winamp esi redzejis?
NU nez, tur jau piemesti lieki suudi ira. vairs nepatik.
Kurš tad tevi spiež lietot jaunāko versiju?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 18:21 / 4. Dec, 2007

nu kā, viņai vnk bija labāks atbalsts uz windows Vista :) tāpēc...
bet nu atkal ļaunie plāni uz linux tā nopietnāk pasēdēt. varbūt beidzot izdosies tā līdz galam pārsviesties uz open source risinājumiem :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Dolce23
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:26
Pievienojies:23:08 / 21. Nov, 2007
Reputācija:0

Post no Dolce23 » 18:36 / 4. Dec, 2007

VLC?

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 19:07 / 4. Dec, 2007

usins wrote:labāks atbalsts uz windows Vista :)
Cik nu pamēģināju, 2.95 nekādu problēmu uz vistas nebija. Bet nu lieto ko gribi.

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 22:17 / 15. Dec, 2007

Jebkuraa gadiijumaa ja lieto shvaku akustiku un|vai klausaas mp3 tipa audio formaatu pleijera izveele ir pilniigi gaumes lieta..taapat atshkjiriibu nejutiis..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 23:16 / 15. Dec, 2007

Es lietoju jauno WimAmpu un visus liekos suudus atmetu un tas pats vecais, labais WinAmps vien ir... I resursus, cik atceros, rij tik pat, i skan taa pat... Vienmeer Winampu esmu lietojis jau no pasjiem pirmsaakumiem, un nekad nemainiisju jamu ne pret ko citu...

Loading
E-žurnālists
Atbildes:1632
Pievienojies:18:08 / 25. Feb, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Liepāja

Post no Loading » 09:53 / 16. Dec, 2007

Nu jūs gan... :D

Visiem mp3 spēlētājiem ir vienāds izejas signāls, atšķirās ekvalaizera piešķirtā garša. Visiem avots taču ir viens. Tā tad, skaņas dēļ nav iespējams izvēlēties spēlētāju. Atšķirības ir tikai un vienīgi dizainā un rijībā. Pats lietoju foobar2000, rijības ziņā viens no pēdējiem!

User avatar
NickKarlis
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:57
Pievienojies:19:52 / 31. Okt, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Jēkabpils raj.

Post no NickKarlis » 16:21 / 16. Dec, 2007

WMP11 dizaina ziņā vislabāk patīk un ar citiem playeriem nepiedrazoju kompi (iznemot VLC)

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 11:47 / 17. Dec, 2007

Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 13:03 / 17. Dec, 2007

Nitro tas ko tu piedāvā palasīt wikipēdijā - tā jau pleijera hardwariskā daļa, resp. D/A dekoders atrodas skaņas čipā. Kāds nu tas ir, tāds ir.

Bet ir vēl arī pleijera softwariskā daļa jeb engine, kura izsaka ļoti daudz. Un to nu netrūkst, tās ir dažādas kvalitātes. Ļoti populāra un laba universāla engine/kodeku paka ir FFmpeg, to lieto VLC un MPlayer. https://en.wikipedia.org/wiki/FFmpeg
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 15:14 / 17. Dec, 2007

@samurajs
Logjiski ka es to apzinos, bet no taa jau dekodera princips nemainaas..un lielaakotiesi katrs pleijeris izmanto savu dekoderiiti..citiem vaardiem katrs interpretee peec sava algoritma to pashu mp3 failu piem..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Stiivais
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:76
Pievienojies:16:57 / 5. Dec, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Pūņas

Post no Stiivais » 15:16 / 17. Dec, 2007

:rofl: :rofl: :rofl:
Smieties vai raudāt? :D Kāda kvalitāte? :) Ja vien jums nav izcili laba audio sistēma (atļaušos apgalvot ka nav) tad nekādu ūber atšķirību atskaņotajā materiālā sajust nevar, ja nu vienīgi uz dažādiem plejeriem salīdzinot dažādas kvalitātes audio :D
Vajag tik cirst.

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 15:57 / 17. Dec, 2007

Šªber atšķirību arī nevar just, liikais... Tu esi pārāk lolīgs, lai ar tevi lektos, jo pret **dritvai kociņ** ir maz argumentu... :rofl: Tu maz apzinies, ko tik ko pateici? Izklausās bezsakarīgi... Nemuldi par lietām, kuras nesajēdz!

User avatar
Stiivais
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:76
Pievienojies:16:57 / 5. Dec, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Pūņas

Post no Stiivais » 16:01 / 17. Dec, 2007

Code: Select all

Nemuldi par lietām, kuras nesajēdz!
To var attiecināt uz 99% postu :) Mēģināju izteikties maksimāli saprotami, nu ko darīt ja grūtības uztvert :)
Vajag tik cirst.

User avatar
preddetor
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:258
Pievienojies:15:01 / 25. Mai, 2007
Reputācija:0

Post no preddetor » 16:39 / 17. Dec, 2007

[...dažādiem plejeriem salīdzinot dažādas kvalitātes audio...] Tas izklausās sakarīgi? Izsaku slēptu apvainojumu... :duno:
[To var attiecināt uz 99% postu... ] Uz tavu arī!

Pievienot atbildi

Return to “Aptaujas”