Neredzams TForm1 /delphi/ lai var izveidot savu logu

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
mmittz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:46
Pievienojies:10:41 / 4. Jūn, 2008
Reputācija:0
Neredzams TForm1 /delphi/ lai var izveidot savu logu

Post no mmittz » 19:58 / 15. Mar, 2009

sveiki, kā panākt, lai delphi 2009 TForm1 būtu caurspīgīgs bez aizpildījuma, izmantoju, šīs rindas
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.Brush.Style := bsClear;
Form1.BorderStyle := bsNone;
end;
Kā jau avotā rādīts jāizmanto vēl viena procedūra:
procedure TForm1.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
inherited CreateParams(Params);
Params.ExStyle := Params.ExStyle OR WS_EX_TRANSPARENT;
end;

https://www.bildites.lv/images/34diwupdr4yev82h6quk.png
Bet reāli, problēma paliek, nekas nepalīdz, vai jūs esat atrisinājuši šo problēmu?
šeit programmas kods
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, pngimage, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
procedure CreateParams(var Params: TCreateParams);
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
form1.brush.Style:=bsclear;
form1.BorderStyle:=bsnone;
end;

procedure TForm1.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
inherited CreateParams(Params);
Params.ExStyle := Params.ExStyle OR WS_EX_TRANSPARENT;
end;

end.
doma šo bildi izmantot loga vietā
Image

Pievienot atbildi

Return to “PHPBB”