apt-get nedarbojas

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

apt-get nedarbojas

Post no usins » 08 Mai 2007, 23:04

Nu man lûk maza ðaizîte gadîjâs. Es te instalçju vienu paciòu, lai vieglâk piemontçtu sev vçl vienu ntfs partîciju read/write reþîmâ. Bet nepaveicâs, mans kompîts nedaudz nokârâs, tâpçc es restartçju savu PC. Bet kad gribçju atkârtoti instalçt, man izmeta error, ka jau tiek lietots vai nu update mananger, vai sudo apt-get finkcija vai Synaptic package mananger kko instalee. Arî no konsoles neko nevar izdarît.
dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
P.S.- Ja bûs kâds offtopic- bûðu spiests viòus dzçst. Tas îpaði uz Edgaru attiecas, zinot cik Tev "patîk"
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 08 Mai 2007, 23:09

a varbût palaid to ko tev saka:
dpkg --configure -a

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 08 Mai 2007, 23:15

viss jau bûtu labi, ja tas lîdzçtu. Ðis man jau 2. reizi ir. Laikam kaut ko ne tâ esmu izdarîjis.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 08 Mai 2007, 23:37

es ceru ka izpildîji to ar superjûzera tiesîbâm. ðitâ taè vajadzçtu bût visam ok:
sudo dpkg --configure -a

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 09 Mai 2007, 00:28

a tu domâ es super lamer? protams, ka ar super user...
Bet nu jau googles tante man palîdzçja.. bet bija nedaudz jâpasvîst.
Nedaudz bija jâpârraksta ar roku viens fails.. ko itkâ tai komandai bija jâdara automâtiski...
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 09 Mai 2007, 11:47

negribi padalîties, kas, kur un kâ bija jâpârraksta, vai vismaz iemet to linku, vienkârði varbût ka noder man gan citiem..

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 09 Mai 2007, 12:07

Jâ - uzmet linku virsû uz muguras ;) Tb, lai ja sastopas vai kâds cits pajatâ - lai var palîdzçt :)

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 09 Mai 2007, 13:08

P.S.- Ja bûs kâds offtopic- bûðu spiests viòus dzçst. Tas îpaði uz Edgaru attiecas, zinot cik Tev "patîk"
"Kompîtis"... "paciòa"... "ðaizîte"... uz mani attiecas.... mjâ... :rofl:

To usins: Iemâcies normâlâ veèu valodâ un tad parunâsim kas uz mani attiecas, turklât es nemaz offtopikus neizraisu - vnk pretî izsaku savu viedokli.

P.s. starpcitu tu tâdâ maigâ valodâ runâ tâpçc ka esi dusmîgs uz linux par to ka viòð tevi ir pievîlis un met kïûdas bieþâk nekâ atjauninâts windows xp? :D:D

:die: :win: :D

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 09 Mai 2007, 13:24

îstenîbâ jau tas bija offtopiks, ko tagad uzrakstîji- tu ne vçlçjies linku, ne pateici, kas varçtu bût. Nu ja kas man vçl nevienu reizi programma nav izmetusi error messige, nav jâspieþ dont send, vai send.
Nu diemþçl linku nevarçðu iedt :suck: steigâ visu sametu lai iet jo vajadzçja vienu progu. Ahh.. ja atradîðu tad iemetîðu. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”