explorer.exe m

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

explorer.exe m

Post no brivprac » 10 Mai 2007, 00:02

man allaþ ir paticis uzausît profesionâïu padomus problemâtiskâ situâcijâ,
tad nu lûk rekur ir mana explorera problçma:
http://notepad.lv/bildes/images/41025heks.bmp

vai varat man palîdzçt?
man trûkst izdomas.. :win:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 10 Mai 2007, 01:56

Nu jâ.. ðeit ir biku sareþìîti.
A neesi licis kautkâdus jaunus draivers kompîtim? Vai kâdu jaunu programmu?
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 10 Mai 2007, 07:51

Mikromîkstie iesaka noinstalçt visus IE papildinâjumus - google toolbar, yahoo toolbar vai vçl dajebkâdu sveðu softu.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 10 Mai 2007, 09:37

ðitais tâds aizdomîgs errors, un parasti lielâkajâ daïâ gadîjumu izlec ja datoram dzelþos vai ar draiveriem kaut kas nav tâ kâ vajag.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 10 Mai 2007, 09:55

ja tev ir pats windas instalâcijas disks tad vari palaist "sfc /scannow". sîkâk par ðo prijomu: http://www.updatexp.com/scannow-sfc.html

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 10 Mai 2007, 21:14

Lai tiktu tuvâk patiesîbai - pasaki vismaz ko darîji, pirms tev ðitas parâdîjâs? Lîdi pornolapâs, updeitoji draiverus, liki kâdu softu virsû (kâdu?)
Safe modç normâli iet?
Image

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 10 Mai 2007, 22:28

paldies visiem kas atsaucâs!
problçma parâdijâs pirms nedçïas, biju instalçjis tikai pârbaudîtas pergas kâ nero 6, guildftpd, advanced windows care un citas, bet uzskatu ka problçma neslçpâs tajâs instalâcijâs, bet gan tapçc ka sen nebiju veicis gçnerâlo tîriðanu savam pc.. tas errors parâdijâs pie start upa progas un servisi automâtiski sâka darbîbu un viss bija riekstâ, tikai vienîgi ðis errors izmetâs ar trijam izvçlnçm ok, cancel un close spieþot jebkuru bija novçrojama parasta explorera restarts, pçcâk akal vis bija ok lîdz nâkamajam restartam.
tad nu man vins nereâli kacinâja un palaidu ierûsçjuðas progas t.i. sen neizmantotas, regshot lai neko nesalaistu auzâs uztaisîju bacup tad sâku mazgât compîti, no sâkuma manuâli izdzçsu visu drazu no reìistra un program failiem kas man likâs nevajadzîga to darot man avasts atrada 7us failus kurus uzskatîja par apðubâmiem, laikam sen nebiju veicis tâdu tîrîðanu :rofl:
pçc tam turpinâju mazgât ar progâm: tuneup, regcue, xp repair pro, registry repair wizard un spybot, tâ vairâkas reizes pârcançju pc un veicu ntos restartus lîdz problema atrisinâta, tâ arî neieru'biju kas tas bija par heku..

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 10 Mai 2007, 23:22

Par 95% droði, ka vainîgas bija drazas: târpi, zirgi, adware utml.
Image

Pievienot atbildi

Return to “Windows”