Nevar uzinstal

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Nevar uzinstal

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 01:17

Nevaru nekâdigi piedabût pie dzîvîbas skype!
Man ir Ubuntu 7.04 un es vilku to debian pakotni un spiedu dubultklikðíi uz viòas,bet izmet ðâdu erroru:
http://img231.imageshack.us/img231/3183 ... hotam0.png

Ko man darît?Mçìinâju arî savâdâk,vilku tar versijas, dinamisko vai statisko,bet arî ar tâm nekâdu panâkumu :(

Ko iesakat darît?

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 12 Mai 2007, 06:56

Tev gadîjumâ nav 64-bit?
Pamçìini i586 arhitektûrai.
*nix powaah!

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 11:47

Kur tas bûtu? :ooo:

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 12 Mai 2007, 13:00

Tev noteikti ir 64-bit ubunts.
http://www.bytebot.net/blog/archives/20 ... roject-too
Izdari to, vajadzçtu iet 64-bit skype.
*nix powaah!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 12 Mai 2007, 13:08

Problçma tâda, ka. sanâk, tev stâv Ubuntu 64 bitu versija (laikam tev AMD64 procis, tâpec izvçlçjies?). Un, kâ zinâms, pec noklusçjuma uz 64 bitu Linux 32 bitu progas nevar darbinât. Pagaidâm kurbulçt 64 bitu versiju nav vçrsts, jo lielâkâ daïa programmatûras vçl tiek kompilçta priekð 32 bitiem (tai sakitâ arî skype). Tapçc pagaidâm prâtîgâk bûtu palikt pie 32 bitiem.
Tava gadîjumâ ir divas iespejas:
1. Novelc 32 bitu Ubuntu ðeit http://ftp.linux.edu.lv/mirrors/ftp.ubu ... p-i386.iso un kurbulç visas programmas laimîgs.
2. Palasi ðito HOW-TO http://www.bytebot.net/blog/archives/20 ... roject-too, lai sataisîtu, lai uz 64 bitu versijas varçtu palaist skype un citas 32 bitu progas. :)

P.S. Vçlu veiksmi! :party:

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 13:12

Tas taèu ir priekð ubuntu feisty,bet man jau ir ubuntu 7.04 ,man lielâkâ daïa no turienes nestrâdâ!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 12 Mai 2007, 13:14

Ogijs wrote:Tev noteikti ir 64-bit ubunts.
http://www.bytebot.net/blog/archives/20 ... roject-too
Izdari to, vajadzçtu iet 64-bit skype.
Nu Ogij, tu gan esi âtrs, kamer rakstîju postu, tu jau paspçjji! :D :D :D :D :D :D

NAV 64 bitu skaipa priekð Linux. Laikam nepareizi saprati.

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 12 Mai 2007, 13:15

doInsky wrote:Tas taèu ir priekð ubuntu feisty,bet man jau ir ubuntu 7.04 ,man lielâkâ daïa no turienes nestrâdâ!
Feisty ir Ubuntu 7.04. Feisty Fawn ir 7.04 segvârds :rofl:

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 15:35

Labi slçdzat ciet,linux vairs nelietoðu (vismaz pagaidâm) !

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 12 Mai 2007, 18:33

Pareiza nostâja! Tagad uzliec Windows XP 64bitu vai Windows Vista un paskatîðos, kâ tu tâs programmiòas liksi virsû :)

Tev bûs aptuveni tâs paðas probçmas ar programmâm, kas i linuxâ. Tâka vajag mazliet no ðitâ visa sajçgt un pagaidâm sçdçt uz 32 bit'u OS. Lîdz ar to mazâk probçmu bûtu...

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 18:48

Uz Windows XP man nav bijuðu ðâdu problçmu,viss man vienmçr sanâk (ar retiem izòçmumiem) !

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 12 Mai 2007, 18:52

Tas tâpçc, ka Windows ir 32-bit. Uzliksi linuxu 32-bit arî ies normâli viss.
*nix powaah!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 12 Mai 2007, 19:35

doInsky wrote:Uz Windows XP man nav bijuðu ðâdu problçmu,viss man vienmçr sanâk (ar retiem izòçmumiem) !
Vispirms padomâ ko raksti! neapkauno sevi! Novelc vnk ubuntu priekð 32 bitiem.. un vissu varçsi likt virsû, vçl vieglâk kâ XP.. nevajadzçs zagt progas, krakot, paèot utt.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 19:55

Saprotiet taèu,mani nebaida grûtîbas,kas man bija un kuras nevarçju pârvarçt,es vienkârði vairs nelietoðu linux personîgu iemeslu dçï,mana ìimene nav gatava izmanto citu OS,izmantos tikai Windows XP.

Atvainojos par sagâdâtajâm neçrtîbâm un jûsu lieki patçrçto laiku.

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 12 Mai 2007, 20:34

Tu visu mûþu domâ dzîvot ar mâti/etc?
*nix powaah!

User avatar
doInsky
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 59
Pievienojies: 05 Mai 2007, 21:32
Reputācija: 0

Post no doInsky » 12 Mai 2007, 20:40

Nç,bet vçl neesmu pilgadîgs,un dators nav mans personâlais,bet drîzâk ìimenes dators.Un vai tev obligâti jâuzspieþ tas linux?
Man liekas ka katrs izvçlâs ko lietot un ko nç,un man nav vienaldzîgs ìimenes viedoklis,kâ nekâ ìimene ir tâ,kas maksâ par internetu un apmaksâja datora un citu vajadzîgo datoraprîkojumu nevis es.

SLÇDZIET TAÈU BEIDZOT CIET,te sâkas off-topic.

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 12 Mai 2007, 20:53

http://www.runescape.ex.lv/?id=99898420 ... ija=mad182
8. Is your son obsessed with "Lunix"?
BSD, Lunix, Debian and Mandrake are all versions of an illegal hacker operation system, invented by a Soviet computer hacker named Linyos Torovoltos, before the Russians lost the Cold War. It is based on a program called "xenix", which was written by Microsoft for the US government. These programs are used by hackers to break into other people's computer systems to steal credit card numbers. They may also be used to break into people's stereos to steal their music, using the "mp3" program. Torovoltos is a notorious hacker, responsible for writing many hacker programs, such as "telnet", which is used by hackers to connect to machines on the internet without using a telephone.
Your son may try to install "lunix" on your hard drive. If he is careful, you may not notice its presence, however, lunix is a capricious beast, and if handled incorrectly, your son may damage your computer, and even break it completely by deleting Windows, at which point you will have to have your computer repaired by a professional.
If you see the word "LILO" during your windows startup (just after you turn the machine on), your son has installed lunix. In order to get rid of it, you will have to send your computer back to the manufacturer, and have them fit a new hard drive. Lunix is extremely dangerous software, and cannot be removed without destroying part of your hard disk surface.
:D

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 12 Mai 2007, 21:51

doInsky wrote:Saprotiet taèu,mani nebaida grûtîbas,kas man bija un kuras nevarçju pârvarçt,es vienkârði vairs nelietoðu linux personîgu iemeslu dçï,mana ìimene nav gatava izmanto citu OS,izmantos tikai Windows XP.

Atvainojos par sagâdâtajâm neçrtîbâm un jûsu lieki patçrçto laiku.
Man jau tâs paðas probzas, ka ìimenç lieto visi... tâpçc gribu veidot multiboot datoru. Katrs varçs lietot, kas vairâk tîk.
Un nav jâatvainojas nevienam, NOTEPAD ir forums, kur var draudzîgi apspriest visu ko!
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 13 Mai 2007, 02:04

Nu piem savçjiem Linux iebaroju.. uzliku oriìinâlo XP skrîna bildi, ikonas no Windows Vista un piemetu startu apakðâ. :)) nepamanîja, kâ nekâ viòi lieto datoru i-netam un vienkârðiem darbiem vordâ.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 13 Mai 2007, 09:36

usins wrote:Nu piem savçjiem Linux iebaroju.. uzliku oriìinâlo XP skrîna bildi, ikonas no Windows Vista un piemetu startu apakðâ. :)) nepamanîja, kâ nekâ viòi lieto datoru i-netam un vienkârðiem darbiem vordâ.
Jomajo, priekð kam tad vispâr liki Linux ja XP âda virsû? :win:
Image

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 13 Mai 2007, 14:15

Lai bûtu Linux XP.
*nix powaah!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 13 Mai 2007, 14:30

Lai cilvçks tieðam palasa par atðíirîbâm start 32 un 64 bitu OS, kâ arî par problçmâm ar kuram var sastapties lietojot 64bitu OS. Kâ arî, ja patîk zagt un lietot nelegâlas programmas visai ìimenei (turklât dodu 90%, ka gimene pat nesaprot, ka lieto nelegâlas programmas) tad, lai zog tik tâlâk...

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 13 Mai 2007, 15:32

BSA coming soon...
*nix powaah!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 13 Mai 2007, 17:01

Ogijs wrote:BSA coming soon...
Fuck to BSA, bet paðiem tak ar gribas ka jaunu iemâcîties?
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2870
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 13 Mai 2007, 21:59

samurajs wrote:
usins wrote:Nu piem savçjiem Linux iebaroju.. uzliku oriìinâlo XP skrîna bildi, ikonas no Windows Vista un piemetu startu apakðâ. :)) nepamanîja, kâ nekâ viòi lieto datoru i-netam un vienkârðiem darbiem vordâ.
Jomajo, priekð kam tad vispâr liki Linux ja XP âda virsû? :win:
Nu bet kodols jau vecais!!! Man jau galvenais, lai mâjâs nesavazâjas vîrusi, kamçr esmu kojâs. Jo kad atbraucu bija nedaudz jâcînas. Un ar linux tagad esmu iepazîstinâjis savu family- viòi pagaidâm neitrâli, jo vçl kârtîgi nav iemçìinâjuði.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1779
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 15 Mai 2007, 19:03

Apsveicu ar izvçli doInsky, un esi sveicinâts Windows XP lietotâju klubiòâ :party:

P.s. ðíiet ka jûsu Ð-P-D.O.V izlaistâ OS tomçr daudziem arî nepatîk Linuxisti :win:

* Ð-P-D.O.V - Ðampânieðpudeïdibenokulârvalkâtâji :D:D:D:D:D:D

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 15 Mai 2007, 19:36

Edgars, par tevi varçtu pasmieties,
bet ði tik smagâ gadîjumâ liekas,
ka tâ ir trauma no dzimðanas un par invalîdiem smieties nav labi

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 15 Mai 2007, 20:25

Edgars wrote:Apsveicu ar izvçli doInsky, un esi sveicinâts Windows XP lietotâju klubiòâ :party:

P.s. ðíiet ka jûsu Ð-P-D.O.V izlaistâ OS tomçr daudziem arî nepatîk Linuxisti :win:

* Ð-P-D.O.V - Ðampânieðpudeïdibenokulârvalkâtâji :D:D:D:D:D:D
Tu èista esi debîls.

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”