OMG, LOL

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

OMG, LOL

Post no Tvinky » 14 Mai 2007, 12:20

http://pcnews.ru/news/linux-microsoft-open-170187.html, ko nekompitentie krievu ierçdòi domâ par Linux :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 14 Mai 2007, 13:18

nu ko lai saku... man patîk ðâda veida porno... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Linux es nedzçsîðu ârâ no sava PC... es gan domâju, ka linux lietotâji nav Dark side :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
azazul
Vecākais lietotājs
Atbildes: 706
Pievienojies: 24 Mar 2007, 18:18
Reputācija: 0

Post no azazul » 14 Mai 2007, 13:41

tas man atgaadina shito storiju par bsd simbolu uz t-krekla
Alberts Einðteins wrote:"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe."

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 99
Pievienojies: 14 Mar 2007, 12:09
Reputācija: 0
Atrodas: tepat

Post no fatduude » 14 Mai 2007, 16:36

tad jau iznâk ka linuksisti ir: perversi nogribçjuðies hakeri, kas atmazgâ naudu un truklât ir sâtanisti!?!? njâ, tâ neko abiedrîba..

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 14 Mai 2007, 18:55

fatduude wrote:tad jau iznâk ka linuksisti ir: perversi nogribçjuðies hakeri, kas atmazgâ naudu un truklât ir sâtanisti!?!? njâ, tâ neko abiedrîba..
Nu es lietoju linux, bet ne viens no minçtajiem neesmu...
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 14 Mai 2007, 20:34

Viena no lielâkajâm un tizlâkajâm probçlmâm ko ir ieviesuði ar laiku þurnâlisti - to, ka pârprot vârdu "haker's". Hacker's nav nekas slikts, viòs nekâ nelauþ, viòs ir profesionâlis. Hacker's var to paðu ko Cracker's, bet to nedara. Viòð dara pretçjo, tb skatâs, lai bûtu Secure. Bet þurnâlisti Cracker'us sauc par Hacker'iem un visi domâ, ka Hacker's ir slikts etc... Slikti iegâjies un grûti pârmâcît tos, kuri iemâcîjuðies nepareizi to saprast :)

Imho, varbût tâ ir kâda M$ kârtçjâ antikonkurentu programma? Tb, ja Linux, tad vajag tos dresçt vairâk :D Lieku resursu tçriòð, tâ vietâ labâk bûtu íerstijuði Windows nelicenzçtos un visu to programmatûru, kura tiek uz tâ ðtopçta...

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 14 Mai 2007, 22:58

fatduude wrote:tad jau iznâk ka linuksisti ir: perversi nogribçjuðies hakeri, kas atmazgâ naudu un truklât ir sâtanisti!?!? njâ, tâ neko abiedrîba..
Velniòð ir FreeBSD logotips. BSD NAV Linux, bet gan UNIX saimes OS. Linuksisti ir labie, jautrie cilvçciòi, kuri smejas par ïaunajiem cilveciòiem - windozòikiem. :rofl:

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 20 Mai 2007, 21:48

Jâ, winda rulz...

Image

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 05:35

Linuksisti ir labie, jautrie cilvçciòi, kuri smejas par ïaunajiem cilveciòiem - windozòikiem.
:wtf:

Man gan ðíie ka ir otrâdâk. :win: :die: :win: :win: :win: :D :money:

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 21 Mai 2007, 07:15

Edgars wrote:
Linuksisti ir labie, jautrie cilvçciòi, kuri smejas par ïaunajiem cilveciòiem - windozòikiem.
:wtf:

Man gan ðíie ka ir otrâdâk. :win: :die: :win: :win: :win: :D :money:
Nç, tâ gan nav un nekad nebûs. Edgar, es saprotu, ka kïûdîties ir cilvçcîgi... :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 21 Mai 2007, 08:10

Atkal jau sâkas. Visi mçs smejamies viens par otru :rofl: :D un protams noliekam :suck:

Bet ja piemWindas user ir labs- tad vinjam winda ar ies ruugdama, un tas pats ar linux

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 21 Mai 2007, 08:36

Valodja wrote:Jâ, winda rulz...

Image
Èaïiem pçc licenzçðanas un softa pirkðanas laikam vairs pat mâjai nepalika naudas. Bet galvenais, jau, lai winda grieþas un darbiniekiem iet darbi uz priekðu. Tikai kuram prieks tâdâ mâjâ pçc tam vçl strâdât... :D

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 22 Mai 2007, 22:04

Image

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 25 Mai 2007, 15:25

Man visvairâk patîk tâ lielâ istaba pa vidu! :D
Image

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 25 Mai 2007, 15:28

Image

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 25 Mai 2007, 15:32

Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 26 Mai 2007, 22:21

Nu tas no tiem licences rakstiòiem, kur visi paskrien garâm ar next, next, next. Labi, ka tagad lietojot Linux ar tâdiem nesaskaros - vçl kâds uz izðauðanu parakstîsies nepârlasot :O

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”