Lietotāju krāpšanas ķēde

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Lietotāju krāpšanas ķēde

Post no foxsk8 » 15 Mai 2007, 22:20

[imgl]https://notepad.lv/bildes/atteli/200 ... 435826.gif[/imgl]

Š ajā rakstā apskatīsim interesantu un pašu tēmu - datorlietotāju krāpšana

Katram no mums ir nācies savā dzīves laikā pārlikt operētājsistēmu, veikt datu atjaunošanu, vai vienkārši sakot instalēt sistēmu no jauna
Pie šim visām lietām ir vainojami programmu izstrādātāji, hakeri, craceri, antivīrusu firmas utt..

Vislielākais vaininieks ir Microsoft, kurš izlaiž caurumainas un ievainojamas programmas. Tālāk seko hakeri, craceri, kuri šos caurumus atklāj un izmanto tos savā labā, lai iegūtu dažnedažādāko informāciju no upura datora. Tā rezultātā lietotājs ir spiests ,savu datoru pēc vīrusu uzbrukumiem, to nogādāt datorsalonā. Š ādā veidā lietotājs zaudē, gan informāciju, laiku, naudu. Š īs hakeru, crakeru un vīrusu izdarības liek antivīrusu firmām aktīvi iesaistīties antivīrusu izstrādē un gatavo produkciju pārdod atkal lietotājam, kurš atkal maksā naudu par antivīrusa programmatūru.

Secinājumi:

Vislielākos zaudējumus dēļ nestabilas operētājsistēmas un citām programmām iegūst lietotājs, kurš maksā par visu. Protams ja nebūtu caurumainas sistēmas, programmas, tad ne datorsaloni gūtu peļņu, ne Microsofts, ne antivīrusu firmas, ne arī hakeri negūtu nekādu informāciju.

Š eit, lai labāk izprastu šo rakstu, izveidoju nelielu shēmu, kurā ir parādīta ši lietotāju krāpšanas ķēde.

Image
Last edited by foxsk8 on 29 Mai 2007, 17:43, edited 3 times in total.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mai 2007, 22:24

hakerîðiem jau ar peïòa, mûsdienâs informâcija maksâ naudu!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

awd
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 8
Pievienojies: 10 Mai 2007, 22:24
Reputācija: 0

Post no awd » 15 Mai 2007, 22:27

Ðî tçma mani neskar, jo visas programmas ko lietoju nav pirktas, bet protams vilktas un uzlaustas, aa vienîgi driveri, kas nâca lîdzi komplektâ, kad pirku pc. :D

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 15 Mai 2007, 22:27

Bik kkaa velk uz citu pusi raksts..(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 16 Mai 2007, 04:19

ej nu pasauli lâpît.. :hmz:

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 16 Mai 2007, 08:23

Microsoft ir tâ firmiòa, kas taisa logus?

Anyway, savu mûþu neesmu neko M$ maksâjis, vedis PC kaut kur taisît un arî vîrusi mani neskar.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 16 Mai 2007, 10:31

No ðitâ M$ brâía raþojumiem cieð pamatâ visâdi losîði. To tautu, kas ðeit apgrozâs, domâju, ka tâdas problçmas neskar! Mçs drîzâk varam uz to mazliet nopelnît... :money:
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 11:09

Tieði tâ.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 16 Mai 2007, 11:31

Hakeri ja arî atrod caurumus, par tiem paziòo un palîdz tos novçrts - viòi nekâdâ gadîjumâ neizmanto savâ labâ tos: lai kaut ko uzlaustu, vai iegûtu kâdu labumu. Vaitad tik grûti saprast? Ka tiklîdz hakers izmanto kaut ko savâ labâ, jeb kaut ko lauþ ar nodomu, tas jau ir krakers (cracker). Imho, uz kurieni pasaule sliecas?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 11:39

Tvinky wrote:Hakeri ja arî atrod caurumus, par tiem paziòo un palîdz tos novçrts - viòi nekâdâ gadîjumâ neizmanto savâ labâ tos: lai kaut ko uzlaustu, vai iegûtu kâdu labumu. Vaitad tik grûti saprast? Ka tiklîdz hakers izmanto kaut ko savâ labâ, jeb kaut ko lauþ ar nodomu, tas jau ir krakers (cracker). Imho, uz kurieni pasaule sliecas?
Jâ tas tiesa- haker- tas kurð var atklât jaunas lietas..
ir pat tâda grâmatiòa (neoficiâla) Windows XP haks- tur nekonelauþ tikai atklâj daudzas lietiòas, kuras uzlabo perfomenc
Cracker- lauzçjs. Bez komentâriempar ðiem
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 11:47

Interesanti, tad kâpec filma saucâs The Hackers? Nevis The Crackers. Tur jau tas Mitniks arî ieguva labumu.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 11:59

Tur jau tâ lieta... Crack- ir uzlauzt! lauz vaïâ, bet haks- viltîbiòas, èîti. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 16 Mai 2007, 12:16

foxsk8 wrote:Interesanti, tad kâpec filma saucâs The Hackers? Nevis The Crackers. Tur jau tas Mitniks arî ieguva labumu.
Taapeec ka taa ir kaarteejaa filma..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 16 Mai 2007, 13:51

Tâ visa shçma ir vienkârði galîgi garâm. Neviens nevienu nekrâpj un neviens nevienu neðmauc. Viss atkarîgs ïoti lielâ mçrâ no paða lietotâja. Pateikðu atklâti = nebûtu hakeru, nebûtu jâlabo tâdi droðîbas caurumi. Tas ir tas pats, kas nebûtu zagïu un bandîtu, nebûtu policijas un slçdzeòu durvîm. Datori rupji sakot - nopiðâs 99% lietotâja darbîbas rezultâtâ, t.i. atstâjot tos ieslçgtus pçrkona laikâ, lietojot visâdas malu-programmas (Daemon Tools, CloneCD, SystemTuner u.t.t.) kas izmanto sistçmas failus, ejot internetâ pa labi pa kreisi, un spieþot yes visur kur vien var uzspiest + vçl arî nemaz nerunâsim par nepareizu perifçrijas lietoðanu. Hakeri ir hakeri - hakeris ir interneta noziedznieks, tâpçc arî filmai tâds nosaukums. Cracker ir kautkâds þargona precizçjums.

Lietotâjam nav izdevîgi datoru lietot, ja tas nezin kâ ar to pareizi rîkoties.
Katram no mums ir nâcies savâ dzîves laikâ pârlikt operçtâjsistçmu, veikt datu atjaunoðanu, vai vienkârði sakot instalçt sistçmu no jauna
Pie ðim visâm lietâm ir vainojami programmu izstrâdâtâji, hakeri, craceri, antivîrusu firmas utt..

Fox, Tu i vnk lol :D

Nebûtu tâdu datorsalonu, ne programmu izstrâdâtâju, ne antivîrusu, interesanti ko tad Tu vainotu, jo nebûtu ne operçtâjsistçmu, ne av :D

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 16 Mai 2007, 14:04

The term 'hacker' has been abused by the media to give a negative connotation - of someone who engages in breaking into computers. In fact 'hacker' within the subculture of computing has a positive connotation, meaning someone who is technologically adept with computers, electronics or any other technical specialism. In the computer subculture those who break into computer systems are referred to as 'crackers'. ...

Imho, google.lv

Code: Select all

define: hacker 

Code: Select all

define: cracker
P.S Filmas ir filmas, es uzfilmçðu filma Windows kurâ lietos Linux, tad Linux visi sauc par Windows? :D Imho, nevajag òemt pie sirds tâs filmas: filmâs slânâs ar kulakiem tik stipri (kur realajâ dzîvç jau pus pauris bûtu nonests).[/u]

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 16 Mai 2007, 18:30

hacker
uríis
Datoru izmantoðanas entuziasts, kam sagâdâ prieku izpçtît daþâdas datoru sistçmas un atrast piekïuvi tajâs uzglabâtajai informâcijai.
cracker
kramplauzis
Kramplauzis ir tâds uríis, kas cenðas nesankcionçti piekïût datoru sistçmai vai tîklam. Parasti ar ðo terminu apzîmç tîði ïaunprâtîgus sistçmu aizsardzîbas lîdzekïu uzlauzçjus.
Avots: http://www.termini.lv
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

Sid
Vecākais lietotājs
Atbildes: 979
Pievienojies: 14 Mar 2007, 21:20
Reputācija: 0

Post no Sid » 22 Mai 2007, 00:27

P.S Filmas ir filmas, es uzfilmçðu filma Windows kurâ lietos Linux, tad Linux visi sauc par Windows?
Bet loìiski, lai nebûtu vîrusu ir jâliek linux!!!!!!!1111

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 22 Mai 2007, 10:09

Sid wrote:
P.S Filmas ir filmas, es uzfilmçðu filma Windows kurâ lietos Linux, tad Linux visi sauc par Windows?
Bet loìiski, lai nebûtu vîrusu ir jâliek linux!!!!!!!1111
Kapçc? A kur paliek BSD, MacOS un citas OS varbût par kurâm nçsi dzirdçjis - bet kurâm reizç arî nav vîrusu? Imho ðeit es tev nepiekrîtu :)

Pievienot atbildi

Return to “Raksti”