varianti k

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

varianti k

Post no brivprac » 16 Mai 2007, 04:15

sakâros ar problçmu: gribçju ielikt telefonâ flash animâciju, bet liekot orìinâlo izmçru ðjâ gdîjumâ tas ir 2,9 mb mobîlâ telefona flash playeris netabalsta atskaòoðanu nospriedu ka vajag pârseivot mazâkâ izmçrâ ðo http://yy.lv/download.php?f=44702 swf failu, bet kâ? íçros pie jau uzinstalçtajiem editoriem mcromedia flash 8, bet rezultâts nesekmîgs, nau tâda funkcija kâ pârseivot mazâkâ izmçrâ, tad vaicâju googlei, ietestçju pirmos 5us tûïus ko ði man piedâvâja visi reâli mçsli, jo neskaitot citas ahûnâs funkcijas tie man neïauj samazinât faila izmçru. ir kâdas idejas kâ samazinât animâciju?

awd
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 8
Pievienojies: 10 Mai 2007, 22:24
Reputācija: 0

Post no awd » 16 Mai 2007, 05:22

Man ar nesanâca samazinât, tipa ar macromedia .swf failu tu neko neizdarîsi, jo viòð jau ir uztaisît un labot tur vairs nav iespçjams neko. Vienîgi vari pameklçt tâ flash'a .fla failu, tad tur toè jebko varçs izmainît.

Var ar mçìinât kâdu progu pameklçt, kas domâta, lai samazinâtu izðíirtspçju.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 11:13

Interesanti. Gribçju to pingavînu telefonâ iemest, bet arî neòçma pretî. Laikam vçl Flash funkcijas telefonos nav pietiekami labi izstrâdâtas.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 16 Mai 2007, 11:32

awd wrote:Man ar nesanâca samazinât, tipa ar macromedia .swf failu tu neko neizdarîsi, jo viòð jau ir uztaisît un labot tur vairs nav iespçjams neko. Vienîgi vari pameklçt tâ flash'a .fla failu, tad tur toè jebko varçs izmainît.

Var ar mçìinât kâdu progu pameklçt, kas domâta, lai samazinâtu izðíirtspçju.
swf failu var atvçrt un izoperçt kâ vien gribâs. Pat var izvilkt active script ârâ, ja vajag...

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 16 Mai 2007, 12:47

Tvinky wrote: swf failu var atvçrt un izoperçt kâ vien gribâs. Pat var izvilkt active script ârâ, ja vajag...
bet kâ, precizçðu: ar kâdu progu? :hmz:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 16 Mai 2007, 13:57

Google? Jâ: http://www.sothink.com/product/flashdecompiler/ aizòçma tikai pâris sekunþu daba, kuras varçju nevis es tçrçt, bet tu :)

# Converts SWF to FLA completely and quickly.

P.S Kad man vajadzçja kaut ko darît ar swf faileim es arî izmantoju kaut kâdu Sothink programmu :) Parakòâjies, varbût vçl ko labâku atrodi.

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 16 Mai 2007, 14:36

Tvinky wrote:Google? Jâ: http://www.sothink.com/product/flashdecompiler/ aizòçma tikai pâris sekunþu daba, kuras varçju nevis es tçrçt, bet tu :)

# Converts SWF to FLA completely and quickly.

P.S Kad man vajadzçja kaut ko darît ar swf faileim es arî izmantoju kaut kâdu Sothink programmu :) Parakòâjies, varbût vçl ko labâku atrodi.

jau izmantoju sothink decompiler pirms vispâr ðeit kko rakstîju, jâ viòa izvaro swf formâtu un var izvilk arâ visu action, sound, shape un pârçjo drazu, bet es 1nk meklçju veidu kâ pârsevot animâciju mazâkâ izðíirtspçjâ, vai arî samazînât tâs izmçru, kkâ nau vçlçðanâs visu izvilkto mest iekðâ macromedijas flasha un skrûvçt pa jaunu kopâ, mazliet dabietilpîgs proces varçtu sanâkt.. :hmz:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 14:40

brivprac wrote:
kkâ nau vçlçðanâs visu izvilkto mest iekðâ macromedijas flasha un skrûvçt pa jaunu kopâ, mazliet dabietilpîgs proces varçtu sanâkt.. :hmz:
Bez darba neko nepanâksi! Nevienmçr viss tiek pasniegts uz paplâtîtes!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 16 Mai 2007, 15:12

jçee, atradu variantu, izmantojot Sothink SWF Quicker, var samazinât swf faila svaru! :party:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 16 Mai 2007, 16:11

Good ;)

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 16 Mai 2007, 21:54

bet telefons tik un tâ neòem pretî, bïauj ka bojâts fails! :grr:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 17 Mai 2007, 11:28

Tur atðíirîbas starp flash player'a versijâm nav? (Mç nezina tik daudz par to, telefonu bûðanu). Man mp4 player's ir kurð atbalsta video, es mçìinâju ar programmu pârtaisît, lai der mançjam, bet tâ kârâs nost. Izmçìinâju kâdas 20 vçl programmas, itkâ visu daru pareizi (izanalizçjot to video, kurð uz player'a iet), bet fig - raksta, ka nesaprotams formâts :D

P.S Ja ðeit kâds ir, kas varçtu man iehelpot ar ðo probzu, es varçtu kaut kur noðarot to video, kas man iet uz player'a un tad varçtu kâds man palîdzçt tamlîdzîgus taisît (tb lai es varçtu samest tos playerî un skatîties).

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mai 2007, 15:01

Tvinky kakaja mobila? Ja nokia- oriìinâlajâ cd (vismaz N73) nâca tâda proga
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 17 Mai 2007, 16:01

Man player's Unity :) <- piekrîtu nav laba izvçle, bet ko padarîs :)

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 17 Mai 2007, 19:26

Tvinky wrote:Man player's Unity :) <- piekrîtu nav laba izvçle, bet ko padarîs :)
A telefona modelis??
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 17 Mai 2007, 23:02

Kâds sakars ar manu mobîlo? :)

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 18 Mai 2007, 08:33

Ja tas ir video, tad vai vienkârðâk nebûtu pârkonvertçt uz kâdu video formâtu? Kaut vai ar ffmpeg

Pievienot atbildi

Return to “Photoshop un Grafika”