L

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

L

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 13:36

Uzgâju vienu labu I-veikalu, kurâ varam iegâdâties matricas par zemâm cenâm. Ir labas atsauksmes.

http://www.it-r.lv
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mai 2007, 13:51

Cenas labas! :)
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 14:03

Jâ, cenas tieðâm labas!
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 14:06

Esmu dzirdçjis, ka pat pilnîgi mâjâs pieved. Tâka varam norçíinâties caur Ibanku un gaidît savas lçtâs matricas, neizejot no mâjas. Ðeit jau varam sâkt nedaudz piepelnîties, pârdodot matricas tâlâk, bet piemçram jau par 50 santîmiem. No divâm pârdotâm matricâm sanâktu 1 matrica iegûta par velti. Ja kâds òem 50 matricas par 50 santîmiem un Jûs òemat matricu vienu par 32 santîmiem, tad vidçji sanâk 25 matricas par velti. Jâatrod tikai pircçji. :D
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 16 Mai 2007, 14:32

Man labâk paðamvajag. Esmu nolçmis te sarakstît savu filmu izlasîti.. :D:D atkal pilns HDD pievâcies.. nemaz nerunâjot par mûzikas izlasi.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mai 2007, 15:09

foxsk8 wrote:Esmu dzirdçjis, ka pat pilnîgi mâjâs pieved. [..]
Mazliet netâ bûsi padzirdçjis. Matricas un pârçjâs mantiòas piegâdâ lîdz pastam. Un tâlâk jau no pastnieka atkarîgs, ja paziòa atnesîs uz mâjâm :D. (lab jau lab nemaz nevar, jo vajadzîgi pases dati)
Bet principâ var savâkt arî pats, birdy ir ventspilnieks un tur var savâkt matricas bez papildus samaksas.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 15:13

Nu te maniem èomiem no veikala veda mâjas. Tâpçc arî zinu. Kaimiòs - Pirâts ieteica ðo adresi. Varam arî palasît komentârus ðeit

http://fano.lv/forums.php?action=viewto ... age=#27153
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mai 2007, 15:17

Kâ tas ir ved mâjâs, ja matricas pasûta ar Latvijas pasta starpniecîbu?
Zinu, par Fano pasâkumu, ja izlasîsi visus komentus atradîsi arî manu niku :).
Vçl birdy EZO forumâ uzdarbojas.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 15:31

Kâdu dienu pats aizlaidîðu uz Ventspili. Itkâ vçl te paziòas teica, ka tur Ventspilî arî ir lçtas flash atmiòas. 256 MB, ja nemaldos bija kâdi 3 - 4 Ls. Tikai kur es nezinu. Ventspili nepârzinu vispâr.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

birdy_LATVIA
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 2
Pievienojies: 16 Mai 2007, 16:17
Reputācija: 0

Post no birdy_LATVIA » 16 Mai 2007, 17:00

Sveiki visapkârt!

Skatos statistikâ, ka ðodien jauns resurss apsprieþ www.it-r.lv darbîbu, tâpçc nâku skatîties kas un kâ...

Tâtad, sauc mani Aigars, sastapt mani visbieþâk var Ventspilî. Un viss rakstîtais ir taisnîba - diskus es varu sagâdât ... Izsûtu uz jebkuru vietu Latvijâ ar LPastu jeb arî pievedu klât, ja piegâdes adrese ir man pa ceïam. Krâpniecîbas ðeit nav, ja gadâs kâdreiz aizkavçties, tad par visu brîdinu, nu ja LPasts "guríojâs" tad diemþçl pasteidzinât viòus nevaru ... :(

Visas cenas, kas norâdîtas, ir domâtas privâtpersonâm. Kâ jau paði saprotat, datu nesçja atrlîdzîba maksâta neteik - diskus vedu savâm vajadzîbâm, un par nelielu atlîdzîbu piedâvâju saviem draugiem ...

TheNewGuy
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 27
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:39
Reputācija: 0
Atrodas: VIDZEME

Post no TheNewGuy » 16 Mai 2007, 17:22

Viss tas darbojas - jau vairakas reizes esmu pasuutiijis :)
tiesa gan liidz pastam bija jaaiziet - pie durviim nepieveda...
_LAIKS_

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 16 Mai 2007, 17:54

Jâ tik tieðâm. Ðai lapai slava iet pa priekðu. Tagad apsveru domu kâdu DVD bundulîti paòemt.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1631
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 16 Mai 2007, 21:57

foxsk8 wrote:Esmu dzirdçjis, ka pat pilnîgi mâjâs pieved. Tâka varam norçíinâties caur Ibanku un gaidît savas lçtâs matricas, neizejot no mâjas. Ðeit jau varam sâkt nedaudz piepelnîties, pârdodot matricas tâlâk, bet piemçram jau par 50 santîmiem. No divâm pârdotâm matricâm sanâktu 1 matrica iegûta par velti. Ja kâds òem 50 matricas par 50 santîmiem un Jûs òemat matricu vienu par 32 santîmiem, tad vidçji sanâk 25 matricas par velti. Jâatrod tikai pircçji. :D
Ko tad tu pârdosi par 50 santîmiem? RIMI regulâri uz akcijâm pa 39 satnîm DVD un 29 santîm CD. Laikam...

Pievienot atbildi

Return to “Noderīgas saites”