S

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

S

Post no usins » 21 Mai 2007, 19:05

Nu es te vienreiz outlaw.lv saòçmu kârtçjo reklâmas vçstuli. Man jau nedaudz pieriebâs viòas- reklamç arî visâdus ðitus, ko vajag to atradîðu pats :).
Nu karoèe forumâ uztaisu par to topiku. nu tur tauta runâ kâ un kâpçc, protams dedzîgâkie fanâtiíi mani mçìina nolikt pie vietas (neizdodas). Nu tad iejaucas viens moderators ar PM, tur baig mçìina paskaidrot ðo un to, es viòam tâdu korektu atbildi aizsûtu noliekot viòa zinâðanas, jo tomçr nedaudz nepareizi rakstîja tos terminus un nedaudz piedzejoja. Es patðim atvainojos, ka biku uzbraucu, bet tomçr gaidîju atbildi uz jautâjumu. Bet ðis atbildes vietâ man warn uz 8 nedçïâm iedeva... nu man jâsâk domât kâdus cilvçkus trakera îpaðnieks te par moderiem liek- tâdus kuri dçï savas nemâcçðanas ar warn pa labi pa kreisi mçtâjas? :D man smiekli sanâk.

P.S.- nu saprotu, ka raxts nejçdzîgs, bet gribçjâs izteikt sâpi. :duno:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 21 Mai 2007, 19:21

man gan tâs reklâmas pie vienas vietas, lai sûta tâpat nelasu. :win:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 22 Mai 2007, 10:23

Uzraksti kodu, lai ielogojas ik pçc laika iekðâ un ja atrod vçstuli ar konkrçtu saturu, ieliek url ar id, lai to nodzçð. Lîdz ar to tu tiksi vaïâ no reklâmâm neredzot :D Tikai vai tas ir vajadzîgs? Tur ðíiet pa 10-20 reklâmâm dienâ nenâk, tâka laikam rutînas darbu vari atstât sev spieþot uz pogas [idzçst] :D

User avatar
Jonis
Spameris
Atbildes: 99
Pievienojies: 23 Apr 2007, 16:46
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no Jonis » 22 Mai 2007, 20:38

Hah. Man ari viens *** uzlika warn uz 1 meenesi, ble, tapçc, ka pârâk advekâti izteicos par rus filmâm, Ru valodâ :grr: :hmz: Likâs, ka pats viòð ir krievs, jo latviesi tâ nedarîtu. Viòa nickam ''4'' izrunâjams, kâ ''è'', tâtad p0k3 vai krievs (tie tâ bieþi dara)

User avatar
AIDSkillz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 183
Pievienojies: 27 Feb 2007, 22:00
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja

Post no AIDSkillz » 24 Mai 2007, 00:57

Baiga sape, varnu dabuji...
Man dranki tadi accountu izsvieda ar visiem galiem un tiesam nepako.
Vispar ta povig, bet 180Gb uploada zel...
Sie neko sakarigu ta ari nepateica.... :grr:
What a man has to go through for a piece of ass in a modern age is highly ridiculous

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Mai 2007, 18:18

nu bljins- 8 nedeeljas ir gandriiz visa wasara! :grr: un warn dabuju tikai tapee, ka viens no moderiem nejeega nejeedz atbildeet uz jautaajumu vai vinsh tieshaam zin kas ir spam un vai skolaa informaatikaa neko taadu neteica.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 24 Mai 2007, 19:31

Man par spam'u, flood'u un citâm lietâm skolâ nemâcîja, varbût tas pats ar to cilvçku. Atðíirâs tâs iestâdes, viss atkarîgs no pasniedzçja, kuri mûsdienâs ir visâdi. Citi informâtiíi linux'a lietu palaiduði garâm gar ausi un domâ, ka tâ ir programma kuru startç linuxâ. (Tikai tâpçc, ka mçs "uòiverâ" caur Putty slçdzâmies pie servera :D). Skolâ man tikai par windows ofisu mâcîja :D Tagad pârmâcos visu darîties OpenOffice ;)

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 24 Mai 2007, 19:36

Laikam lizardam ðvaki ar trakeri sokâs, ka nepievçrð nekâdu uzmanîbu saviem padotajiem. Ûsiò, ja ðkrobe rauj pameklç to lizardu, ja nemaldos liepâjnieks. :die:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 24 Mai 2007, 20:20

foxsk8 wrote:Laikam lizardam ðvaki ar trakeri sokâs, ka nepievçrð nekâdu uzmanîbu saviem padotajiem. Ûsiò, ja ðkrobe rauj pameklç to lizardu, ja nemaldos liepâjnieks. :die:
Nu cik noskaidroju shis no juurmalas esot, bet to no personas koda war pateik... kaads skaitlis liepaajaa dzimushajiem (pieraxtitajiem)? nu aiz taa blablabla-kods

Pievienot atbildi

Return to “Viss pārējais ”