Prob ar mail serveri..

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK
Prob ar mail serveri..

Post no Gustins » 14:24 / 22. Mai, 2007

Uzliku MDaemon mail serveri.. starp lokâlajiem useriem protams bez problçmâm var sûtît/saòemt meilus, bet uz citiem meiliem galîgi negrib sûtîties kâ arî saòemt no ârpuses nevar :(
Tue 2007-05-22 13:59:13: Session 2; child 1
Tue 2007-05-22 13:57:49: Parsing Message <c>
Tue 2007-05-22 13:57:49: From: [email protected]
Tue 2007-05-22 13:57:49: To: [email protected]
Tue 2007-05-22 13:57:49: Subject: :)
Tue 2007-05-22 13:57:49: Message-ID: <WorldClient>
Tue 2007-05-22 13:57:49: MX-record resolution of [inbox.lv] in progress (DNS Server: xxx.xxx.xxx.xx)...
Tue 2007-05-22 13:57:49: * P=001 S=000 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.73}
Tue 2007-05-22 13:57:49: * P=001 S=001 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.74} multi-homed
Tue 2007-05-22 13:57:49: * P=001 S=002 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.75} multi-homed
Tue 2007-05-22 13:57:49: * P=001 S=003 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.72} multi-homed
Tue 2007-05-22 13:57:49: Attempting MX: P=001 S=000 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.73}
Tue 2007-05-22 13:57:49: Attempting SMTP connection to [89.111.3.73 : 25]
Tue 2007-05-22 13:57:49: Waiting for connection...
Tue 2007-05-22 13:58:10: Winsock Error 10060 The connection timed out.
Tue 2007-05-22 13:58:10: Attempting MX: P=001 S=001 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.74} multi-homed
Tue 2007-05-22 13:58:10: Attempting SMTP connection to [89.111.3.74 : 25]
Tue 2007-05-22 13:58:10: Waiting for connection...
Tue 2007-05-22 13:58:31: Winsock Error 10060 The connection timed out.
Tue 2007-05-22 13:58:31: Attempting MX: P=001 S=002 D=inbox.lv TTL=(53) MX=[a.mx.inbox.lv] {89.111.3.75} multi-homed
Tue 2007-05-22 13:58:31: Attempting SMTP connection to [89.111.3.75 : 25]
Tue 2007-05-22 13:58:31: Waiting for connection...
Vai kâdam ir kâdas idejas?

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 14:44 / 22. Mai, 2007

1) No sâkuma jau varçji pateikt uz kâdas OS tev tas serveris grozas :)

2) STFW ?

3) https://support.ipswitch.com/kb/WSK-19980714-EM32.htm

P.S Laikam vairâk neatbildçðu, vnk cilvçki gaida, kad ar karoti ieliek visu mutç. Vismaz varçji kaut ko pamçìinât, pierakstît ko esi jau mçìinâjis.

P.S.S Ðadiem tipa cilvçkiem iesaku palasît rakstiòu: https://www.linuxrsp.ru/artic/smart-questions-ru.html un tad domât vai vçl jâjautâ kaut kas. Netçrç cilvçku laiku ar savâm problçmâm, kâmçr tâs vari atrisinât pats.

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 14:54 / 22. Mai, 2007

@Tvinky
Varbuut STFU? Ja nepatiik neatbildi bet tava atbilde nevienam neko nedos. Ironiski - paliidzeet negrib bet 10minuutes rakstiit postu kuraa uzbrauc var..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 15:02 / 22. Mai, 2007

Nitro wrote:@Tvinky
Varbuut STFU? Ja nepatiik neatbildi bet tava atbilde nevienam neko nedos. Ironiski - paliidzeet negrib bet 10minuutes rakstiit postu kuraa uzbrauc var..
Un tu tikai vari izðpïaut offtop'u... Kapçc nepalîdzçs, links iedots - lai meklç tâlâk, ja vispâr kaut ko ir meklçjis.

P.S 10min posts neaizòem.

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 15:02 / 22. Mai, 2007

sorry - OS ir Win XP..
izejoðajiem meiliem vainu atradu - nebija pareizs smtp serveris norâdîts.. bet saòemt meilus païubomu nesanâk :(

2 Tvinky - neesmu no tiem, kas no sâkuma pats nemçìina googles tantei uzjautât par problçmu..

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 15:07 / 22. Mai, 2007

Tvinky wrote:Un tu tikai vari izðpïaut offtop'u... Kapçc nepalîdzçs, links iedots - lai meklç tâlâk, ja vispâr kaut ko ir meklçjis.

P.S 10min posts neaizòem.
Tas nav offtop`s, bet gan atgaadinaajums un es taas 10min nedomaaju burtiskaa noziimee..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 15:25 / 22. Mai, 2007

mailiem vislabak lietot Mercury Mail, jo uz parejiem win videe esot visadi glitchi. :win: :die:

tas twinky winky to vien grib ka tikai kasities un pieminet savu uberkruto linuxu. nu NELIETO vinu lielaka dala useru. Gandriz visi lieto XP.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:99
Pievienojies:12:09 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:tepat

Post no fatduude » 15:36 / 22. Mai, 2007

Gustins wrote:sorry - OS ir Win XP..
izejoðajiem meiliem vainu atradu - nebija pareizs smtp serveris norâdîts.. bet saòemt meilus païubomu nesanâk :(

2 Tvinky - neesmu no tiem, kas no sâkuma pats nemçìina googles tantei uzjautât par problçmu..
a ienâkoðajiem meiliem ir pareizs serveris?? ar nav kâda kïûda?
ðâdos gadîjumos vaina varçtu bût antivîrusâ vai ugunsmûros, kas varçtu bloíçt ienâkoðo pastu no "ârienes." ieteiktu paeksperimentçt, noòemt ugunsmûri paèekot kâ iet, tad var antivîrusu noòemt, ar paskatîties kâ viss iet..
lîdzîgos gadîjumos kad kâda droðîbas programma bloíç pastu:
-nepareizs ugunsmûra konfigurçjums
-antivîruss iespçjams íer visu meilu kâ spamu un dzçð ârâ(ðitâds gadîjums novçrots praksç)
-ir arî pasta serveri kam ir spama filtri, un pie nepareizas vai pârâk striktas meilu saòemðanas politikas, visi meili ir kâ spami un tiek automâtiski likvidçti.

var vçl tâdu joku izspçlçt, ir tâda iespçja ka sûtot meilu tam var pielikt karodziòu kas pieprasa apstirpinâjumu no servera ka meils lîdz tam ir aizgâjis(piem ms outlook tas tiek norâdîts kaut kur meila opcijâs). ðâdâ veidâ tu vari pârbaudît vai vienkârði toè tavs serveris momentâ neatkratâs no saòemtajiem meiliem, tos uzskatot par spamu.

îpaði skaidri nav bet nu ceru ka ideju saprati

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 15:58 / 22. Mai, 2007

njah... antivîrus nav pie vainas, FW arî nav ieslçgts :( vienîgais nevaru atrast kur tam Mdaemon ir jânorâda ienâkoðâ servera adresi..

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 16:17 / 22. Mai, 2007

Varu piedâvât tev tavsvâ[email protected] SMTP serveris viss, kâ nâkâs. Viegli nokonfigurçt ar Mozilla Thunderbird. Ja interesç raksti PM.

User avatar
fatduude
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:99
Pievienojies:12:09 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:tepat

Post no fatduude » 16:20 / 22. Mai, 2007

te tâds ahujenais manuâlis https://files.altn.com/MDaemon/Release/MDaemon_en.pdf ar 525 lapâm par tavu serveri ar smukiem skrînðotiem, urbies tik cauri pats, neko citu tev nevaru palîdzçt.. gan jau kaut kâds helps ir arî paðam serverim, varbût kompaktâks par ðo pdf'u

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 16:26 / 22. Mai, 2007

fatduude ok paldies !!

foxsk8 - tur tâ lieta, ka paðam ir domains un gribâs arî tâdu zolîdu meilu :party:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 16:28 / 22. Mai, 2007

A tev statiskâ ip vai dinamiskâ? (Kâ arî reâlâ vai nereâlâ tev, tb real/fake?) No nereâlâs aizies mails, bet vot saòemt viòa nevarçs...
Edgars wrote:mailiem vislabak lietot Mercury Mail, jo uz parejiem win videe esot visadi glitchi. :win: :die:

tas twinky winky to vien grib ka tikai kasities un pieminet savu uberkruto linuxu. nu NELIETO vinu lielaka dala useru. Gandriz visi lieto XP.
Nu tak mçs brâïi windinieki esam ;) Man arî patîk windows, nepiemini man Linux ;( Windiki ruïovaj. Imho atpi* nost ûkli.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes:1780
Pievienojies:19:13 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Mr.Death » 16:32 / 22. Mai, 2007

voi die windows tas ir shausmas es pariesh uz linux un saksh gudr runat nekavejoties un bushu kruts :party: pats at*isies teletubij, uzvelc pudeldibenokularbrilles un ej lieto linux :D :D :D :duno: :rofl:

----

wana to kill all damn EMO's

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 16:42 / 22. Mai, 2007

Tvinky wrote:A tev statiskâ ip vai dinamiskâ? (Kâ arî reâlâ vai nereâlâ tev, tb real/fake?) No nereâlâs aizies mails, bet vot saòemt viòa nevarçs...
IP ir statiskâ vienîgais tas, ka uz dzîvokli kopâ ir 3 IP adreses un lîdz ar to viss iet caur swhichu - tas ko iespaido ?

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 16:49 / 22. Mai, 2007

Notepadam ir normâls cpanels, kur visas lietas labi izdarâs. Paòem kâdu ârzemju hostu un bûs tev visas iespçjas bez nekâdiem sareþìîjumiem. Varu tev piedâvât arî nelielu hostingu. Piem kâdi 200 MB, cpanels, nekâdi limiti, server uptime 98%. Kâ jau teicu, ja ieinteresçja raksti PM.

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 21:56 / 22. Mai, 2007

protams paldies liels par piedâvâjumu, bet nu man paðam ir serveris kurð tieði tâpat ir 98% online un free hosts pagaidâm sanâk uz 800 Gb :die:
vienîgâ lûk problçma ar meilserveri :hmz:

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 11:57 / 23. Mai, 2007

Uz OS Win XP nebûtu tas labâkais veidot serveri, tad jau palûdz palîdzîbu un nokonfigojat ar Edgaru Win 2003 server, vai pagaidat to jauno blakus produktu vistai... Win 2003 var kârtîgâk visu "izadministrçt" caur mmc un tas ir principâ çrtâk - tikai ar politikâm nesaskaòas. (Tâs daþreiz nestrâdâ kâ vçlçtos). Win XP vairâk domâts home using nevis priekð servera, bet protams viss paliek tavâs rokâs. Jeb arî piekrîti Edgaram, ka Win XP ir best un Vista sax, kâ arî laikam sanâk ka Win XP serveri labi grozâs =)

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 15:55 / 23. Mai, 2007

grieþâs serveris uz XP normâli - pagaidâm nesûdzos.. savukârt Win 2k3 pamçìinâju un sapratu, ka nenormâls èakars, jo viòam lai nokonfigurçtu iebûvçtâs droðîbas sistçmas nâksies pie manuâïiem pavadît vismaz kâdu mçnesi + serveris man ir 64 bitu, bet win 2k3 principâ ar 64 bitu atbalstu nav lîdz galam dastrâdâts cik varçja saprast no microsoft mâjaslapas :( (nu varbût kautko nepareizi sapratu)
vispâr jau ja íerðos tâdâm lietâm klât, tad drîzâk mçìinâðu urbties cauri Linux'am - vienîgâ nelaime, ka pagaidâm nav lieks PC uz kura testçties u.t.t.
ak jâ atcerçjos - sâkumâ mçìinâju likt Linuxu, bet uz servera stâv SATA disks, kuru diemþçl Linux Ubuntu neatpazina (atpazina kâ papildus ierîci (flash etc.) un lîdz ar to nekâdi nevarçju uzinstalçt.. Jaunajâ versijâ tas ir izlabots jeb tur ir kautkâda speciâla procedûra kâ to izdarît ?
Last edited by Gustins on 16:05 / 23. Mai, 2007, edited 1 time in total.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 16:03 / 23. Mai, 2007

Redzi, tu laikam tas viss gieþas uz tavu PC, kuram ir Windows OS. Kad sâku nodarboties ar web taisîðanu, arî vienîgâ lieta, kas man negribçja padoties bija mail serveris. Nepârzinu tik labi linux, bet domâju, ka var dabot speciâlas distribûtus, kas tieði domâti serverim, un tur jau tev bûs iekðâ visu ko vajadzçs, gan apache, mysql, mail serveris. Viss kâ pieklâjâs. Ieteiktu kaut kur dabot cpanel Cpanel (maksas softs), ar kuru tu çrti un viegli varçsi pârvaldît savu hostu.QK smtp serveri vari parovçt, nekas îpaðs jau nav, bet vismaz strâdâ. (trial softs)

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 16:11 / 23. Mai, 2007

hmm par paðu mailserveri runâjot - ir kautkâda iespçja pârbaudît vai mans provaideris nav nobloíçjis 25 portu tieði uz informâcijas saòemðanu (ienâkoðais) ?? Varbût tieði tas ir pie vainas, ka mailserveris nesaòem mailus no ârpuses.. :hmz:

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 16:15 / 23. Mai, 2007

Bet ar ko tu gribi saòemt mailus no ârzemes. Ieteiktu lietot Mizilla Thunderbird priekð pârbaudîðanas. Viegli konfigurçjams. Var saòemt ienâkoðos mailus un aizsûtît mailu. Viss ir testçts.

Novilkt vari ðeit

Mozilla Thunderbird

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 16:20 / 23. Mai, 2007

foxsk8 wrote:Bet ar ko tu gribi saòemt mailus no ârzemes. Ieteiktu lietot Mizilla Thunderbird priekð pârbaudîðanas. Viegli konfigurçjams. Var saòemt ienâkoðos mailus un aizsûtît mailu. Viss ir testçts.

Novilkt vari ðeit

Mozilla Thunderbird
ok mâjâs pârbaudîðu ar thunderbird, bet variants jau ir tâds ka MDaemon piedâvâ weba interfeisu (vai kâ viòu nosaukt), no jebkurienes vari ieiet un noèekot mailus (tâpat kâ ir piem. inbox.lv, one.lv etc.) bez jebkâdâm papildus programmâm (outlook, thunderbird etc.) un lai caur turieni saòemtu ir jâpanâk lai serveris normâli pieòemtu tos stulbos meilus :wtf: nu un tâkâ MDaemon konfigurâcijâ itkâ nekâdas kïûdas nevaru atrast, tad iedomâjos varbût ka provaideris pie vainas - kâ saka citus vainot ir vieglâk :rofl:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 17:29 / 23. Mai, 2007

Nu katrai distrai, kurai ir server edition ir tâda lieta- viss vajadzîgais servera turçðanai ir virsû- ideâli jau esot FreeBSD, bet var mçìinât kâdu citu.

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes:454
Pievienojies:13:11 / 17. Apr, 2007
Reputācija:0

Post no Tvinky » 17:39 / 23. Mai, 2007

Gustins wrote:grieþâs serveris uz XP normâli - pagaidâm nesûdzos.. savukârt Win 2k3 pamçìinâju un sapratu, ka nenormâls èakars, jo viòam lai nokonfigurçtu iebûvçtâs droðîbas sistçmas nâksies pie manuâïiem pavadît vismaz kâdu mçnesi + serveris man ir 64 bitu, bet win 2k3 principâ ar 64 bitu atbalstu nav lîdz galam dastrâdâts cik varçja saprast no microsoft mâjaslapas :( (nu varbût kautko nepareizi sapratu)
vispâr jau ja íerðos tâdâm lietâm klât, tad drîzâk mçìinâðu urbties cauri Linux'am - vienîgâ nelaime, ka pagaidâm nav lieks PC uz kura testçties u.t.t.
ak jâ atcerçjos - sâkumâ mçìinâju likt Linuxu, bet uz servera stâv SATA disks, kuru diemþçl Linux Ubuntu neatpazina (atpazina kâ papildus ierîci (flash etc.) un lîdz ar to nekâdi nevarçju uzinstalçt.. Jaunajâ versijâ tas ir izlabots jeb tur ir kautkâda speciâla procedûra kâ to izdarît ?
1) Griezies pie nika: edgars, viòð ir speciâlists windows OS. Tb viòs varbût varçs palîdzçt nokonfigot win2k3 bez problçmâm :) Mç ðodien konfigoja, poliktikas caur ânusu un ja jâveido uz win lietotâjiem savas home mapes, arî èakars - var visu "aizdirst" ar failiem.

2) Labâk serveri griez uz 32 bitu OS, tb lielâks programmu atbalsts.

3) Mçìinâji jauno Ubuntu? Valoda'j ir SATA disks un viss iet normâli ;)

Lai veicas, vienalga kuru variantu izvçlies =)

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 12:10 / 25. Mai, 2007

Paldies liels visiem par idejâm, ieteikumiem un risinâjumiem saistîbâ ar serveri !!
Beigâs vainîgs tomçr izrâdîjâs provaideris, kurð 25 portu bija bloíçjis sakarâ ar spamiem un tâdâm lietâm.. nosûtot iesniegumu 5 min laikâ atbloíçja un mailserveris tagad iet rûkdams :duno:

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 15:19 / 25. Mai, 2007

Man vienam pazîstamam cilvçkam, provaideris, nobloíçja 80 portu, tikai tâpçc, lai klienti uz saviem PC neturçtu lielus web. Piem CS clana lapas utt... Un tâ arî cilvçkam nâcâs ðíirties no sava provaidera, un meklçt citu. Es domâju, ka tas ir stûlbi kaut ko bloíçt, jo tâdâ veidâ klienti ir neapmierinâti. Kas ta tev tas par provaideri, ka ar mailu spamu netiek galâ. Tâdi pagrîdes kantori ir daudz. Kuri vienkârði pârpçrk netu un dod tâlâk. Parasti mikro rajonos tâ notiek.

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:130
Pievienojies:12:21 / 19. Mai, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 17:34 / 25. Mai, 2007

nu man ir MiTs - 3 gadus lietoju un nekad nekâdu problçmu nav bijis un neteikðu, ka gluþi pagrîdes kantoris (darbojas Purèikâ, Meþciemâ, Juglâ, Teikâ un velns viò zin kur vçl).. un sava loìika ir - priekðkam liekas finanses mest laukâ, lai apkarotu, ja var vienkârði nogriezt portus atverot viòus tikai uz iesnieguma pamata - tâdejâdi users pats bûs atbildîgs par visiem spamiem u.t.t.

Pievienot atbildi

Return to “Internets, P2P un Serveru programmatūra”