NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Slēgts
User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783

Post no brivprac » 25 Mai 2007, 18:40

Image
biju pacietîgs un vislaik meklçju izslavçtajâ fakînajâ wçbâ, es pat atradu pilnîgi tâdu paðu prtoblçmu no_pubkey
izdarîju visu kâ citur jau paskaidrots, veicu restartu, bet gaidâmais rezultâts nebija, vienalga verot vaïâ synaptic package manager izmet to paðu erroru :win:

vai kâds man var palîdzçt?

p.s. izmçìinâju pirmos 7us pidâvâtos risinâjumu.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 25 Mai 2007, 19:08

Apskaties pie preferencem un pie repositorijiem.. (iekð tâ synaptic package managera)
+ parbaudi - ko esi sarakstîjis iekð /etc/apt/sources.list
Uztaisi apdeitu no konsoles.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 25 Mai 2007, 19:31

Hmm, parasti tâdu brîdinâjumu (es to par kïûdu nesauktu) izmet, kad nav pievienota GPG atslega. Tas ir kad pievieno repozitoru synaptic'â vai pa tieðo /etc/apt/sources.list
Ja repozitoru dabuji netâ, tad tai paðâ lapâ ir jâbût kkam lîdzîgam ðitam (tur biku zemâk, kur rakstîts "Download needed gpg keys").
tâ ir divu komandu kombinâcija, ko jâizpilda konsolç - pirmâ lejuplâdç gpg atsçlgas failu, otrâ to pievieno, un tikai tad var saòemt vai apdeitot jauninâjumu sarakstu (konsolç apt-get update)
GPG atslçgu var nokaèât paðam un iebarot to synaptic'â.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 25 Mai 2007, 19:40

Nu ja nekâ pçc web'a, atver savu sources.list

Code: Select all

sudo gedit /etc/apt/sources.list
un atvieno to savu repo serveri, kuram nav gpg key... nu pieliec # priekðâ tam medubuntu.com. Saglabâ failu un tad mçìini restartçt.

Tai paðâ sources.list jau arî ir infa, ko vajag darît!

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 25 Mai 2007, 23:36

samurajs wrote:Nu ja nekâ pçc web'a, atver savu sources.list
Saglabâ failu un tad mçìini restartçt.
Cik saprotu, restartçt synaptic'u, ne? :)
var arî sudo apt-get update

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Mai 2007, 06:33

Nujâ - iespçjams, ka tas tavs serveris pârtraucis darbu vai ko izmainîjis. Tad var mest errorus par gpg key. Manâ repo listç nav tâda medubuntu vispâr. Sastâdi citâdu sources.list bez ðâ servera un tad ziòo, vai sanâca. Lai zinâm, vai jâdomâ tâlâk.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 09:33

Forget linux, use Windows! :die: :win:

User avatar
Valodja
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 119
Pievienojies: 23 Apr 2007, 12:08
Reputācija: 0

Post no Valodja » 26 Mai 2007, 11:14

Edgars wrote:Forget linux, use Windows! :die: :win:
Drîxt, precizçðu? Forget your brain, use windows. :duno: :duno: :duno:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 13:50

Jap you've "true".. forget your brain.. use linux.. :duno: :duno:

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 26 Mai 2007, 14:01

sory ka tik ilgi neatbildçju. jums bij taisnîb man kkâds interesants source lists bija, iespçjams ka biju kko mainîjis agrâk.
ieliku valodja atrasto source.listu, bet lai nebûtu lieks èakars ar to medibuntu serveri, es viòu nogriezu nost, kâ samurajs teica pieliku # priekðâ un save, veicu restartu, pçctam jau pie startupa pats man piedâvâjâs apdeitoties, ðoreiz apdeitojâs bez nekâdiem kïûdu paziòojumiem, un synaptic managers ar aizgâja pçc refresh.
tnx par skaidrîbas ievieðanu tagad viss ir riekstâ! :party:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 18:02

anyway i suggest - use windows man. all use windows. windows is cool man. :win:

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 26 Mai 2007, 18:06

Edgars wrote:anyway i suggest - use windows man. all use windows. windows is cool man. :win:
windows man ar ir tuvs un paigâdâm nekas man viòu neatsver, bet pârâk viòu jau esu nodrillçjis un lietojot viòu jûtos tâkâ vecâs, labâs, caurâs vilnas zeíes bûtu uzvilcis :rofl:
man 1nk patîk èakarçties gar lietâm ko nezinu :duno:
Last edited by brivprac on 26 Mai 2007, 20:59, edited 2 times in total.

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 18:07

tad labi :party: but anyway - never forget windows!

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 26 Mai 2007, 18:10

pirmo reizi jau grûti aizmirst! :rofl:

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 18:11

forget windows only if u have a good MAC :win:

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 26 Mai 2007, 18:17

Edgars wrote:forget windows only if u have a good MAC :win:
man lîdz labam maksim vçl tâls ceïð ejam Image

User avatar
Mr.Death
Lietpratējs
Atbildes: 1780
Pievienojies: 17 Apr 2007, 19:13
Reputācija: 0

Post no Mr.Death » 26 Mai 2007, 18:17

man ar Image

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 26 Mai 2007, 22:08

Edgars wrote:forget windows only if u have a good MAC :win:
Mac Os ir UNIX bâzçtâ OS :) Tâka tu pats nonâc pretstatos... Imho, palasi vçsturi un nekomentç savu windows. Mçs visi viòu mîlam un mums viòð patîk. Vnk cilvçki te nekur nekliedza, mol lieto Linux, tak arî tu varçtu neuzvesties kâ bçrnudârza audzçknis ;( Imho, increase the peace un nelien kur nevari palîdzçt, bûtu labâk savas windows zinâðanâm palîdzçjis cilvçkam 64bit'u win2k3 nokonfigot - nevis klusçt.

P.S Negaidu atpakaï no tevis msg.

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 26 Mai 2007, 22:12

Problçma ir atrisinâta, bet, tâ kâ atkal panesâs offtopiks, es atïauðos tçmu slçgt.

Slēgts

Return to “Linux/BSD”