Gada beig

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja
Gada beig

Post no foxsk8 » 19:21 / 1. Mar, 2007

Threat Research un Content Engineering Team Eiropâ bâzçtâ Marshal kompânija ziòo, ka jauns Âzijas botu tîkls izsûta spama sûtîjumus satraucoðos daudzumos.

Kopð 2006 Oktobra botu tîkls ir paplaðinâjies par 280% un spama sûtîjumu îpatsvars e-pastâ lîdz gada beigâm sasniegs 90%.
"Ja ðâds spama pieaugums ðâdi turpinâsies vçl 2007 gadâ, tad gada beigâs 90% no visiem e-pasta sûtîjumiem ko saòems lietotâji bûs spams," stâsta Bredlijs Anstis (Bradley Anstis), Marshal Produktu mendþementa direktors.

Atsaucoties uz Marshal sniegto informâciju, ðobrîd spams sastâda apmçram 85% no visa ienâkoðâ e-pasta daudzuma.
Tas noteikti nav pârsteigums daudziem IT speciâlistiem, kas stundâm, nedçïâm ilgi cenðas uzlabot e-pasta filtrçðanas sistçmas, lai apturçtu spama plûdus lietotâju e-pasta kastîtçs. Daþas kompânijas jau ziòo, ka jau 95-99% no viòu ienâkoðâ e-pasta sûtîjumiem ir spams.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
aldizz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:27
Pievienojies:04:58 / 5. Mar, 2007
Reputācija:0

mjaa

Post no aldizz » 05:31 / 5. Mar, 2007

man taksh viens vecs epasts uz mail.cc.lv stav! :D nebiju tur menesi gajis, pastakastiitee bija apmeram 20 vestules kamer es tur visu lietoju! ieejot peec meenesha man bija 740 vestules, k-kadi 30 bija draudzibas aicinajumi no draugiem, parejie vnk bija spami! :D :shock:
Esmu no bedres...
no www.bedre.lv

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 08:05 / 5. Mar, 2007

Tas tikai tâpçc, ka tavs epasts kaut kur parâdâs. Piemeram man ir viens epasts, kurâ ir tikai 10 vçstules no inbox un manis samestie faili :)
Spams nenâk, jo neesmu ar ðo pastu nekur reìistrçjies. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Sid
Vecākais lietotājs
Atbildes:979
Pievienojies:21:20 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Sid » 22:03 / 14. Mar, 2007

Da nçnu man gmailâ ir 750+ spams un ~30 inbox :oops:

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:29 / 15. Mar, 2007

Man gan 0 spams un 10 inbox :D (gmailâ)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 00:33 / 15. Mar, 2007

Attiecîbâ par ðo tçmu. Skatoties. Uztaisîju kontu uz gmail. No best.oo.lv lapas atnâk vçstule, kura ir ievietota spam sadaïâ. Interesanti.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 00:58 / 15. Mar, 2007

Inbox`â man arî râdâs, kâ spam vçstule. Laikam uzliec savu mail serveri vienai adresei!! :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 06:24 / 15. Mar, 2007

Ja spams piebesîjis - atver kontu iekð Yahoo! - Mail, tiem ir lielisks spamfiltrs. Visi spami nokïûst atseviðíâ mapç, no tâs pçc kâda laika izkûp gaisâ;)
Image

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:61
Pievienojies:10:00 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no spriizha » 11:04 / 15. Mar, 2007

man kopumaa ir ~ 10 meili inboxaa.

1ns pilns kur es metu siikaas protas, otrs jau liidz pusei ar taadu pashu teemu.

tad mans meils un sprizha2 spriizha3 spriizha4 spriizha5 ar ko es regojos visaadaas lapaas u.c. , un lai **dritvai kociņ** suuta turr to spamu, taapat nepish..

paarejos meilos spams = 0.

pats straadaaju provaideraa, un mums webserveris pirms dazhaam dienaam kaaraas, jo bija NEZHEELIIGS spams no spama.. =D vnk nofluudoja chutni serveri..

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:903
Pievienojies:15:16 / 14. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Latvija

Post no Mad182 » 12:16 / 15. Mar, 2007

samurajs wrote:Ja spams piebesîjis - atver kontu iekð Yahoo! - Mail, tiem ir lielisks spamfiltrs. Visi spami nokïûst atseviðíâ mapç, no tâs pçc kâda laika izkûp gaisâ;)
Tieði tâ pat, kâ gmail :)

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 13:31 / 15. Mar, 2007

Tieði tâ - uz gmail man nav atnâcis neviens spams..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 15:48 / 15. Mar, 2007

Pat mail bomber nedarbojaas uz gmail- vienkârði ento vçstuïu vietâ atnâk viena vçstule, kur raxtîts, ka tas un tas entâs reizes rakstîjis vçstuli ar ðâdu tekstu. Un viss. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
marr
Vecākais lietotājs
Atbildes:569
Pievienojies:23:05 / 23. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Rīga

Post no marr » 00:34 / 6. Apr, 2007

Lai cik tas dîvaini nebûtu, bet man aktîvi izmantojot 5 e-pasta adreses tikai uz vienu nâk spams. Pie tam - skolas e-pasts, ar kuru nekur nereìistrçjos. Tiesa, vaina tur ir tâ, ka spams nav adresçts personîgi man, bet maillistei, kuru katrs muïía spambots spçtu uzzinât. Sapratne paðam nav, kâpçc skolas IT support nevar izdomât aizliegt uz ðo listi sûtît cilvçkiem no ârpuses....bet tâ jau cita tçma :P . Bet ja tâ padomâ, tad gmail konts, kuru izmantoju ïoti reti gan ðíiet, ka spamu +/- regulâri saòem... lai arî nekur nav atklâti pieejama ðî e-pasta adrese, spams tur iet...

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 12:49 / 6. Apr, 2007

Man arii staav ieksh inbox viens un ieksh tvnet viens meilboksis bet nu pa shiem gadiem nekas neveelams nav bijis..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes:2873
Pievienojies:08:51 / 26. Feb, 2007
Reputācija:0

Post no usins » 13:47 / 6. Apr, 2007

ja kas cik zinu, gmail ir viena taada kastiite, kuraa glabaajas viss spams, bet kaa inbox vestules tas netiek uzraadiits.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”