K

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

Slēgts

Poll ended at 01 Apr 2007, 20:48

7
78%
2
22%
Bite Latvia
0
No votes
Triatel
0
No votes
Amigo
0
No votes
 
Total votes: 9

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

K

Post no usins » 02 Mar 2007, 19:48

Vçlos uzzinât kâdus operatorus lietojat un vai esat apmierinâti ar viòiem.
Last edited by usins on 05 Mar 2007, 07:58, edited 1 time in total.

User avatar
aldizz
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 27
Pievienojies: 05 Mar 2007, 04:58
Reputācija: 0

Mjaa!

Post no aldizz » 05 Mar 2007, 05:07

Nav man te varianti! Ko atkekseet, Es lietoju amigo (LMT) Un man piesledzot vispar 3 draugus lmt tiiklaa, un zvanot visur kur nav pat iespejams normali norunat 1.99ls krediitu.. :D Nezheligi izdevigi sanak, GPRS 1mb k-kur 5 - 10 santiimi :D un draugiem pa briivu! :) Es saku amigo, jau gadu lietoju, esmu apmierinaats! :)
Esmu no bedres...
no www.bedre.lv

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 05 Mar 2007, 07:58

Sory piemirsu.. :)
Laboðu, ja var..
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 05 Mar 2007, 21:10

LMT, droði un spçcîgi! Neesmu saskâries ar problçmâm zonas jautâjumâ. Nekâdi FAKE SMS nenâk. Un, jaunajâgadâ 0:00 bez problçmâm piezvanîju apsveicu cilvçkus!

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 06 Mar 2007, 00:57

Nu es pats Okarti lietoju. Patîk- ir akcijas, normâla bonusu sistçma, pârklâjums pa pirmo!:)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 06 Mar 2007, 16:08

Lietoju Okarti, jo LMT piedâvâtie pakalpojumi patieðâm ir solîdi un vnm kvalitatîvi!
Image

User avatar
brivprac
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 66
Pievienojies: 29 Apr 2007, 12:56
Reputācija: 0

Post no brivprac » 30 Apr 2007, 15:37

zelta zivtiòa vienmçr likusies izdevîga, varbût tâpçc ka mançjiem arî ir tele2.

User avatar
dzhonsons
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 820
Pievienojies: 23 Apr 2007, 21:30
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no dzhonsons » 30 Apr 2007, 16:55

ZZ...Lçti un izdevîgi :)

User avatar
rajah
Lietpratējs
Atbildes: 730
Pievienojies: 27 Apr 2007, 14:29
Reputācija: 0
Atrodas: Leišmale

Post no rajah » 30 Apr 2007, 18:50

okarte un tikai - man visi vajadzîgie cilvçki salikti okartes draugos
Step By Step - ImageImage

Ogijs
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 32
Pievienojies: 29 Apr 2007, 08:17
Reputācija: 0

Post no Ogijs » 23 Mai 2007, 20:45

Tikai LMT. Neuzticos telei (a.k.a nepieauguðajai govij). Izdevîga jau tâ zive ir, bet kvalitâte :duno:
*nix powaah!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 24 Mai 2007, 13:37

Zele2 - Zivtiòa.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

no_name
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 17
Pievienojies: 29 Mar 2007, 22:42
Reputācija: 0
Atrodas: Centrs

Post no no_name » 24 Mai 2007, 18:42

Man ar "Zelta Zivtiòu" ir tikai viena problçma, parâk îss kredîta termiòð (pçrkot par 2.95 lietot var tikai mçnesi), tapçc nâkas katru mçnesi piespiedu kârtâ atjaunot kredîtu.

Runâjot par pârklâjumu, mani tas apmierina, jo ja es kaut kur aizbraucu "tusçt", 99% gadîjumâ man telefons nav vajadzîgs.
Runâjot par kvalitâti, ðobrîd problçmas praktiski vairs nav, ja arî ir tad tâs var pieciest, bet sîkas problçmas ir arî paðizslavçtajam LMT (to biju lîdzðim lietojis ~8 gadus).

Par cenâm, kad lietoju LMT rçíins nekad nebija mazâks par 15Ls mçnesî, ðobrîd runâjot tikpat daudz, "rçíins" ir 2.95Ls mçnesî. Mazliet jûtama atðíirîba!

Taisnîbas labad ir jâpiemin arî to ka bija Tele2 patstâvîgais pieslçgums, un rçíins bija apmçram 10Ls menesî pie apmçram tâda paða sarunu daudzuma.

User avatar
Gustins
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 130
Pievienojies: 19 Mai 2007, 12:21
Reputācija: 0
Atrodas: Leiston, Suffolk, UK

Post no Gustins » 25 Mai 2007, 07:34

Izmantoju Tele2 pieslçgumu:
Nu 1-kârt, jo ir darbinieku pieslçgums :money: :die:
2. Jo nujau padaudz gadus izmantoju (sâkotnçji gan tikai dçï lîgumsaistîbâm) un pa visu ðito laiku (5-6 gadi Latvijâ) gan kvalitâte gan pârklâjums ir krietni uzlabojies gandrîz lîdz tâdam paðam lîmenim kâ LMT (ko LMT ir panâcis tikai 15 gados)..
Bet nu piekrîtu tomçr, ka pagaidâm vçl kvalitâte nedaudz, bet tomçr labâka ir LMT..

User avatar
Tvinky
E-žurnālists
Atbildes: 454
Pievienojies: 17 Apr 2007, 13:11
Reputācija: 0

Post no Tvinky » 25 Mai 2007, 08:23

Man pârsvarâ visi draugi ir uz ZZ un pats arî sâku visus mobîlos sakarus ar to karti. Pieslçgumam vçl esmu zaïð, nav nekâdas pelnîðanas - tapçc labâk sevi limitçt ;) Turklât vismaz vari reâli redzçt cik esi nopïurkstçjis. Tikmçr cik bûs tie kari starp firmâm visiem bûs savi bonusi, katrs centîsies nomest tarifu, lai tikai leitotâji pie viòiem ietu :) Izvçle paliek tavâ pusç :D

Atombanans
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 3
Pievienojies: 24 Mar 2009, 12:40
Reputācija: 0

Post no Atombanans » 24 Mar 2009, 12:42

Es arî uz Zelta zivtiòas priekðapmaksas kartes sçþu jau gadu. Man ïoti patîk, izdevîgâkais, kas vien ir, priekð samçrîga sarunu daudzuma. :))

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 24 Mar 2009, 12:46

Tēma slēgta, jo 2 gadus veca. Lietotājam ieteicu izveidot jaunu tēmu, ja interesē.
Image

Slēgts

Return to “Operātori un Sakari”