MsVista beidzot uzlauzta pavisam

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
Chiekurz
Vecākais lietotājs
Atbildes: 11
Pievienojies: 25 Feb 2007, 21:42
Reputācija: 0
Atrodas: astonji kvadraatmetri

MsVista beidzot uzlauzta pavisam

Post no Chiekurz » 06 Mar 2007, 23:50

Beidzot ir panâkts tas, par ko sapòo daudzi pirâtisma piekritçji,-
izveidots kraks jaunajai Vista OS. Ðoreiz tas tik tieðâm ïaut
strâdât ar Vista operçtâjsistçmu, bez problçmâm uz visiem laikiem,
nevis kâ ar ðobrîd pieejamiem, kas vienîgi apturçja 30 dienu termiòa
pulksteni Vist'â. Ðis kraks atslçdz aktivâcijas sistçmu pavisam.


Par tikko izplatîto kraku jâpateicas hakeru apvienîbai Pantheon,
kura ir atradusi liktenîgo robu operçtâjsistçmas aizsardzîbâ. Proti,
Microsoft atïâva lielai daïai brendu datoru OEM versijâm iztikt bez
obligâtâs on-line aktivâcijas (piemçram, ASUS), jo to îpaðniekiem
tas varçtu nepatikt. Tas tika panâkts ar to, ka operçtâjsistçma
atpazina brendu datora dzelþus un aktivâciju nepieprasîja.


Hakeri izmantojot ðo kïûdu izveidoja kraku, kas emulçja vajadzîgo
reìistrâcijas failu, kuru pârbauda operçtâjsistçmas aizsardzîbas
sistçma, lai atpazîtu benda datora BIOS. Kraks emulç jûsu datoru
Vista operçtâjsistçmai kâ brenda datoru, lîdz ar to Vista jums neprasîs
aktivâciju internetâ. Jûs pat varçsiet iziet Windows Genuine
Advantage pârbaudi bez problçmâm.

User avatar
danka
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 24
Pievienojies: 27 Feb 2007, 18:39
Reputācija: 0
Atrodas: Mārketings

Post no danka » 07 Mar 2007, 20:08

Kur lai viòu dabû? baigi vajag

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 08 Mar 2007, 00:45

google.. :) pareizi noformulç ko vajag atrast un tad jau atradîsi îsto :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 61
Pievienojies: 14 Mar 2007, 10:00
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no spriizha » 14 Mar 2007, 10:08

usins wrote:google.. :) pareizi noformulç ko vajag atrast un tad jau atradîsi îsto :)
un tur bija rakstiits ka shini forumaa uz guugli nesuuta... jasn0 viss.. lam3 lam3 lam3 projekts? :D

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 14 Mar 2007, 11:11

Te jau nav nekâds Warez forums.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 61
Pievienojies: 14 Mar 2007, 10:00
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no spriizha » 14 Mar 2007, 11:17

jums **dritvai kociņ** logo ir rakstiits, IT forums, kurâ nevienu nesûta uz Googli...


un kas ir 3 postus augstaak? paði admini sâk sûtît?

Nu i tad ko dirð tautai, ka nesûta?

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5080
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 14 Mar 2007, 11:21

Vai ta viòð sûtâ? Ir teikts, ka googlç var atrast. Ne links uz googli, ne kâ. Tikai teksts, ka tur var meklçt crackus, warez lietas.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 61
Pievienojies: 14 Mar 2007, 10:00
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no spriizha » 14 Mar 2007, 11:25

atrunas jau visam var izdomât.. lab. te vçl nav ko meklçt..

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 14 Mar 2007, 12:02

Tas ka te nesuuta uz google nenoziimee ka te ir google. Bez tam piraatismu un citus darbiibu kas draud ar kriminaalo atbalstoshi saiti ilgi nedziivo - iipashi jau jaunie..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 14 Mar 2007, 13:49

Es diemþçl nedrîkstu dot linku, kur var novilkt necenzçtu programmatûru. :)
Un ðis posts parâdîjâs pirms mûsu saukïa. Tâpçc atvainojos, ka pasûtîju uz google. :(
Nu visticamâk, ka varçs kraku dabût lîdz ar to laiku, kad kâds iemetîs viòu kâdâ torentu mâjaslapâ.
Vis ticamâk, ka isohunt.com drîz parâdîsies.
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 61
Pievienojies: 14 Mar 2007, 10:00
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no spriizha » 14 Mar 2007, 14:10

ja negribat dot linku uz konkreetu saitu, uztaisat kkur times.lv citu saitu, kuraa ir tas links, un suutiet uz times.lv saitu..

ja domu saprati.. tu neko nelikumîgu nedari bet paraadi uz saitu, kuraa dara kaut ko nelikumiigu :) thats the point.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 14 Mar 2007, 14:14

domu sapratu. es jau ar varu parâdît trakeri :) vai torenta atraðanâs vietu. Bet pagaidâm neesmu meklçjis :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
klibais_Silvers
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 35
Pievienojies: 12 Mar 2007, 11:43
Reputācija: 0
Atrodas: U.S.S. "Fortūna"

Post no klibais_Silvers » 14 Mar 2007, 14:16

spriizha wrote: un tur bija rakstiits ka shini forumaa uz guugli nesuuta... jasn0 viss.. lam3 lam3 lam3 projekts? :D
Ja tu, sprîdît, te sâksi daudz sprçgât un adminiem virsû mâkties - pakârðu tevi pie râjas, varçsi vçjâ ðûpoties, lîdz kaijas u.c. maitasputni nograuzîs plikus kaulus...:P

Kurð te gribçja gaili?
Vismaz 2 gaiïi - baltais un brûnais ( Windows Vista Ultimate Final Edition Bill Gates ‏Exclusive On UP4WORLD, Windows Vista International (All in one) x86) plus vçl Longhorn Server ir dabûnami ðeit:
http://www.windowz.ru/index.php
Starp citu ðis portâls ir arî eng, ne tikai rus.

Danka! Prâtiò, nâc mâjâs! Padomâ, pirms runâ... moders kraku prasa... fuj!
...es jums mācīšu pirātismu, ducks! :)

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 61
Pievienojies: 14 Mar 2007, 10:00
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no spriizha » 14 Mar 2007, 14:27

nezinu kurð gribçja gaili, bet tiko vienu pamanîju xD

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 14 Mar 2007, 14:39

Neapvainojies klibais_Silvers, bet paðam uz bilþas viens papagailis :D
P.S- Paldies ka aizstâjies par mani :) Bet uz kâdu laiciòu atmetu foruma Admina amatu :(. Bet kaut kad bûðu atpakaï :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
spriizha
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 61
Pievienojies: 14 Mar 2007, 10:00
Reputācija: 0
Atrodas: Rīga

Post no spriizha » 14 Mar 2007, 14:44

usins tagad akd paskaidroji- tad vairs neko.. vnk tas tieshaam izskatijaas peec stulba miinusa visur =D

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 16 Mar 2007, 10:19

Nu un kâds maz ir mçìinâjis uzstâdît Vistu? Es personîgi nemaz neskatos virsû, bet prieks, ka krekeri atkla atraduði kâdu robu. :) Vismaz parastam mirstîgam arî bûs iespçja iemçìinât to OS ilgâk par 30 dienâm, nepârliekot ik pçc 30 dienam :D
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 16 Mar 2007, 13:46

deivs001 wrote:Nu un kâds maz ir mçìinâjis uzstâdît Vistu? Es personîgi nemaz neskatos virsû, bet prieks, ka krekeri atkla atraduði kâdu robu. :) Vismaz parastam mirstîgam arî bûs iespçja iemçìinât to OS ilgâk par 30 dienâm, nepârliekot ik pçc 30 dienam :D
Ieskaties http://knagis.miga.lv, varot 120 dienas oficiâli perinât to vistu bez pârlikðanas (4x30). Tur bija uzrakstîta vajadzîgâ komanda...
Image

Pievienot atbildi

Return to “IT ziņas”