Linux - NTFS part

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Linux - NTFS part

Post no foxsk8 » 08 Mar 2007, 17:50

Linux esmu ïoti reti lietojis, cik nu skolâ bibliotçka (skola nevar atïauties MS produkciju). Lieta tâda, kurð bûtu labâkais linux prieks NTFS failu sistçmas. Domâjams tâ, kad uzinstalç nav ar konsuli jâliek klât. Viss jau ir izdarîts.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 08 Mar 2007, 18:17

Tu domâji linux distribûciju.
Neatceros tagad no galvas - kuram distribûtam ir by default iekompilçts NTFS, bet, manuprât, tas ir pilnîgi vienalga, ja nekïûdos, tad SUSE bija viena no tiem.
NTFS atbalsts ir iznâcis gan lasîðanas, gan rakstîðanas reþimâ - lîdz ar to nav problçmu nevienam.
Pârs rindiòas uzrakstît konsolç nav nekas sareþìits.
Neaizmirsti, ka visas darbîbas tâpat ir jâveic caur konsoli, protams, var jau daudz ko izdarît arî ar grafisko vidi, bet nafig tas vajadzîgs. Manuprât, grafiskâ vide ir tikai smukumam un ikonas uzspieðanai, kas stâv uz joslas.
Ieteiktu tev òemt kâdu draudzîgu paveidu, piemçram ubuntu, bet, ja izvçlies ðo, tad òem 6.06.1 versiju, jo jaunâkais ir vçl kïûdains.
Domâju, ka vari òemt arî PCBSD, bet tas nav linux, bet bâzçts uz FreeBSD bâzes ar savu unikâlo pakotòu sistçmu "pbi", bet var izmantot arî tradicionâlo portu sistçmu - to paðu, ko izmanto FreeBSD.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 08 Mar 2007, 18:26

TNX par padomu. Tagad tik jâatrod kâds kompis, kuru upurçt.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 08 Mar 2007, 18:29

Kâpçc?
Liec uz tâ paða - tak ar boot meneìeri var visu smuki sataisît..kaut vai 100 OS uz viena PC.
Ja nograusi boot sektoru, tad gan win, gan citu OS boot sektoru var atjaunot un pârrakstît pa jaunu - no problem.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 08 Mar 2007, 18:43

Nav jau tik daudz laika. Ðis saits jâpabeidz un jâuztaisa kârtîgâks.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes: 14988
Pievienojies: 06 Mar 2007, 15:04
Reputācija: 0
Atrodas: Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 09 Mar 2007, 09:21

Tu dari tâ - savelc kâdus 5 daþâdus linux live CD un sâkumâ patestç ar tiem bez jebkâda riska. Man gan labâk par linux patika FreeBSD, jo viòð ir extrçmi âtrs! Live versija saucas freesbie, Googlç atradîsi.
Ja labs/âtrs kompis, vari riskçt ar Mandriva One 2007, tam defaultâ baigi cmukâ 3D grafiskâ vide- Xgl.
http://www.mandriva.com/en/download/mandrivaone , no listes izvçlies gnome6.iso, tas bûs latviski.

Citi linux live CD- http://www.livecdlist.com/ + datuvç ir par jauno Austrumi 1.4, to arî vçrts mçìinât, saka ka lidojot!
Image

Loading
E-žurnālists
Atbildes: 1632
Pievienojies: 25 Feb 2007, 18:08
Reputācija: 1
Atrodas: Liepāja

Post no Loading » 09 Mar 2007, 22:05

Diez kâdâ vidç mçs strâdâjam 406/407/408 kabinetâ?

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 10 Mar 2007, 00:46

Kâ tu to domâji? Tas ir bâzçts um Microsoft Server 2003, ja nemaldos! Bet kâ redzi tur esam daþas fîèas paðu spçkiem uzlauzuði- saglabât daþâs mapçs pâris darbus, spçles instalçt.. :D
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 10 Mar 2007, 01:10

Ja tu pateiktu sava PC parametrus un novirzienu veelamo, jo kas vienam ir labs otram slikts, tad buutu stipri vienkaarshaak atbildeet.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 10 Mar 2007, 01:15

Nu datori nau no jaunâkajiem :)
Bet tik un tâ iesaki tâdu veidu, lai droðîba un perfomance :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 487
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 10 Mar 2007, 01:43

usins wrote:Nu datori nau no jaunâkajiem :)
Bet tik un tâ iesaki tâdu veidu, lai droðîba un perfomance :)
Un tomeer..kaadi parametri?(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 10 Mar 2007, 13:29

usins wrote:Kâ tu to domâji? Tas ir bâzçts um Microsoft Server 2003, ja nemaldos! Bet kâ redzi tur esam daþas fîèas paðu spçkiem uzlauzuði- saglabât daþâs mapçs pâris darbus, spçles instalçt.. :D

Protams pateicoties maniem spçkiem. Visi kabineti ir apejami. Ja negribi darît stûlbas lietas, liec lietâ prâtu un zinâðanas.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 10 Mar 2007, 13:31

Gribçtu arî tâdus terminâïus mâjas izveidot. Paris lieki datori stâv, monitoru trûkums. Bet, cik nojauðu, konfigurâcija tur varçtu sanâkt diezgan pamatîga ar to Windows Server.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 14 Mar 2007, 19:50

Neredzu gan jçgu no NTFS failsistemas lietoðanas - ja lieto linux, liec ext vai raiserfs, ja dual bootojies, failu apmaiòai lieto fat32, bet nu viss kas nepiecieðams atrodams ðeit: http://www.linux-ntfs.org/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5078
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 14 Mar 2007, 19:51

Vajag tikai tagad lieku PC izraut. Kur uzlikt Linux.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 14 Mar 2007, 19:55

foxsk8 wrote:Vajag tikai tagad lieku PC izraut. Kur uzlikt Linux.
Ðî problçma ir daudziem. Ar labprât paniekotos ar citâm OS. Tikai negribas uz 1 pc òemties ar to.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 13:50

Tikai viens jautâjums - kâpçc???
Linux ir tâda pati OS kâ WIn..kâpçc no tâs ir jâbaidâs?
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

deivs001
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2011
Pievienojies: 14 Mar 2007, 13:45
Reputācija: 0

Post no deivs001 » 15 Mar 2007, 14:26

shady wrote:Tikai viens jautâjums - kâpçc???
Linux ir tâda pati OS kâ WIn..kâpçc no tâs ir jâbaidâs?
Nejau baidîties. Gribas ta, lai varu uz viena instalçt visu ko vajag, piemçram, linux, bet tikmçr vçl viens kompitis stâv PÂRÇJIEM ìimenes locekïiem.
"You can't expect to hit the jackpot if you don't put a few nickels in the machine" / Flip Wilson
Image

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 16:11

deivs001- pilnîgi piekrîtu- es jau varçtu, kaut vai tagad uzlikt kaut ko no *nix un piecâties :), bet pârçji ìimenes locekïi, vai personas,kuras lieto ðo PC paraus lielo stieni, kad neredzçs savâ priekða XP
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 15 Mar 2007, 16:58

Gribas ta, lai varu uz viena instalçt visu ko vajag, piemçram, linux, bet tikmçr vçl viens kompitis stâv PÂRÇJIEM ìimenes locekïiem.
Nu bâc! Vai ta grûti pârstartçt PC no linux uz win, ja ir tâda vajadzîba? Cik tas praðis - 3min?
Un ko tad tâdu tiem pârçjiem vajag? ieiet netâ? Tur tak pilnîgi nekâdas atðíirîbas..arî pârçjais nav nekas ûber atðíirîgs..Nevajag piesaukt OS konfigurâciju, jo tava mamma to tâpat nedarîs ne uz win, ne uz linux.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
usins
Vecākais lietotājs
Atbildes: 2873
Pievienojies: 26 Feb 2007, 08:51
Reputācija: 0

Post no usins » 15 Mar 2007, 17:03

es piem nezinu, mançjie mâjinieki neïaus man pat pârlikt :D:D
ne jau tapç, ka neuzticas, vnk domâ, ka kkas sapiðisies kad par daudz pârliks :)
Bûs nedaudz vçl jâpacieðas un jâpamâcâs.. :)
Cietumā nesēž tik ilgi, cik jūs internetā!

Pievienot atbildi

Return to “Linux/BSD”