Draugiem.lv sms kr

Moderatori:janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja
Draugiem.lv sms kr

Post no foxsk8 » 20:09 / 10. Mar, 2007

Mçìinâju nosûtît sms caur draugiem. Visu uzrakstu - tekstu, numuru. Sûtu par 3 santîmiem. Pçc tam skatos sms netika nosûtîts, bet nauda tika paòemta. To es uzskatu par krâpðanu. HA diez par tâdu krâpðanu varçtu viòus iesûdzçt (Tikai zinâðanai)
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 20:18 / 10. Mar, 2007

Varbût tâ nebija viòu vaina, kas sms nepienâca? Viòi tikai nodroðina pakalpojuma, ja pârçjais viss ir ok.
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 20:35 / 10. Mar, 2007

Tad kâpçc viòi paòem naudu par neizdarîtu darbu?
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 20:41 / 10. Mar, 2007

Iesuudzeet jau diezvai sanaaks, bet izteikt aizraadiijumu jau gan varees.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 20:42 / 10. Mar, 2007

iedomâjies..Tu man maksâ par to, ka es metu bumbu mâjâ, bet tas, ka mâjas durvis ir ciet - tâ nav mana vaina.
*Ja nojuka draugiem.lv serviss (iespoçjams, ka tâ arî bija, tad viòi ir vainîgi)
*Ja nojuka sakaru operatora serviss, tad vainîgs operators.
*Ja tev nebija nodzçstas sms, tad vaina ir tava
etc...
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 20:44 / 10. Mar, 2007

shady wrote:iedomâjies..Tu man maksâ par to, ka es metu bumbu mâjâ, bet tas, ka mâjas durvis ir ciet - tâ nav mana vaina.
*Ja nojuka draugiem.lv serviss (iespoçjams, ka tâ arî bija, tad viòi ir vainîgi)
*Ja nojuka sakaru operatora serviss, tad vainîgs operators.
*Ja tev nebija nodzçstas sms, tad vaina ir tava
etc...
shady Tu maksaa ne tikai par dariishanu bet arii par izdariishanu..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 20:47 / 10. Mar, 2007

Bûtu ASV bûtu cita attieksme. Atceros vienu gadîjumu, kad viena sieviete kaíi pçc mazgâðanas gribçja iþâvçt. Ielika kaíi mikroviïòu krâsniòâ. Rezultâts jau zinâms. Kaíis pa galam. Un sieviete iesûdzçja mikroviïòu krâsniòas kompâniju tiesâ, par to, ka lietoðanas instrukcijâ nebija rakstîts par ðâdâm lietâm. Dabûja prâvu summu! (Tas viss laikam ir tikai iespçjams ASV) :D
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 20:48 / 10. Mar, 2007

tev ir melnbaltais telefons?
pasûtu krâsaino bildi - kas bûs?
Noòems no tevis latu, bet bildi tu nevâresi dabût, jo tavs telefons viòu nepieòem.
=> Nejau vienmçr vainîgs ir tas, kurð atrodas íçdes sâkumâ..
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
samurajs
Administrators
Atbildes:14988
Pievienojies:15:04 / 6. Mar, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepājas anomālā zona

Post no samurajs » 21:04 / 10. Mar, 2007

Godîgi sakot - draugu SMS serviss ir tîri pieklâjîgâ lîmenî. Protams, pabieþi ir mazie tehniskie remontiòi:D Tâpçc es vnm sûtu SMS atvelkot íeksi "bez maksas". Uz Vâciju tagad parasti aiziet, uz UK arî.
Image

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 21:24 / 10. Mar, 2007

shady wrote:tev ir melnbaltais telefons?
pasûtu krâsaino bildi - kas bûs?
Noòems no tevis latu, bet bildi tu nevâresi dabût, jo tavs telefons viòu nepieòem.
=> Nejau vienmçr vainîgs ir tas, kurð atrodas íçdes sâkumâ..
Piemeers galiigi garaam jo taa bilde tev atnaak..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes:5311
Pievienojies:19:20 / 6. Mar, 2007
Reputācija:1
Atrodas:Rīga

Post no shady » 21:25 / 10. Mar, 2007

Nitro - Bet sms varbût arî nosutîja, bet nesaòçma dçl cita iemesla...
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 21:36 / 10. Mar, 2007

Tad jau viòi varçtu uztaisît tâdu sistçmu, Ja sms netika nosûtîts, kâ tas viòiem parâdâs, tad atskaita atpakaï 3 santîmus. If sûti sms THEN aiziet pie adresâta :konts: -3

If sms nav nosûtîts THEN konts: atgriezt summu kâda bija pirms sms sûtîðanas

Vismaz tâda doma varçtu bût. Þçl, ka vairâk neprogrammçju.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 21:49 / 10. Mar, 2007

Anyway nedomaaju ka deelj 3 sant buutu taa jaaplosaas - nav jau 35sant vai vairaak..
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 21:57 / 10. Mar, 2007

3 santîmi X kâda daïa no draugiem reìistrçtu useru. Cik tad tur tâ summa sanâk?
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes:487
Pievienojies:00:41 / 10. Mar, 2007
Reputācija:0

Post no Nitro » 22:00 / 10. Mar, 2007

foxsk8 wrote:3 santîmi X kâda daïa no draugiem reìistrçtu useru. Cik tad tur tâ summa sanâk?
Nu shito jau vajadzeeja uzreiz teikt. Tu daudziem suutiiji? Tad jau shady vairs nav taisniiba - nejau visiem adresaatiem viens un tas pac.(: Par shito gan vari suudzeeties.
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes:5080
Pievienojies:12:33 / 22. Feb, 2007
Reputācija:0
Atrodas:Liepāja

Post no foxsk8 » 23:47 / 10. Mar, 2007

Nezinu vai vçl kâdam ðitâ ir bijis, Bet varu garantçt, ka neesmu vienîgais, kam ðitâ ir gadîjies.
WPX.lV - E-komercijas risinājumi

Pievienot atbildi

Return to “Operātori un Sakari”