Windows Encodings?

Moderatori: janis.wd, Vecākie lietotāji

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Windows Encodings?

Post no foxsk8 » 10 Mar 2007, 22:06

Lieta tâda, atveru notepadu, ierakstu tekstu ar garumzîmçm. Verot ciet failu, visu laiku man pieprasa norâdît faila encodingu. Atceros, ka kâdreiz tâ man nebija. Kas varçtu bût par lietu?

Image

Tas pats arî notiek, kad rakstu kâdu php kodu. Ðausmîgi neçrti ir pçc tam labot, jo lai pçc tam dabotu garumzîmes jâlieto speciâlie simboli.

User avatar
Nitro
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 485
Pievienojies: 10 Mar 2007, 00:41
Reputācija: 0

Post no Nitro » 10 Mar 2007, 22:08

Hmm un ko tu veelies? Panaakt to lai noseivojas Unicode rezhiimaa vai tajaa pashaa ANSI? Ja pirmais variants tad pie Save as ir iespeeja noraadiit kaadaa encoding saglabaat.(:
Not this **** again...
Sargājiet sevi paši tad arī Dievs jums nepalīdzēs.

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 10 Mar 2007, 22:14

Atceros, ka lîdz ðim man nebija tâdas problçmas. Neatceros ne vienu reizi, kad notepads man prasîtu likt kaut kâdu encodingu!

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 10 Mar 2007, 22:26

Pârbaudîju uz citu datoru. Tur vispâr neko tâdu neprasa. Varbût kâda valodas kïûda.

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 10 Mar 2007, 23:47

Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 10 Mar 2007, 23:51

Bet tad kâpec Windows viòu pats nepârkodç. Piesçdos pie otra datora, izdarîju visu to paðu, ko pie pirmâ. Rezultâti atðíîrâs. Pie otrâ datora viss bija kârtîbâ. Kâ tam arî ir jâbût. Tad nu kur meklçt vainu?

User avatar
shady
Moderators
Atbildes: 5311
Pievienojies: 06 Mar 2007, 19:20
Reputācija: 1
Atrodas: Rīga

Post no shady » 11 Mar 2007, 00:05

Vai ta nav pareizâk paðam norâdît kodçjumu? Nevis uzticçties ko by default nokodçs? Viòð tak nezina - kâdu tev vajag!
Agrāk es domāju, ka cilvēki ir stulbi....Tagad zinu - viņi patiešām tādi ir. /© shady/

User avatar
foxsk8
Moderators
Atbildes: 5070
Pievienojies: 22 Feb 2007, 12:33
Reputācija: 0
Atrodas: Liepāja, www.notepad.lv

Post no foxsk8 » 11 Mar 2007, 07:20

Tas prasa vairk laiku. Piem ja tu sâkumâ uzliec Piem Jaunâkais forumâ. Viss pârkodçtos pçc tam, kad aizvçrtu failu Jaun?kais forum?. Jautâjumu vietâ bûtu simbols. Redz, kad nâkoðo reizi vajag rediìet to failu. Tur jau tad tev stâvçtu Jaun?kais forum?. Un tev vajadzçtu ierakstît - Pçdçjâ tçma. Ierakstîtu un tev izmestu paziòojumu, ja saglabâsi garumzîmes zudîs. Tad nu tev atliktu tikai rakstît tâ kâ jau pirmo reizi bûtu pârkodçjis. Skaidrojums varbût nav viens no labâkajiem. Beigâs atklâju, kas pa vainu. Vajadzçja vçlvienreiz SP2 novilkt. Jo windows, kuru es lietoju, nevarçja pie valodâm uzlikt latvieðu valodu. Ðoreiz savâm nedienâm varu pateikties Bilam. :D

Mad182
Reģistrēts lietotājs
Atbildes: 903
Pievienojies: 14 Mar 2007, 15:16
Reputācija: 0
Atrodas: Latvija

Post no Mad182 » 14 Mar 2007, 19:44

Norâdi UTF-8 pie saglabâðanas un miers.

Vispâr, kas liedz uzlikt kaut ko piemçrotâku kodçðanai?
IMHO notepad ir derîgs maksimums readme lasîðanai. Tur nav ne sintakses iekrâsoðanas, ne normâlu atkâpju, ne iespçjas normâli pârslçgt kodçjumu, ne kâ...

Pievienot atbildi

Return to “Windows”