Microsoft apņēmies palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem apgūt prasmes panākumu gūšanai

Globālā pandēmija ir nopietni ietekmējusi pasaules ekonomiku, un daudzām mazām un vidējām organizācijām un uzņēmumiem bija jāpielāgojas, lai turpinātu darbu. Bijām liecinieki, kā tie ātri pieņem tehnoloģiskus lēmumus, vienlaikus domājot, kā labāk izmantot digitālos rīkus ne tikai grūtību pārvarēšanai, bet arī virzībai uz priekšu.

Microsoft ir apņēmies dot iespēju ikvienam planētas iedzīvotājam un organizācijai sasniegt vairāk. Šīs apņemšanās ietvaros Microsoft atbalsta atveseļošanos pēc pandēmijas un strādā pie iekļaujošas, uz prasmēm balstītas ekonomikas veidošanas. Ir uzsākta Globālo prasmju iniciatīva, kas palīdzējusi vairāk nekā 30 miljoniem cilvēku visā pasaulē apgūt jaunas digitālās iemaņas. Patlaban Microsoft paplašina šos centienus, sadarbojoties ar vietējām organizācijām un piedāvājot tām efektīvu atbalstu  ar mērķi palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem būvēt spēcīgus digitālo prasmju pamatus, uz kuriem balstīt tehnoloģisko priekšrocību izmantošanu ilgtermiņa panākumu gūšanai digitālajā ekonomikā.

Maziem uzņēmumiem – lieli izaicinājumi

Ir ļoti svarīgi, lai mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir vietējo kopienu balsti, turpinātu nodrošināt darbavietas un pakalpojumus un tādējādi veicinātu vietējās un pasaules ekonomikas uzplaukumu. Digitālie rīki šajā procesā ir būtiski, jo palīdz uzņēmumiem reaģēt uz izmaiņām tirgū, racionalizēt struktūru, aizsargāties pret draudiem un sekmēt ilgtermiņa stabilitāti.

Tomēr katrs piektais mazais un gandrīz katrs trešais vidējais uzņēmums apgalvo: darbinieku prasmju trūkums pandēmijas situācijā ir lielākais izaicinājums, jo  nepārtraukti ir jāapgūst jauni tehnoloģiju izmantošanas veidi, kas stiprina saikni ar klientiem un vairo efektivitāti un mobilitāti.

Turklāt publiski maz pārstāvēto grupu un kopienu uzņēmumi saskaras ar vēl lielākām atšķirībām kapitāla, izglītības un nodarbinātības pieejamībā un izjūt vēl lielāku prasmju trūkumu. Pērn notikusī uzņēmumu slēgšana, pārdošanas apjomu kritums un darbaspēka samazināšana ir radījusi milzīgu risku šiem biznesiem. Piemēram, ASV melnādainajiem uzņēmējiem piederošo mazo uzņēmumu skaits pandēmijas laikā saruka par 41% un latīņamerikāņu izcelsmes uzņēmējiem – par 32% salīdzinājumā ar 17% uzņēmumu, kas pieder tā dēvētajiem baltās ādas krāsas īpašniekiem. Visā pasaulē sieviešu īpašumā esošiem uzņēmumiem ir par 5,9 procentpunktiem lielāka varbūtība tikt slēgtiem nekā vīriešiem piederošiem uzņēmumiem.

Stiprākas digitālās prasmes – spēcīgākam biznesam

Tā kā biznesa struktūras arvien vairāk paļaujas uz tehnoloģijām, digitālās prasmes ir būtiskas, jo palīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem korekti veikt savas darbības izvērtējumu un ieviest nepieciešamos digitālos rīkus. Tādējādi tie vairo zināšanu kapitālu jeb visu savu zināšanu kopumu, kas ietver arī organizatorisko procesu un darbinieku talantu pārvaldību, nodrošinot lielākas konkurences priekšrocības digitālajā ekonomikā.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jāizstrādā tāda pieeja mērķu sasniegšanai, kas vislabāk atbilst viņu struktūrai. Tas attiecināms, piemēram, uz uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstošām specifiskām iemaņām, budžeta pieejamību un grafiku elastību. Taču ierobežotā laika un resursu dēļ šie uzņēmumi saskaras ar milzīgu spiedienu neatpalikt no darba vides un dzīves izmaiņām. Ir ļoti svarīgi, lai tie būtu apbruņoti ar prasmēm, kas tiem palīdz izstrādāt ilgtermiņa stratēģijas un atrast jaunus ceļus biznesa attīstībai. Īstenojot apņemšanos izveidot iekļaujošu ekonomiku, mēs nodrošinām šādu prasmju veidošanas resursus un potenciālu turpināt attīstību.

Kā Microsoft palīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attīstīt digitālās prasmes panākumu gūšanai?

Tā kā mazo uzņēmumu īpašnieki vēlas koncentrēties uz sava biznesa paplašināšanu, nevis uz atbilstošu apmācības resursu meklēšanu, mūsu mērķis ir palīdzēt viņiem atrast vajadzīgo tad, kad tas ir nepieciešams. Lai virtuāli sasniegtu uzņēmumus neatkarīgi no to atrašanās vietas, mēs izmantojam elastīgu prasmju veidošanas pieeju, izmantojot e-mācību un tiešsaistes apmācību instrumentus. Mūsu resursu centrā uzņēmumiem ir pieejamas pārbaudītas zināšanas, tehniskā apmācība, tiešsaistes semināri, labākās prakses piemēri un daudz kas cits. Esam pielāgojuši savus resursus mazo un vidējo uzņēmumu galvenajām prioritātēm, lai tie varētu fokusēties uz tieši konkrētajai organizācijai vissvarīgāko.

  • Saziņa ar klientiem un augošs bizness. Pareizās digitālās prasmes, izmantojot tehnoloģijas klientu attiecību pārvaldībai (CRM), digitālajam mārketingam, reklāmai un zīmolam palīdzēs uzņēmumiem labāk apkalpot esošos klientus un sasniegt jaunas mērķauditorijas.
  • Darbinieku iesaistīšana un produktivitātes uzturēšana. Neatkarīgi no tā, vai uzņēmumā ir tikai viens darbinieks vai liela komanda, digitālās prasmes var palīdzēt sadarboties un mijiedarboties, iesaistoties nozīmīgos projektos.
  • Lielākas efektivitātes sasniegšana laika un resursu taupīšanā. Tā kā tehnoloģijas ļauj uzņēmumiem ātri apmierināt klientu vajadzības un racionalizēt manuālos procesus, atbilstošu digitālo rīku izmantošana palīdz tiem uzturēt sakarus starp struktūrvienībām, samazināt pieskaitāmās izmaksas un paaugstināt efektivitāti.
  • Drošības palielināšana. Ceļot darbinieku kvalifikāciju tehnoloģiju izmantošanā, uzņēmumi var labāk aizsargāt klientu un darbinieku datus. Nepieļaujot šāda veida pārkāpumus, uzņēmumi var izvairīties no saistītajām augstajām izmaksām un kaitējuma reputācijai.
  • Elastība atbilstoši tirgus iespējām. Kļūstot digitāli pieejamākiem un prasmīgākiem, uzņēmumi var analizēt pieejamos datus, izprast tendences un ātrāk rīkoties tirgus sniegto iespēju izmantošanā.

Apņemoties atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi, mēs sadarbojamies ar vietējām organizācijām, piemēram, ar tirdzniecības kamerām, bezpeļņas organizācijām un citiem partneriem. Apvienojot spēkus lielākai kolektīvai ietekmei, mēs ceram paplašināt iespēju sasniegt mazos un vidējos uzņēmumus ar nolūku sniegt tiem nepieciešamo atbalstu. Savus centienus īpaši fokusējam uz specifiskām, nepietiekami pārstāvētām kopienām.

Mazo un vidējo uzņēmumu pārveidošana nākotnē

Uzskatām, ka nepārtraukta prasmju pilnveidošana var palīdzēt izkopt adaptēšanās spējas, kļūt elastīgiem un novatoriskiem. Tāpēc mēs palīdzam maziem un vidējiem uzņēmumiem nodrošināt resursus viņu pašreizējo mērķu sasniegšanai un stabilākas rītdienas kaldināšanai.

Apmeklējiet aka.ms/SkillsForSMBs/US un izmantojiet piedāvātos prasmju veidošanas resursus savas nākotnes vārdā!

Kriss Vēbers, Microsoft mazo, vidējo, korporatīvo klientu un digitālās pārdošanas korporatīvais viceprezidents

Dalies :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Jaunākie apskati
Tev varētu interesēt